98.

Ти единствен знаеш цената на Божиите Състрадателни Нозе и човешкото благодарно сърце.

From:Sri Chinmoy,Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/you