Шри Чинмой, автор на повече от 1600 книги
Този сайт ще се стреми да събере изцяло литературното творчество на Шри Чинмой; понастоящем има 1786 налични книги, периодични издания и други произведения, от които 58 са преведени на български.

Намерете книги по заглавие:

  • Университетски лекции и беседиоще
  • Отговори на въпросиоще
  • Поезия, стихове и молитвиоще
  • Пиесиоще
  • Разказиоще
  • Почести към служещите на светаоще
  • Анекдоти от живота на Шри Чинмойоще
Оригинални английски заглавия:

Произведенията на Шри Чинмой

Беседи и университетски лекции

Sri Chinmoy gives lecture in OsloШри Чинмой изнася лекции в университети по цял свят, включително Харвард, Оксфорд и Кеймбридж, подчертавайки основните истини на йога, религията и духовността за съвременния търсещ. Книгата Моите листа на Бръшляновата лига включва лекции от Харвардския, Йейлския и Станфордския унивеситети.

Отговори на въпроси

Sri Chinmoy answering questionsПрез годините Шри Чинмой отговоря на множество въпроси за духовния живот, предлагайки практически насоки чрез прости, преки и мощни отговори. Тези въпроси са събрани в томове като Шри Чинмой отговаря и Вълни-Пламъци.

Поезия

My Flute - a book by Sri ChinmoyШри Чинмой е плодовит поет с над 130 000 стихотворения, молитви и афоризми с неговото име. Много от известните ранни стихотворения, които Шри Чинмой пише в тийнейджърските си години и началото на двадесетте, се съдържат вМоята флейта

Голяма част от поетичните постижения на Шри Чинмой могат да бъдат намерени в три епични сборника:

Разкази

Life's Bleeding Tears and Flying Smiles - a book by Sri ChinmoyШри Чинмой обича да разказва истории. Сред сборниците с разкази на Шри Чинмой са преразкази с традиционни индийски истории (като поредицата Индия и нейното чудодейно пиршество), както и по-нови истории, взети както от индийския селски живот, така и от Запада, където той установява своя дом в продължение на 43 години.

Пиеси

Siddhartha becomes the Buddha - a book by Sri ChinmoyШри Чинмой пише пиеси за живота на великите аватари, включително БудаХристос, Шри Чайтаня и Шри Рамакришна, разкривайки квинтесенцията на техния живот и учения. Тези пиеси подчертават същественото единство на различните духовни традиции по света.

Почести към служещите на света

President Mandela with Sri-Chinmoy at the Presidential Mansion in Pretoria.jpgШри Чинмой пише много книги с почит към хората, на които дълбоко се възхищава. Тези книги включват стихове, песни и беседи за възвишените постижения и просветляващите характери на тези велики личности, като например президента Михаил Горбачов, президента Нелсън Мандела и Майка Тереза.

Очарователни анекдоти от живота на Шри Чинмой

Sri Chinmoy running on trackВъпреки че Шри Чинмой не пише автобиография, той разказва много кратки случки от детството и младостта си, които са публикувани в неговите книги. В по-късните си години той споделя анекдоти от ежедневието си на Запад, които са публикувани в книги катоКатерачът на дървото на световното преживяване (от неговите пътешествия по света) и Тичай и стани (от спортната му подготовка).