Красива е моята нашепваща душа

Върнете се на съдържанието

1.

Красива е моята нашепваща душа.
Красиво е моето изкачващо се сърце.
Красив е моят охотен ум.
Красив е моят неоплакващ се витал.
Красиво е моето служещо тяло.

2.

Аз изглеждам красив,
когато приемам
предизвикателствата на невъзможното.

3.

Аз изглеждам красив,
когато си играя
с моя затихнал ум.

4.

Аз изглеждам красив,
когато не съм измъчван
от ревност, несигурност
и съмнение.

5.

Аз изглеждам красив,
когато моят ум божествено се наслаждава
на безкрайния процес
на преобразяване.

6.

Аз изглеждам красив,
когато всяка моя мисъл
израства в ангелско съвършенство.

7.

Аз съм върховно красив
само когато се превърна
в празнотата на моя собствен живот.

8.

Аз съм върховно красив
само когато се превърна
в пълнотата на моята душа.

9.

Аз предизвиквам
надменността
на неистината.

10.

Аз предизвиквам
тиранията
на нечистотата.

11.

Аз предизвиквам
обърканите като джунгла мисли
на моя ум.

12.

Аз предизвиквам
моя ум-неблагодарност.

13.

Аз предизвиквам
моя дълготраен живот на безпомощност,
живот на безнадеждност
и живот на разочарование.

14.

Аз предизвиквам
страданията на моя провал
и въздишките на моя патос.

15.

Аз предизвиквам
моя най-лош враг:
себеугаждането.

16.

Аз предизвиквам
от името на Бог
Неговия най-стар враг:
нощта на моето невежество.

17.

Аз предизвиквам
смъртта
на моята мечта за проява на Бог.

18.

Аз предизвиквам
оковите на безпокойството
на моето сърце.

19.

Аз предизвиквам
безплодната пустиня
на моя ум.

20.

Аз предизвиквам
ухапването
на моя самотен витален.

21.

Аз предизвиквам
змиите на моето желание.

22.

Аз предизвиквам
върховенството на нежеланието
на моя ум.

23.

Аз предизвиквам
нашареното от удовлетворение мое сърце.

24.

Аз предизвиквам
провала на мисията на моята живот
на земята.

25.

Аз предизвиквам
гробището на моето разочарование-очакване.

26.

Аз предизвиквам
неизбежната обреченост
на човешкия живот.

27.

Аз предизвиквам
разточителното разкаяние
на моя живот на провал.

28.

Аз предизвиквам
искреността на моя ум:
Наистина ли обича Бог?
Наистина ли се нуждае от Бог?
Наистина ли може да живее без Бог?
Наистина ли може да се осмели да се съмнява в Бог?

29.

Няма повече
да страдам
от обвързващи и заслепяващи притеснения.

30.

Няма повече
да се наслаждавам
на ваканция на стремежа.

31.

Няма повече
да си угаждам
с оттегляне от посветеността.

32.

Няма повече
да страдам
от непълно сърце.

33.

Няма повече
да търпя
фалиралото предаване на моя ум.

34.

Няма повече
да се страхувам
от тежките си отговорности.

35.

Няма повече
да бъда с онези,
които ми казват, че не съм
Божий избран инструмент.

36.

Няма повече
да не обръщам внимание
на моето гладно за мир сърце.

37.

Няма повече
да позволявам на моя ум
да поема по пътя на очакването-разочарование.

38.

Няма повече
да позволявам на моя ум
да мисли за което и да било човешко същество
като за опасен непознат.

39.

Няма повече
да позволявам на моя витал
да обича подозрението-борба.

40.

Няма повече
да позволявам на моя ум
да се храни със съмнението-боксиране.

41.

Няма повече
да ценя
огощението на егото на моя ум
и глада на единството на моето сърце.

42.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от искреността на моя ум.

43.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от чистотата на моето сърце.

44.

Аз съм повече.
Аз съч повече
от непринудеността на моя живот.

45.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от моя външен облик.

46.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от моето вътрешно преживяване.

47.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от моята охотност.

48.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от моята готовност.

49.

Аз съм повече.
Аз съм повече
от моята пълнота.

50.

Кой съм аз всъщност, тогава?
Аз съм Лодката-Мечта на моята Вечност,
отправила се към
Брега-Реалност на моето Безсмъртие.

Преводи на тази страница: Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ bws
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.