3.

Животът на желанията е временното поражение на душата на нереалния бряг на Реката на Живота.

From:Шри Чинмой,Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/yig