13.

```

Воюващият човек си мисли,

че е под достойнството му

да посети лудница,

въпреки че е напълно

съвършеният пациент.

```

From:Шри Чинмой,Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 2, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/wma_2