26.

```

На любителите на войната никога не им е позволено

да влязат в царството на сърцето. ```

From:Шри Чинмой,Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 2, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/wma_2