Възрастта няма значение

Върнете се на съдържанието

1.

Възрастта няма значение,
освен ако ти харесва да се покоряваш
на възрастта си.

2.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че животът ти е лишен от надежда.

3.

Възрастта няма значение,
освен ако ти самият искаш да изпееш
лебедовата си песен
много преди да е дошло време за нея.

4.

Възрастта няма значение,
освен ако много любящо държиш
да водиш своето минало със себе си.

5.

Възрастта няма значение,
освен ако нямаш желание
да се изкачваш по дървото на живота.

6.

Възрастта няма значение,
освен ако нямаш нищо против
да бъдеш завладян
от депресията и разочарованието.

7.

Възрастта няма значение,
освен ако си позволиш
да се изплашиш
от красотата и уханието
на обновлението.

8.

Възрастта няма значение,
освен ако изживените провали
са придали много горчив вкус
на живота ти.

9.

Възрастта няма значение,
освен ако пренебрегваш
зовящите ръце
на златното бъдеще.

10.

Възрастта няма значение,
освен ако съзнателно игнорираш
вътрешния шепот
в диханието на сърцето си.

11.

Възрастта няма значение,
освен ако искаш да бъдеш
неразделен приятел с креслото!

12.

Възрастта няма значение,
освен ако оставиш
пеперудите на страха
да пърхат в гърдите ти.

13.

Възрастта няма значение,
освен ако престанеш
да храниш сърцето си.

14.

Възрастта няма значение,
освен ако занемариш
гладното си за надежда сърце.

15.

Възрастта няма значение,
освен ако си напуснал
училището за наставления от душата.

*16.

:PROPERTIES:
:genre: poem
:cite-key: ANM:16-bg
:END:

Възрастта няма значение,
освен ако предпочиташ
бодлите на своя ум
пред розите на сърцето си.

17.

Възрастта няма значение,
освен ако замениш
светлината на сърцето си
с нощта на своя ум.

18.

Възрастта няма значение,
освен ако предпочиташ
джунглата на своя ум
пред градината на сърцето си.

19.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че не съществува
разцъфваща Цел.

20.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че скоро
лодката на твоя живот
ще стане жертва
на гръмовни бурни вихрушки.

21.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че лодката на живота ти
всеки момент ще потъне.

22.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че новодошлите
превръщат живота ти
в обект на непрестанни подигравки.

23.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ, че и Бог, и човекът
не се интересуват от теб.

24.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ,
че няма поход напред,
а само тичане назад.

25.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че дървото на живота ти
е напълно лишено
от цвят и плод.

26.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че твоят живот ще остава винаги
безкрайно пътуване с влак
към Непознатото.

27.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш, че и даващият,
и получаващият в теб
са напълно застинали.

28.

Възрастта няма значение,
освен ако избереш да се подчиняваш
на своя уморен ум –
инструктор и командир,
а не на сърцето си –
подсказващо и напътстващо.

29.

Възрастта няма значение,
освен ако сам си премахнал
знака „Вход” на сърцето си,
и си го заменил
със знака „Изход”.

30.

Възрастта няма значение,
освен ако си изпълнен със съчувствие
към своите клети, преуморени
тяло, витал и ум.

31.

Възрастта няма значение,
освен ако красотата на живота ти
и уханието на сърцето ти
са престанали да те вдъхновяват.

32.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че жадното желание на ума ти
и гладният стремеж на сърцето ти
са покойници.

33.

Възрастта няма значение,
освен ако на земята няма нищо,
което да освежи
дъха на дните ти.

34.

Възрастта няма значение,
освен ако си мислиш,
че колелата на твоята
колесница на живота
са пробити.

35.

Възрастта няма значение,
освен ако се чувстваш принуден
да сложиш край
на своята привързаност към земята.

36.

Възрастта няма значение,
освен ако гориш от нетърпение
да се сбогуваш
с Майката Земя.

37.

Възрастта няма значение,
освен ако те измъчва нетърпение
да срещнеш Бащата Небе
и да бъдеш с Него.

38.

Възрастта няма значение,
освен ако са ти омръзнали
нетрайните преживявания
в света.

39.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш съмнения,
че Бог е загрижен за теб.

40.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че твоят безнадежден живот
не ще бъде никога благословен
с нов шанс.

41.

Възрастта няма значение,
освен ако животът ти е обсипан
със злочести, мъчителни стрели.

42.

Възрастта няма значение,
освен ако животът ти се е превърнал
в много тежка въздишка.

43.

Възрастта няма значение,
освен ако имаш чувството,
че земята е жестока с теб,
а Небесата са равнодушни към теб.

44.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че си се превърнал изцяло
в пустинята на своя ум.

45.

Възрастта няма значение,
освен ако си повярвал,
че няма нищо ново
и няма нищо, което да обичаш.

46.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш, че дори Бог
не обръща внимание
на твоите тайни и свещени сълзи.

47.

Възрастта няма значение,
освен ако си неспособен
да уловиш дори един кратък
миг на радост.

48.

Възрастта няма значение,
освен ако смяташ,
че някога си бил герой,
а сега си кръгла нула.

49.

Възрастта няма значение,
освен ако си убеден,
че човешката любов
те е разочаровала напълно,
а божествената любов
е недостижима за теб.

50.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че Бог вече не ти принадлежи
и ти вече не принадлежиш на Бог.

51.

Възрастта няма значение,
възрастта дори не знае
как да значи нещо,
освен ако си направиш труда
да я научиш.

52.

Възрастта няма значение,
освен ако си неуспял
ловец на мъдрост.

53.

Възрастта няма значение,
освен ако си готов
да бъдеш връхлетян
от объркващ живот.

54.

Възрастта няма значение,
освен ако искаш да се изгубиш
в сенките
на своя западащ мисловен живот.

55.

Възрастта няма значение,
освен ако си безразличен
към Надеждата и Обещанието на Бог,
които действат в теб и чрез теб.

56.

Възрастта няма значение,
освен ако си престанал да се опитваш
да станеш велик и добър.

57.

Възрастта няма значение,
освен ако умишлено наричаш
своя живот плевел, а не цвете.

58.

Възрастта няма значение,
освен ако придаваме
ненужно значение
на нашите врагове –
външни и вътрешни.
Уви, защо забравяме,
че дори Бог има кой да Го хули?

59.

Възрастта няма значение,
освен ако решим,
че е време да си тръгнем,
а не да удължим престоя си.

60.

Възрастта няма значение,
освен ако забравяме,
че за глада
винаги се намира пиршество.

61.

Възрастта няма значение,
освен ако ни е безразличен
животът с изпълнен дълг.

62.

Възрастта няма значение,
освен ако никъде не се чувстваме
у дома си.

63.

Възрастта няма значение,
освен ако забравяме
как да се освободим
от затвора на собствения си ум.

64.

Възрастта няма значение,
освен ако не сме успели да открием
най-правия път към Небесата.

65.

Възрастта няма значение,
освен ако сме равнодушни
към Божието Озарение.

66.

Възрастта няма значение,
освен ако забравяме
да се молим да Бог
да ни съпътства
където и да отидем.

67.

Възрастта няма значение,
освен ако отказваме
да се концентрираме
върху истинската Реалност в живота.

68.

Възрастта няма значение,
освен ако Небесата ти кажат:
„Добре дошъл у Дома.”

69.

Възрастта няма значение,
освен ако твоят ум
е завладян от съмнения.

70.

Възрастта няма значение,
освен ако си се превърнал
в лишен от увереност живот.

71.

Възрастта няма значение,
освен ако животът ти е станал
колосално безразличен към света.

72.

Възрастта няма значение,
освен ако твоите
усмивки и сълзи
са лишени от слънчеви пламъци
и лунни лъчи.

73.

Възрастта няма значение,
освен ако в живота ти
се е натрупала неохота
за Бог и за човека.

74.

Възрастта няма значение,
освен ако напълно си забравил,
че си дошъл на света
от Благоуханното Сърце на Бог.

Преводи на тази страница: German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ anm
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.