50. Светлина

```

В нашия живот на стремеж

с външната светлина

ние виждаме,

с вътрешната светлина

ние ставаме

и

със Светлината на Всевишния

ние узнаваме какво сме вечно:

Мечтата-Лодка на Бог

и Реалността-Бряг на Бог. ```

From:Шри Чинмой,Обединение и единство, Шри Чинмой Център, 1976
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/uo