12.

```

Войната се наслаждава

на безпомощните ридания.

Мирът се наслаждава

на изпълващите усмивки. ```

From:Шри Чинмой,Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 2, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/wma_2