Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение

Върнете се на съдържанието

1.

Малко знам
или искам да знам,
че моят живот на ограничение
е мое собствено откритие.

2.

Молитвените сълзи
са наистина чисти.
Медитативните усмивки
са изключително сигурни.

3.

Не можем да разрешим загадките на живота
сами.
Всяка загадка на живота
се нуждае от специална
Състрадателна Усмивка от Бог
за своето освобождаване.

4.

Ние празнуваме
върховенството
на разделящия ум,
което само по себе си е абсурд.
Трябва да празнуваме
удовлетворението-екстаз
на единното сърце.

5.

Егото и страхът
се преследват един друг.
Съмнението и вярата
се преследват един друг.
Увереността и несигурността
се преследват един друг.

6.

Прошката
е въпрос
на светъл избор.
Прошката
може да влезе
и влиза
в сърцето
на насладата-напредък.

7.

Ние не се нуждаем от ум,
изпълнен с постоянни противоречия.
Това, от което се нуждаем, е сърце
на постоянно
издигащ се към Небето стремеж.

8.

Недостигът на стремеж
е стара история.
Нека да напишем
нова история:
изобилие от стремеж.

9.

Нека любовта към Бог
и предаването на Божията Воля на всеки търсещ
бъде изпълнена с благоухание
еднопосочна улица
без обратен завой.

10.

Нашите привързаности към света
ще изчезнат
само когато умовете ни
са искрено загрижени
за преобразяващото света
просветление.

11.

Уви,
отдавна са изгубени
дните на моята любов към Бог
и
нощите на моето преклонение пред Бог.

12.

Най-после светлината на мъдростта
изгря в сърцето ми.
Няма повече
да бъда хванат
в мрежите
на нездравословни,
земни мисли.

13.

Сложните предизвикателства
на живота
външно са болезнени,
но вътрешно са плодотворни.

14.

Победоносните
обичащи Бог сърца
с радост са ценени
от Божието Око-Състрадание
и Сърце-Удовлетворение.

15.

Всяко търсещо сърце осъзнава,
че неговият Учител-Спасител
е забележителен член
на най-тесния кръг на Божието Семейство.

16.

Краткотраен
е животът на надеждата.
Нека да се опитаме да поставим
безсмъртието
в дъха на сърцето
на надеждата.

17.

Стремежът и посветеността
са несъмнено
най-добрите инструменти
на проявяващите Бога души.

18.

Нека изоставим
нашите вчерашни умове.
Нека се занимаваме
с нашите проявяващи Бог
днешни сърца.

19.

Когато се отнасям към другите
като към проявяващи Бог
божествени души,
аз чувствам, че
безопасно вървя по пътя си
към земите, където да осъществя Бог.

20.

Опитай се да живееш
съгласно заповедите
на твоето мъдро и стремящо се сърце.

21.

Животът, създаден от човека,
е твърде слаб, за да се изкачи
до висините.
Създаденият от Бог живот
остава винаги
на върха на висините.

22.

Не бъди заслепен
от силата на парите
или от силата на притежаването,
защото техният живот
е извънредно кратък.
Разочарованието
и
унищожението
бързо ги последват.

23.

Провалът
на изпълнения с желания живот
е удовлетворението
от победата
на стремежа на земята.

24.

Способностите
на вътрешния човек
далеч надхвърлят
преградите на невъзможното
на външния живот.

25.

Продължителното усилие
е разкритата тайна
на успеха в живота.
Продължителното предаване
е разкритата тайна
на напредъка на сърцето.

26.

Моят избор на успеха
направи живота ми
нещастен.
Моят избор на напредъка
ще направи сърцето ми
винаги заслужаващо похвала.

27.

О, човече,
не крий своите земни желания.
Изведи ги напред,
просветли ги
и им помогни да достигнат
предназначената им цел:
божественото Удовлетворение.

28.

Тъй като затворът на ума
никога не е заключен,
неискреността и нечистотата
често го посещават.

29.

Безупречните хора
никога не мечтаят да обвиняват
покварения свят
на несъвършенството.

30.

Когато призовавам
Божия Глас
да ме изпълни,
аз се свързвам със сърцето
на собствения си избор-съвършенство.

31.

Този, който има
изобилната способност
да прощава на другите,
вижда, че няма
на кого да прощава.

32.

Да простиш
означава да отъждествиш себе си
с
Божието Удовлетворение на Бог.

33.

Никой друг
не причинява моето страдание.
Моят личен избор е
единствената причина
за страданието ми.

34.

Моят ум
иска да промени
умовете на другите.
Моето сърце
не иска да променя
никое друго сърце.
То иска само да стане
неразделна част
от всички сърца.

35.

Слушай безмълвния глас,
за да ти даде способността
да правиш съвършения избор
във външния си живот.

36.

Мой е изборът
или сляпо да обвържа,
или с усмивка да освободя
света.

37.

Духовността не е като
научен експеримент.
Духовността е божественото преживяване
на осъществяването на Бог.

38.

Този, който има вяра
в изобилие,
никога не може да изгуби
реалността,
защото той вече
е станал реалността.

39.

Хитрият човек не знае,
че Бог е велик.
Мъдрият човек знае,
че Бог е не само
божествено велик,
но и върховно добър.

40.

Паството
на стремящите се сърца
е освобождаването
на обвързаните животи.

41.

Всеки човек трябва да се стреми
не само да съкрати,
но в действителност да сложи край
на своя живот на себеугаждане
и удоволствия.

42.

Да зърнеш
божествеността- съвършенство
в едно човешко същество
е най-ценната
възможност
за цял живот.

43.

Умът винаги е готов
да изнася глупостта.
Сърцето винаги е готово
да внесе мъдрост.

44.

Пътуването на живота ми
към Небето
е освобождението
на ума ми
от нощта на невежеството.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ bls
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.