46. Преобразяване

```

Преобразяването на тялото

идва последно.

Преобразяването на сърцето

идва първа

Как става преобладаването на сърцето?

Преобразяването на сърцето става,

когато търсещият може съзнателно да почувства,

че не е тялото

и

не е от тялото,

но

е за тялото.

Да бъдеш за тялото не означава

да бъдеш удовлетворен с животинските си склонности,

да се въргаляш в удоволствията на невежеството.

Но ако търсещият плаче

за преобразяване на тялото

и съзнанието на тялото,

тогава търсещият става съвършен.

Веднъж преобразили тялото,

това тяло може да бъде използвано

за Божие проявление на земята. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo