4. Защо Бог не спира войните?

```

Защо Бог не спира войните?

Защото

животинското в нас се наслаждава на войната.

Защо Бог не спира войните?

Защото

човешкото в нас се страхува да се наслади

на дружбата на своя напълно непознат приятел:

мира.

И тъй като случаят е такъв,

нима не заслужаваме да се

издушим и изколим

един друг?

Да, определено заслужаваме.

```

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig