Рождени дни

Върнете се на съдържанието

Песен за рожден ден

Честит рожден ден,
честит рожден ден,
честит, честит, честит рожден ден!
Ние обичаме играта-обещание
на дъгоцветните мечти на твоята душа.

1.

Рожденият ден е красотата на лъчезарните усмивки.

2.

Моят рожден ден е моето сбогуване с всичките ми скърби.

3.

Рождените дни изпълват с енергия мечтите на нашия стремеж.

4.

Моят рожден ден ми помага да усъвършенствам бъдещия си живот.

5.

Моят рожден ден кара новите възможности да разцъфват.

6.

На рождените ни дни тъгата избледнява.

7.

Рождените дни са като утринни звезди.

8.

На рождения ни ден небесната висота-апогей се спуска в живота ни.

9.

На рождения ни ден Бог става Божието Състрадателно Око.

10.

На рождения ни ден Бог става Божието Опрощаващо Сърце.

11.

Рожденият ден е Божият Час на живота.

12.

Рождените дни ни освобождават от подмолното течение на несигурността.

13.

Рожденият ден е градината на сладостта.

14.

На рождения ни ден Бог ни изпраща Своето послание за мир.

15.

Моят рожден ден е нов дом на сърцето.

16.

Рожденият ден е свежият и благоуханен дъх на новостта и пълнотата.

17.

Рожденият ден е готовността ни да докоснем Божиите Нозе.

18.

Рожденият ден е нашето желание да почувстваме Божието Сърце.

19.

Рожденият ден е нашата отзивчивост да зарадваме Бог по Негов собствен Начин.

20.

На рождения ни ден вдъхновението, стремежът и посветеността седят на една маса.

21.

На рождения ни ден ние радостно и сериозно приемаме отговорността да служим на човечеството със сърцето си.

22.

Рожденият ден е усмивката на цветната градина на душата.

23.

На рождения си ден се отправяме на поклонение към небето-наслада.

24.

На рождения ни ден облакът на тъгата на ума изчезва.

25.

Рожденият ни ден е победата на вярата и поражението на себесъмнението.

26.

Рожденият ни ден е убежище от отчаянието на живота.

27.

На рождения ни ден неудовлетвореният ни ум израства в удовлетворено сърце.

28.

На рождения ни ден щастието усилва любовта.

29.

На рождения ни ден силата на душата умножава сама себе си.

30.

На рождения ни ден Всевишният ни моли да приемем за свой дъха на Неговото Сърце.

31.

На рождения си ден украсявам Нозете на моя Господ с усмивките-диаманти на сърцето си.

32.

Рожденият ден не знае що е недостиг на сладост, щастие и пълнота.

33.

На рождения си ден всички ние пътешестваме по Божия път на служенето най-радостно и най-щастливо.

34.

На рождения ни ден душата ни е нашата увереност и нашата пълнота.

35.

На рождения ни ден Всевишният е на разположение навсякъде.

36.

На рождения си ден усещаме, че животът ни се засилва.

37.

На рождения ни ден вихрушката на страховете изчезва.

38.

Рожденият ден е ден на подхранване на надеждите и осъществяване на обещанията.

39.

Рожденият ден е пълнотата на диханието-щастие.

40.

Рожденият ден е песента на щастието-светлина.

41.

Рожденият ден е безмерната наслада на душата.

42.

На рождения ни ден небесата се спускат на земята, за да наблюдават първенците на нашето щастие.

43.

На рождения си ден виждаме, че Божието Щастие никога не се задъхва.

44.

На рождения си ден пием сладкия нектар на нашата любов.

45.

Рожденият ден е красотата-изгрев на утринната молитва.

46.

На рождения си ден аз пея песента-благодарност към Бог.

47.

Рождените дни дават на ума ни допълнителен тласък за живот на пълнота.

Преводи на тази страница: Slovak , Czech , Ukrainian , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ brt
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.