47. Пречистване

```

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си

само гледайки едно цвете

и молейки се на Бог

да ме направи толкова чист, колкото цветето.

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си

само гледайки луната

и молейки се на Бог

да направи ума ми така омиротворен като луната.

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си

само гледайки пламъка на свещ

и молейки се на Бог

да направи моя ум така еднонасочен

като пламъка.

Гледайки цвете,

гледайки луната

и

гледайки пламъка на свещ

аз мога да пречистя моя ум.

Веднъж щом пречистването на ума се осъществи,

бавно и постепенно

тялото и виталът стават чисти.

Умствената чистота идва първа

за просветлението

на цялото съзнание на тялото.

```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo