14.

```

Войната е барабанът на победата

на животинското съзнание. ```

From:Шри Чинмой,Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 2, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/wma_2