32.

Ти имаш Божията непрестанна Загриженост на земята.

From:Sri Chinmoy,Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/you