3. Единство

```

Единство с нашата роля

ни кара да чувстваме,

че ние можем рано или късно да станем велики.

Единството с нашата душа

ни кара да чувстваме,

че ние можем рано или късно да станем добри.

Единството с нашата цел

ни кара да чувстваме,

че целта

душата

и

ролята

са от нас,

в нас

и

за нас.

Защо ?

Защото изворът е за нас

и

потокът също е за нас. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo