30. Мир

```

В нашия външен живот

мирът е спогодба.

В нашия вътрешен живот

мирът е нещо, което постоянно ни помага

да надминем нашата висота,

да разширим нашата дължина

и

да задълбочим нашата дълбочина. ```

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig