Дете Мое, ти и Аз сме в една лодка

Върнете се на съдържанието

1.

Мой Господи,
аз съм напълно изгубен.

Дете Мое,
ти и Аз сме в една лодка.

2.

На моя Състрадателен Господ Всевишен Му отне
цял ден, за да ме научи как да се смея,
цял месец, за да ме научи как да се кискам,
и безкрайни 365 дни, за да ме научи как да се кикотя.

След това Той ми каза:
„Дете Мое, ти може и да се учиш много бавно,
но сега си станало съвършен професор“.

3.

Мой Господи,
има ли някакъв начин
да Те накарам да се смееш?

Просто Ме помоли да ти се доверя.

4.

Мой Господи,
как е възможно
да оставаш винаги щастлив?

Дете Мое,
за разлика от теб Аз говоря със Себе Си
и слушам Себе Си.

5.

Мой Господи,
знаеш ли
за лошите неща,
които правя?

Дете Мое,
не, не знам
и не искам да знам.

Мой Господи, защо?

Просто защото
ти не искаш да знаеш
колко добри неща правя Аз.

6.

Мой Господи,
кажи ми
кога наистина
си доволен от мен.

Дете Мое,
Аз наистина съм доволен от теб
само когато Ме мразиш.

Мой Господи,
как така?
Как може това да бъде истина?

Как ли, мое дете?
Това е единственото време,
когато ти мислиш за Мен.

7.

Мой Господи,
как мога да стана съвършен?

Дете Мое,
можеш да станеш съвършено
просто като Ме научиш
за 99 години и 365 дни
на всичко, което ти си научило
от твоя учител – невежеството.

8.

Мой Господи,
лъгал ли си ме
някога?

Много, много пъти.

Защо, мой Господи, защо?

Само за да се изравня с теб,
дете Мое.
Както знаеш,
Аз никога не приемам поражение
от никого.

9.

Мой Господи,
ще ми помогнеш ли
да бъда толкова велик, колкото си Ти?

Не.
Аз не мога да ти позволя
да си токова велик, колкото съм Аз.

Защо?

Главата на Моето его ще бъде осакатена.

10.

Мой Господи,
ще ми позволиш ли
да бъда толкова добър, колкото си Ти?

Разбира се.
Знаеш ли защо,
дете Мое?

Защо, мой Господи?

Защото,
ако станеш толкова добър, колкото съм Аз,
тогава ще мога
да се насладя на Моето пенсиониране,
от което така отчаяно се нуждая.

11.

Мой Господи,
радваш ли се,
когато се карам с Теб
ненужно и глупаво?

Позволи ми да добавя,
дете Мое –
също така и непростимо.
Прав ли съм,
сине Мой?

Мой Господи,
може би си прав.
Мой Господи, кажи ми –
защо ми позволяваш
да се наслаждавам
на караници с Теб?

Дете Мое,
ако не ти позволя
да изпразниш
твоя преливащ отровен океан в Мен,
то кой ще го направи и кой може да го направи?

12.

Мой Господи,
хората казват, че съм
изключително красив.
Съгласен ли си с тях?

Не, никога!

Мой Господи,
защо си толкова жесток с мен?

Защото не признаваш
никаква заслуга
на Източника.

Кой е Източникът
и какво е направил Източникът
за мен?

Аз съм Източникът
и ти казвам веднъж завинаги:
красотата, която имаш,
е на заем от Мен.
Във всеки момент
мога да те заставя
да я върнеш.
Дете Мое,
никога не мога да разбера
как взелият заем просяк
може въобще да бъде щастлив и горд.

13.

Мой Господи,
чудя се как отговаряш
на всичките ми въпроси
толкова лесно и съвършено.

Дете Мое,
недей да забравяш, че съм
малко по-стар от теб.

Мой Господи,
това означава, че когато се изравня
по възраст с Теб,
ще мога
да отговарям на всичките Ти въпроси.

Не.
Аз винаги ще оставам
по-стар от теб.

14.

Мой Господи,
какво да правя
с ума си?
Дай ми някакъв съвет.

Аз не искам
да живееш без ум.
Но пак – и с ум.

15.

Мой Господи,
винаги се страхувам от Теб.
Ти понякога страхуваш ли се от мен?

Разбира се, разбира се.
Аз винаги се страхувам
от твоите насълзени очи.

16.

Мой Господи,
какво правиш сега?

Аз споря със Себе Си.

Мой Господи,
за какво спориш?

Дете Мое,
искам да знам със сигурност
дали Аз съм се провалил,
или ти си се провалил.
Освен това искам да знам
дали и двамата сме се провалили.

Мой Господи,
Ти може да си се провалил,
но аз не съм, никога.

17.

Мой Господи,
казват ми,
че когато всичко друго се провали,
да опитам с молитви.
Мой Господи,
вярно ли е това?

Не, не е вярно.
Когато всичко останало се провали,
започни да Ме обвиняваш.

Мой Господи, защо?

Защо ли?
Защото Моята машина за световно щастие
винаги е повредена.

18.

Мой Господи,
ако Ти дам
скъпоценните халюцинации на ума си,
какво ще ми дадеш
в замяна?

Дете Мое,
Аз веднага ще ти дам
просторната Реалност на Моето Сърце.

19.

Мой Господи,
искаш ли да Ти кажа
защо обичам толкова много
егото си?
Аз обичам толкова много егото си,
защото моето его е единственото нещо,
на което мога винаги да разчитам.
То винаги претендира за мен.
И обратното.

20.

Мой Господи,
какво да правя сега,
когато умът ми е
в бездънна бездна?

Кажи на ума си,
че е останала само една посока –
нагоре.

21.

Мой Господи,
моля Те, кажи ми дали съм жив.

Дете Мое,
първо Ме възкреси.

22.

Мой Господи,
дори когато не задавам
правилните въпроси,
как Ти даваш
правилните отговори?

Дете Мое,
поне един от нас
трябва да е прав.

23.

Мой Господи,
когато не Ти позволявам
да бъдеш в сърцето ми,
къде отиваш?

Дете Мое,
няма определено място.
Аз се превръщам в бездомен скитник,
плюс в Баща без син.

24.

Мой Господи,
аз забравям толкова много неща толкова често.
Ти забравяш ли нещо някога?

Дете Мое,
ти си много богато,
особено в твоя умствен свят.
Аз не съм толкова богат като теб.
Затова ти можеш да си позволиш да забравяш.
Като съм толкова беден,
Аз не мога да си позволя да забравям.

25.

Мой Господи,
толкова съм Ти благодарен,
защото си ми дал толкова много.

Дете Мое,
искам да остана доволен
от твоето благодарно сърце.
Не Ме моли за нищо повече.
Кой знае?
Този път може Аз да те разочаровам.

26.

Мой Господи,
как да затворя устата си?

Дете Мое,
просто отвори сърцето си.
Устата ти автоматично
ще бъде запечатана.

27.

Мой Господи,
аз открих щастието,
мамейки себе си.
Ти как откри
Своето щастие?

Дете Мое,
Аз все още не съм открил щастието.
Може би ти можеш да Ме научиш.
Кой знае, твоят начин може да е
единственият за Мен начин да бъда щастлив.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ csb
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.