38. Плащания

```

Това, което трябва да платя:

земния наем на моето земно тяло.

Това, което би трябвало да платя:

небесната телефонна сметка с Бог

на моята небесна душа.

Това, за което плащам:

моето дълго и незабравено приятелство

с невежеството.

```

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig