30. Служене

```

Служенето е просветляващата светлина,

която осъществява божественото,

усъвършенства човешкото

и

преобразява животинското

в търсещия. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo