1.

```

Войната е

най-пълноценната храна

за безумния.

```

From:Шри Чинмой,Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 1, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/wma_1