Шри Чинмой, автор на повече от 1600 книги
Този сайт ще се стреми да събере изцяло литературното творчество на Шри Чинмой; понастоящем има 1795 налични книги, периодични издания и други произведения, от които 173 са преведени на! български.

Намерете книги по заглавие:

  • Университетски лекции и беседиоще
  • Отговори на въпросиоще
  • Поезия, стихове и молитвиоще
  • Пиесиоще
  • Разказиоще
  • Почести към служещите на светаоще
  • Анекдоти от живота на Шри Чинмойоще
Оригинални английски заглавия:
@text_writings