You are here

Шри Чинмой

sri_chinmoy.jpg

Шри Чинмой е роден в Източен Бенгал, Индия, през 1931 година. Той е един от най-продуктивните англоезични автори, който през живота си е издал повече от 1,550 книги. Целта на неговото творчество е да насочва читателите по пътя им към себепознание и щастие, да изяснява вечните въпроси на духовното знание и да разкрива своята визия за постигането на световен мир в нашето съвремие.

През 1964 година Шри Чинмой се премества да живее в Ню Йорк, където остава до края на живота си - октомври 2007 година. Неговата първа книга „Медитации – храна за душата“ е издадена през 1970 година. В основата на повечето книги на Шри Чинмой са неговите публични беседи, които след изнасянето им се отпечатват. Това са университетски лекции и беседи, речи, изнасяни в Главната квартира на ООН и много разговори във вид на въпроси и отговори с неговите ученици или представители на обществото.

Като духовен учител Шри Чинмой се изправя пред парадокса да изрази неизразимото, да предаде най-висшата истина посредством съществуващите в литературата изразни средства. При това перото му, езикът му имат безспорната сила да разкриват нови светове, да събуждат и да вдъхновяват. И така, поставяйки си високи идеали, умът може да разшири визията си отвъд сферата на обичайното. Поради това Шри Чинмой препоръчва: за да получим възможно най-голяма полза от неговите книги, да ги четем със сърцето си, така че нашата интуиция, чувство и вътрешна мъдрост да се пробудят и отзоват.

Шри Чинмой подчертава, че умът може да се просветли не само чрез четене на книги, но и чрез медитация. Например, той предпочиташе да обучава чрез тишина, тъй като само в пълно спокойствие на ума фините духовни знания могат да бъдат най-добре предадени.

Любимото духовно творчество на Шри Чинмой е поезията. И както той се изразява:

„Винаги казвам, че човек пише проза, но Бог е този, който реално пише стихове в и чрез човека“. [1].

Поетичната форма на изразяване заема голямо място в цялото му творчество. До края на живота си Шри Чинмой съчинява над 50,000 поеми афоризми. Голяма част от тях са в неговия цикъл „Седемдесет и седем дървета на служенето“, започнат през 1998 година и съдържащ 77.000 кратки поеми. Тази сбирка е последвана от една по-ранна сбирка от 10.000 кратки поеми под заглавието “Десет хиляди пламъци на цветя“, която е съставена през 1983 година и друг сборник от 27.000 кратки поеми под названието „Две хиляди и седемстотин растения на вдъхновението“, завършена в 1998 година.

„За да напише поема, поетът трябва да се пренесе в сферата на музата и да остави себе си там. Той трябва да бъде като пламък, който изгаря всичко, освен себе си“. [2].

- Шри Чинмой

Творчеството но Шри Чинмой включва също много разкази и пиеси, които съдържат поучителни послания за живота. Те често се основават на традиционни народни приказки. Много от драмите са за известни духовни личности. Пиесата „Сидхарта става Буда“ е с по-опростена драматизация, което я прави много популярна сред обикновената публика.

Творбите на Шри Чинмой са широко одобрявани и харесвани не само от учениците и последователите му, но и от професори, писатели, обществени дейци и видни личности по целия свят. За своите постижения в областта на литературата той е получил много награди като Златен медал по литература на Международната академия на Лутес в Париж, Литературната награда за отличие на Обществото на писателите от Обединените нации/1993/. Връчвани са му и множество почетни степени за приноса му в насърчаването на световния мир и хармония чрез литературно творчество и други инициативи.

Шри Чинмой напуска тялото си на 11 октомври 2007 година. Въпреки това продължават да се издават негови книги, които се основават на непубликувани записки, писмени материали, аудиоразговори.

Допълнителна информация