19. Ела и вземи всичко мое

```

О, Небе, ела и вземи душата ми.

Животът на моето пътуване изигра ролята си.

О, Всевишни, ела и вземи всичко мое:

моите големи желания и копнежи малки. ```

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig