57.

Ти си винаги в съзвучие с вечно разширяващото се Прозрение и вечно проявяващата се Воля на Бог.

From:Sri Chinmoy,Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/you