About Sri Chinmoy

sri_chinmoy.jpg

Шри Чинмой е роден в Източен Бенгал, Индия, през 1931 година. Той е един от най-продуктивните англоезични автори, който през живота си е издал повече от 1,550 книги. Целта на неговото творчество е да насочва читателите по пътя им към себепознание и щастие, да изяснява вечните въпроси на духовното знание и да разкрива своята визия за постигането на световен мир в нашето съвремие.

През 1964 година Шри Чинмой се премества да живее в Ню Йорк, където остава до края на живота си - октомври 2007 година. Неговата първа книга "Медитации – храна за душата" е издадена през 1970 година. В основата на повечето книги на Шри Чинмой са неговите публични беседи, които след изнасянето им се отпечатват. Това са университетски лекции и беседи, речи, изнасяни в Главната квартира на ООН и много разговори във вид на въпроси и отговори с неговите ученици или представители на обществото.

Като духовен учител Шри Чинмой се изправя пред парадокса да изрази неизразимото, да предаде най-висшата истина посредством съществуващите в литературата изразни средства. При това перото му, езикът му имат безспорната сила да разкриват нови светове, да събуждат и да вдъхновяват. И така, поставяйки си високи идеали, умът може да разшири визията си отвъд сферата на обичайното. Поради това Шри Чинмой препоръчва: за да получим възможно най-голяма полза от неговите книги, да ги четем със сърцето си, така че нашата интуиция, чувство и вътрешна мъдрост да се пробудят и отзоват.

Шри Чинмой подчертава, че умът може да се просветли не само чрез четене на книги, но и чрез медитация. Например, той предпочиташе да обучава чрез тишина, тъй като само в пълно спокойствие на ума фините духовни знания могат да бъдат най-добре предадени.

Любимото духовно творчество на Шри Чинмой е поезията. И както той се изразява:

"Винаги казвам, че човек пише проза, но Бог е този, който реално пише стихове в и чрез човека". [1].

Поетичната форма на изразяване заема голямо място в цялото му творчество. До края на живота си Шри Чинмой съчинява над 50,000 поеми афоризми. Голяма част от тях са в неговия цикъл "Седемдесет и седем дървета на служенето", започнат през 1998 година и съдържащ 77.000 кратки поеми. Тази сбирка е последвана от една по-ранна сбирка от 10.000 кратки поеми под заглавието "Десет хиляди пламъци на цветя", която е съставена през 1983 година и друг сборник от 27.000 кратки поеми под названието "Две хиляди и седемстотин растения на вдъхновението", завършена в 1998 година.

"За да напише поема, поетът трябва да се пренесе в сферата на музата и да остави себе си там. Той трябва да бъде като пламък, който изгаря всичко, освен себе си". [2].

- Шри Чинмой

Творчеството но Шри Чинмой включва също много разкази и пиеси, които съдържат поучителни послания за живота. Те често се основават на традиционни народни приказки. Много от драмите са за известни духовни личности. Пиесата "Сидхарта става Буда" е с по-опростена драматизация, което я прави много популярна сред обикновената публика.

Творбите на Шри Чинмой са широко одобрявани и харесвани не само от учениците и последователите му, но и от професори, писатели, обществени дейци и видни личности по целия свят. За своите постижения в областта на литературата той е получил много награди като Златен медал по литература на Международната академия на Лутес в Париж, Литературната награда за отличие на Обществото на писателите от Обединените нации/1993/. Връчвани са му и множество почетни степени за приноса му в насърчаването на световния мир и хармония чрез литературно творчество и други инициативи.

Шри Чинмой напуска тялото си на 11 октомври 2007 година. Въпреки това продължават да се издават негови книги, които се основават на непубликувани записки, писмени материали, аудиоразговори.