36. Нуждая се от Теб

```

Господи Всевишни,

тъй като Ти си много велик,

се нуждая от Теб публично.

Господи Всевишни,

тъй като Ти си много добър,

се нуждая от Теб поверително.

```

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig