Колоезденето на моето сърце-стремеж, част 2

Върнете се на съдържанието

Бележка на редактора

Шри Чинмой предлага следните молитви всеки път, преди да започне да се упражнява на статичния си велосипед.

1.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Аз съм моят мнителен ум.
Бог е Божието плачещо Сърце.

1 януари 2000 г.

20:00 ч.

Куритиба, Бразилия

2.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Искам да бъда златната пепел
на Нозете Ти,
но Ти искаш да бъда
хималайската гордост
на Сърцето Ти.

2 януари 2000 г.

5:44 ч.

Куритиба, Бразилия

3.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Колкото по-дълбоки са корените на сърцето ни,
толкова по-силна е любовта ни към Бог.

3 януари 2000 г.

07:05 ч.

Куритиба, Бразилия

4.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки щастлив миг
в моя вътрешен живот
гради нов дворец на величие
в моя външен живот.

5 януари 2000 г.

10:21 ч.

Куритиба, Бразилия

5.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден по изгрев слънце
ще се стремя
към нов хоризонт.

7 януари 2000 г.

07:59 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

6.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Изпълнените с желания дни на моя ум
неизбежно са последвани от
изпълнените с тревоги нощи на моето сърце.

8 януари 2000 г.

08:13 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

7.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Силата на ума
не успява да обезоръжи
силата на надеждата на сърцето.

9 януари 2000 г.

08:07 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

8.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Тази сутрин Ти слезе,
за да ме събудиш
за Тишината на Твоя Безкрай.

10 януари 2000 г.

06:26 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

9.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Опитомих външния си живот,
за да стои мирен.
Обучих вътрешното си сърце,
за да се наслаждава на трепета.

13 януари 2000 г.

06:35 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

10.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Усмивката на моята прошка
е златната синева
на моето небе-сърце.

13 януари 2000 г.

06:35 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

11.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Сълзите на моето сърце
и
усмивките на моята душа
всеки ден играят на криеница,
за да Те забавляват.

14 януари 2000 г.

07:43 a.m.

Фоз до Игуачу, Бразилия

12.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки път, когато ангелите видят
безусловно предал се
на Бог търсещ,
те незабавно започват да провъзгласяват
Божията върховна Победа.

15 януари 2000 г.

09:56 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

13.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Създаденото от човека приятелство
е глупава беда.
Създаденото от Бог приятелство
е дъгоцветно пътуване с лодка.

17 януари 2000 г.

Асунсион, Парагвай

14.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Сърцето ми умолява Бог
да използва желязната Си пръчка,
за да може умът ми да лети
в Неговото безкрайно Небе.

18 януари 2000 г.

06:21 ч.

Асунсион, Парагвай

15.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Трябва да развия
силна носталгия
за моя Възлюбен Всевишен!

19 ян 2000 г.

08:15 ч.

Асунсион, Парагвай

16.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Имам само едни желание.
Имам само един стремеж.
Имам само едно намерение.
Имам само една цел.
Желая да стана
най-избран роб на моя Учител.

20 януари 2000 г.

05:24 ч.

Асунсион, Парагвай

17.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Невъзможните мечти се страхуват от
боята безсънна и бездиханна
вяра в Бог.

21 януари 2000 г.

06:18 ч.

Асунсион, Парагвай

18.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека сърцето ми танцува и танцува
с нови цветчета на надежда-обещание
всяка сутрин.

23 януари 2000 г.

06:46 ч.

Асунсион, Парагвай

19.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Когато тайно и нарочно
се крия в джунглата на моя ум,
само моят Бог Баща
и Бог Майка
ме търси,
изпълнен с грижи
и тревоги.

26 януари 2000 г.

Бразилия, Бразилия

20.

Мой Абсолютни Господи всевишни!
Бог казва на моя съмняващ се ум
и на моя задушаващ витал:
„Без повече свобода!
Без повече свобода!“

27 януари 2000 г.

08:38 ч.

Бразилия, Бразилия

21.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека ранната ми утринна молитва
бъде благоуханна със
сълзите на благодарност на моето сърце към Бог.

28 януари 2000 г.

Бразилия, Бразилия

22.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Златно тире трябва да свързва
красотата на моето сърце
и
благоуханието на моята душа.

2 февруари 2000 г.

10:23 ч.

Ню Йорк

23.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Какво правиш?
Какво правиш?
„Дете Мое, просто избърсвам
сълзите от лицето ти.
Просто премахвам
тръните от очите ти.“

3 февруари 2000 г.

09:59 ч.

Ню Йорк

24.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден
Бог с нетърпение и с желание чака
пристигането
на моето устремено сърце.

5 февруари 2000 г.

8:51 ч.

Ню Йорк

25.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден моето Богоосъзнаване
любящо и всеотдайно
оре земята
на посветеността на света на моя живот.

7 февруари 2000 г.

08:43 ч.

Ню Йорк

26.

Мой Абсолютни Господи всевишни!
Тази сутрин
Ти тайно влезе
в моя ум на желания,
бързо открадна
всичките ми желания
и избяга.

8 февруари 2000 г.

8:08 ч.

Ню Йорк

27.

Мой абсолютни Господи Всевишни!
Моето медитиращо сърце
и Божието Екстазно Око
всеки ден говорят ли говорят ли говорят,
докато са напълно удовлетворени.

10 февруари 2000 г.

11:51 ч.

Ню Йорк

28.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Дойдох на този свят
само за да разпръсквам
Божието Съзнание-Наслада
тук, там и навсякъде.

12 февруари 2000 г.

9:09 ч.

Ню Йорк

29.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
О, безличностен Боже,
Ти си Твоята собствена
Любов на Вечността.
О, личностен Боже,
Ти си Твоя собствен
Герой на Незабавността.

14 февруари 2000 г.

09:25 ч.

Ню Йорк

30.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Когато гледам света,
съм всецяло тъга.
Когато гледам себе си,
съм всецяло лудост.
Мой Всевишни,
спаси ме от тъгата ми,
спаси ме от лудостта ми!

„Дете Мое, дете Мое.
Хвърли тъгата си в Моето Сърце.
Хвърли лудостта си в Моите Нозе.
Моето Сърце и Моите Нозе
ще се погрижат за твоята тъга
и лудост.
Дете мое, не забравяй,
че Аз разчитам на теб,
Аз разчитам на теб.“

Мой Всевишни, мой Господи, мой Любими,
мой Абсолютни Всевишни,
приеми морето
от сълзите-благодарност на моето сърце.

16 февруари 2000 г.

08:54 ч.

Ню Йорк

31.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Умът ми е член
на търсещото Бог общество.
Сърцето ми е член
на обичащото Бог общество.
Животът ми е член
на служещото на Бог общество.

25 февруари 2000 г.

Ню Йорк

32.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Моят ум-маймуна не дава мира
на Боголюбящото
и Богоревящото ми сърце.

26 февруари 2000 г.

07:15 ч.

Ню Йорк

33.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Моята медитация не упреква
никого или нищо.
Моята медитация само опитомява
небожественото в мен.

28 февруари 2000 г.

09:26 ч.

Ню Йорк

34.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Бог казва на сърцето ми,
че не може да има
сълзи на разочарование
в моето сърце.

1 март 2000 г.

08:45 ч.

Ню Йорк

35.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека моят копнеещ за Бог, плачещ за Бог
и предаващ се на Бог дъх
остава безкраен и безсмъртен.

3 март 2000 г.

09:29 ч.

Ню Йорк

36.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
За да чуе Божия Нектарен Глас,
сърцето ми се нуждае от
непоклатим покой.

5 март 2000 г.

06:56 ч.

Ню Йорк

37.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Моето сърце цъфти само там,
където моят Господ Всевишен
го посади.

6 март 2000 г.

12:10 ч.

Ню Йорк

38.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Уви, моят ум се наслаждава на
микроскопичната проверка.
За моя огромна радост
моето сърце се наслаждава на
телескопичната панорама.

7 март 2000 г.

08:33 ч.

Ню Йорк

39.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Никога повече намиращ грешки ум.
Повече обичащо Бог сърце
във всеки човешки живот, навсякъде —
повече, винаги повече.

9 март 2000 г.

07:21 ч.

Ню Йорк

40.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Божието Око ме учи
как да обичам.
Божият Живот ме учи
как да служа.
Божието Сърце ме учи
как да се предавам.

11 март 2000 г.

04:09 ч.

Ню Йорк

41.

Мой Абсолютни Господи всевишни!
Когато отворя очите си,
не виждам нищо
от вътрешния свят.
Когато отворя сърцето си,
виждам нещата не само
от вътрешния свят,
но и Самия Бог.

12 март 2000 г.

7:50 ч.

Ню Йорк

42.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден, в който Ти предлагам
нов живот на предаване,
Ти нося нова Победа.

16 март 2000 г.

09:14 ч.

Ню Йорк

43.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Много рядка привилегия е това
да усещам и да казвам,
че моят Учител е винаги прав
не само за мен,
но и за цялото човечество.

18 март 2000 г.

Ню Йорк

44.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Сълзите на моята молитва
избистрят очите ми.
Усмивките на моята медитация
подслаждат сърцето ми.

21 март 2000 г.

08:23 ч.

Ню Йорк

45.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека моето безусловно предаване
на Божията Воля
бъде единствената радост
в моето сърце-стремеж
и в моя живот-посветеност.

25 март 2000 г.

07:01 ч.

Ню Йорк

46.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Умът алчно иска да изучава
тероризъм по световно разрушение.
Сърцето молитвено иска да изучава
геройство по световно единство.

29 март 2000 г.

08:50 ч.

Ню Йорк

47.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Мрежите на Божието Състрадание и Любов
улавят само сърцата на истинските търсещи.

31 март 2000 г.

07:34 ч.

Ню Йорк

48.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
За да Те радвам,
мой Господи Любими Всевишни,
ми е нужно да повтарям
само една мисъл:
благодарност.

4 април 2000 г.

08:00 ч.

Ню Йорк

49.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Угаждането на желанията
аз бях.
Лъчезарността на стремежа
сега съм.

6 април 2000 г.

Ню Йорк

50.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Най-сетне душата ми успя
да изведе живота ми
от пустинята на моя ум!

10 април 2000 г.

09:23 ч.

Ню Йорк

51.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Уви, човешкият ум
винаги бавно оценява
и винаги бързо осъжда.

14 април 2000 г.

Ню Йорк

52.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Ако имам истински стремеж
към Теб,
само тогава Ти ще ми дадеш
истинско удовлетворение.

15 май 2000 г.

07:47 ч.

Ню Йорк

53.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Твоето Състрадание цени
всички наши всеотдайни усилия.

18 май 2000 г.

07:52 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.