Ангели

Върнете се на съдържанието

1.

Ангелите говорят, но нашепват повече. Ангелите нашепват, но вдъхновяват повече. Ангелите вдъхновяват, но излъчват повече. Ангелите излъчват, но защитават повече.

2.

Величието ангелите крият. Добротата ангелите разкриват.

3.

Извор на сладост, планина на сияние ангелът е.

4.

Ангелът е спускащото се от Небесата Божие прозрение-красота. Ангелът е издигащата се от земята Божия задача-дълг.

5.

Ангел благославя спящия свят с мир. Ангел благославя мечтаещия свят с блаженство.

6.

Ангелът е красотата на нежния живот и благоуханието на състрадателното сърце.

7.

Ангелът не идва сам при раждането, идва и радостта. Ангелът не идва сам при смъртта, идва и мирът.

8.

Когато медитирам, древният мир на ангел ме люлее. Когато се моля, съвременният звук на ангел ме зарежда с енергия.

9.

Ангел помага на човешкия ум да бъде търсещо Бог пътешествие. Ангел помага на човешкото сърце да бъде достигаща Бог цел.

10.

Мигновеното докосване на ангел може да бъде трайна основа на всички сърдечни добродетели на търсещия. Самото докосване на ангел разсейва мъчителното главоболие на моя робски окован ум.

11.

Не невръстните сълзи, не дори сирашките сълзи, а ангелските сълзи на сърцето ми най-бързо завладяват Божието сърце и радват Бог по Божий собствен Начин.

12.

Когато се вслушвам в ангел, ускорявам пристигането на Бог при мен.

13.

Без значение колко често виждам ангел в сънищата си, аз винаги съм дълбоко развълнуван.

14.

О, мой ангел хранител, обичам да повтарям безброй пъти твоето омайно като цвете име.

15.

Самото присъствие на ангела може и все още отговаря на всичките ми неуморими въпроси.

16.

Твоята арогантност, а не твоята увереност, е тази, която не слуша посланието на ангела.

17.

Моят ангел-хранител ми казва, че това не е ерата на обитаващия пещера, а ерата на летящия в небето.

18.

Моят ангел хранител е далеч най-добрият опитомител на тревогите ми.

19.

От невидимото Отвъдно ангелите слизат и ни се показват.

20.

Животът ми се превръща в море от наслада в мига, в който ангел свири на камбаните на сърцето ми.

21.

Не е нужно да си светец, за да бъдеш обичан от ангел. Ангелът може да те обича, независимо какво си и кой си.

22.

О, мой ангел хранител, независимо дали стоиш много близо до мен, или на разстояние, твоите просветляващи очи имат магнетично привличане за мен.

23.

Дори самата дума „ангел“ очарова сърцето ми неизмеримо.

24.

Ангелите просто дават в изобилие. Те не очакват нищо от нас в замяна.

25.

Самото появяване на ангел е непосредствено пътуване с ескалатор до великите висоти на Божествеността.

26.

О, мой ангел-хранител, как бих искал нетърпеливо, безсънно и безсебично да тичам, за да задоволя мигновените ти нужди.

27.

Ангелите живеят между стаята на сърцето ми и стаята на Божието сърце.

28.

Ако можеш да зърнеш ангел днес, Самият Бог ще бъде готов да бъде уловен от теб утре.

29.

В сънищата ми ангелите ще ми помагат да дишам с разцъфващата зора.

30.

Всеки път, когато изпразвам ума си, виждам ангел, който рисува дъга в небето на сърцето ми.

31.

Когато молитвата ми е искрена, чувам ангел, който пее песен на безсмъртието.

Когато медитацията ми е дълбока, чувам ангел, който свири музиката на Безкрайността.

32.

Превръщам се в екстаза на сърцето си в мига, в който ангел се появи пред мен.

33.

Един ангел винаги ни кани да не чакаме бъдещите влакове на утрешния ден.

34.

В мига, в който един ангел слиза, моите желания-слабости изчезват.

35.

Когато видя ангел, първото нещо, което той прави, е да отвори вратата на сърцето ми за надеждата.

36.

Само пълен глупак с неохота ще се подчини на ангел.

37.

Когато молитвите ми са прости, искрени и чисти, Бог изпраща ангел при мен с потока на неговата дъга-усмивка.

38.

Най-голямата грешка, която правим в живота си, е, когато не се подчиняваме на сладкия шепот на ангел.

39.

Моят ангел хранител иска да бъда търсещ, а не говорител.

40.

Този, който се изпълва с радост, след като види ангел, радва другите.

41.

Когато се обаждам на моя Господ Всевишен за новини, Той незабавно отговаря по телефона и след това го предава на един от Своите специални ангели, за да ми говори от Негово име.

42.

За разлика от земята на Небето винаги има голямо търсене на ангели.

43.

Може и да не го знаем, но е напълно вярно, че всяко човешко същество е неразривно свързано поне с един ангел.

44.

Голяма изненада е, когато мислим, че ангели не съществуват. По-голяма изненада е, когато вярваме в тяхното съществуване, но не ги виждаме. Най-голямата изненада е, когато вярваме в тяхното съществуване и ги виждаме, но не се вслушваме в съветите им.

45.

Когато Бог бързо иска да ми предложи Своята благославяща Ръка, той винаги използва ангел.

46.

Никой ангел не може да бъде наистина стар, нито в земни години, нито в Небесни календари.

47.

Когато моята птица на надеждата изчезне, аз плача и плача. Когато се появи моят ангел хранител, аз летя и летя.

48.

Бях глупак веднъж, когато казах, че ангелите са нищо друго освен наши умствени халюцинации. Бях глупак два пъти, когато си мислех, че ангелите не могат да направят нищо за подобряването на света. Бях глупак три пъти, когато казах, че този наш свят лесно може да живее без вдъхновението и защитата на ангелите.

49.

Когато моите сълзи на благодарност към Бог се издигат и падат във фонтана на сърцето ми, аз веднага виждам просветляващия света танц на ангелите.

50.

Моят ангел хранител многократно ми казва, че не трябва да оставам затворник на съдбата си.

51.

Не веднъж, не два пъти, а три пъти изключително натъжавам моя ангел пазител: веднъж, когато вижда, че умът ми е лишен от съвест; веднъж, когато вижда, че сърцето ми се нуждае от възприемчивост; веднъж, когато вижда, че животът ми страда от глад за благодарност.

52.

Един ангел никога не страда, но ние страдаме от ограниченията на съмнението в съществуването на нашия ангел.

53.

Когато Бог е тъжен, никой не може да Го утеши толкова бързо и толкова успешно, колкото Неговото дете ангел.

54.

Основната задача на един ангел е да разпръсква радостни цветове навсякъде.

55.

Чувствам, че наистина съм неповторим търсещ само когато Бог ми дарява моята победа и ангелите ме поздравяват с моята победа.

56.

Когато медитацията ми е изключително дълбока, ясно виждам, че моят ангел хранител вози с колесница сърцето ми от рай в рай.

57.

Всеки път, когато видя ангел, моята наслада на Божия посветеност веднага се увеличава.

58.

Когато ангел ме обича, аз се усмихвам и усмихвам. Когато обичам света, светът се усмихва и усмихва.

59.

Моят ангел хранител е моят най-възхитителен и очарователен проводник на общуване с Бог.

60.

Когато ангелите започнат да танцуват, сърцето ми не може да спре да ръкопляска.

61.

Сърцето ми се радва на празник всеки път, когато го посещава ангел.

62.

Ангелите просто пренебрегват подигравките на нашия съмняващ се ум.

63.

Докосването на ангел е моят паспорт за свободата и радостта на сърцето ми.

64.

Ангелът не само обикаля около главата ми, но и влиза в сърцето ми.

65.

Блаженството придружава моя ангел хранител, когато иска да дойде и да ме благослови.

66.

Без изричната благословия от моя ангел хранител мога да видя много малко от вътрешния си свят.

67.

Всяка сутрин моят ангел хранител ме кани благословено да заема ценно място в сърцето му.

68.

Моят ангел хранител има огромен чадър, под който винаги мога да намеря подслон.

69.

Както сърцето ми няма нищо против Бог, така и моят ангел хранител никога няма нищо против мен.

70.

В мига, в който ангел докосне главата ми, веднага знам, че съм предопределен да направя нещо велико. В мига, в който ангел докосне сърцето ми, веднага усещам, че съм предопределен да бъда неповторим.

71.

Моят ангел хранител не ми заповядва да слушам, но аз си заповядвам да се уча.

72.

Не знам защо понякога искам да се скрия, когато знам отлично, че моят ангел хранител винаги се гордее с мен.

73.

Докосването на ангел за миг може и ме освобождава от неприятната смесица от страх и срам.

74.

Не знам защо ми е нужен някой друг освен моя ангел хранител.

Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.