48. Отговорност

```

Нашата първа отговорност

е да удовлетворим вездесъщия Бог,

Извора, Вътрешния Водач.

Първо трябва да удовлетворим Бог,

който е нашият Приятел на Небето,

Приятел на земята,

Приятел в ада,

Приятел навсякъде.

Нашата втора отговорност

е да удовлетворим нашите близки и скъпи хора

на земята,

онези които Бог иска да утвърдим като наши собствени.

Нашата трета отговорност

е да удовлетворим себе си. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo