Аз се изкачвам нагоре, аз падам надолу

Върнете се на съдържанието

1.

Аз се изкачвам нагоре
незабавно,
когато обичам само Бог.

2.

Аз падам надолу
напълно обяснимо,
когато искам Бог
да обича само мен.

3.

Аз се изкачвам нагоре,
когато усмивките на посветеността живеят
в сълзите на моя стремеж.

4.

Аз падам надолу,
когато в стремежа ми липсват сълзи
и в посветеността ми липсват усмивки.

5.

Аз се изкачвам нагоре,
когато спокойствието на ума ми
и божествеността на сърцето ми
се радват на своето трансцедентално
и всеобхватно съдружничество.

6.

Аз падам надолу,
когато умът и сърцето ми
са на нож.

7.

Аз се изкачвам нагоре,
когато сърцето ми се превърне
в пиршество на Божието послушание.

8.

Аз падам надолу,
когато присъствам на пиршеството
на моя нежелаещ Бога ум.

9.

Аз се изкачвам нагоре,
когато искрените сълзи
и чистите усмивки на моето сърце
се леят, греят и растат заедно.

10.

Аз падам надолу,
когато се хвърля
във враждебната суматоха
на объркания живот на моя ум.

11.

Аз се изкачвам нагоре,
когато бленувам за
Усмивките-Опрощение на моя Господ.

12.

Аз падам надолу,
когато се отдавам
на моя живот,
който не е съзнателен и не желае Бог.

13.

Аз се изкачвам нагоре,
когато приемам с готовност,
радост и желание
светлината на Божията мъдрост на сърцето си.

14.

Аз падам надолу,
когато алчно, упорито
и умишлено ценя
нощта на невежеството-безполезност на моя ум.

15.

Аз се изкачвам нагоре
и летя ли летя в Небето на Безкрая
със Самолета на Божието Състрадание.

16.

Аз падам надолу
и счупвам всичките си крайници,
когато се кача на самолета
на задоволството на моето его.

17.

Аз се изкачвам нагоре,
когато сърцето ми се превърне
в същината
   на ангелската доброта.

18.

Аз падам надолу,
когато умът ми стане
олицетворение
на сатанинската язвителност.

19.

Аз се изкачвам нагоре,
когато моето стремящо се сърце
е преизпълнено
с готовност да прояви Бог.

20.

Аз падам надолу,
когато съзнателно
и преднамерено се наслаждавам
на моя безразличен към Бог ум.

21.

Аз се изкачвам нагоре,
когато молитвено копнея за
Дъха на Удовлетворението на Бог.

22.

Аз падам надолу,
когато безочливо се наслаждавам на играта
на моя самоизтъкващ се ум.

23.

Аз се изкачвам нагоре,
когато стоически и твърдо
не обръщам внимание
на призивите на съмнението на моя ум.

24.

Аз падам надолу,
когато сърцето ми преднамерено приеме
липсата на вяра в Бог.

25.

Аз се изкачвам нагоре,
когато имам непоносимост
към име и слава.

26.

Аз падам надолу,
когато щедро си позволявам
да се радвам на име и слава.

27.

Аз се изкачвам нагоре,
когато се превърна
в крематор на желанията си.

28.

Аз падам надолу
в мига, в който стана
привърженик на моята неудовлетвореност.

29.

Аз се изкачвам нагоре,
когато изгарям до основи
моста на моето съмнение.

30.

Аз падам надолу,
когато безсънно и бездиханно
изграждам моста на моето съмнение.

31.

Аз се изкачвам нагоре
в деня, в който моят ум
отива с желание заедно със сърцето ми
при Бог.

32.

Аз падам надолу
в деня, в който умът ми
категорично отхвърля идеята
за посещение при Бог.

33.

Аз се изкачвам нагоре,
когато имам пълна вяра
в компаса на моята душа.

34.

Аз падам надолу,
когато приема за пътеводна звезда
моя недоверчив ум.

35.

Аз се изкачвам нагоре,
когато съм в съвършена хармония
   със света.

36.

Аз падам надолу,
когато се радвам
на откритието-разногласие на моя ум.

37.

Когато със сила разруша
извисяващите се съмнения на моя ум,
аз се изкачвам
високо, по-високо, най-високо.

38.

Когато пищно храня
обширните съмнения на моя ум,
aз падам
далеко, по-далеко, най-далеко.

39.

Аз се изкачвам нагоре,
когато се превърна
в чистотата-единство на моето сърце.

40.

Аз падам надолу,
когато се превърна
в нечистотата-разделение моя ум.

41.

Когато плача за
преживяване на необходимостта от Бог,
аз се изкачвам нагоре.

42.

Когато се възгордея
от моя опит да се самоанализирам,
аз падам надолу.

43.

Аз се изкачвам
изключително високо
в мига, когато се откажа
завинаги
от короната и трона
на моето его.

44.

Аз падам надолу
до най-големите дълбини
в мига, когато гордо
и пълновластно се наслаждавам
на короната и на трона
на моето его.

45.

Аз се изкачвам нагоре,
когато само бия
звънеца на моето стремящо се сърце.

46.

Аз падам надолу
дори когато леко ударя
гонга на суетността на моя ум.

47.

Аз се изкачвам нагоре,
когато използвам
окото на моя стремеж
и сърцето на моята вяра.

48.

Аз падам надолу,
когато използвам
моя свръхсамонадеян ум
и моя безочлив надменен витал.

49.

Когато взема Бог
за мой единствен придружник,
аз се изкачвам нагоре
незабавно.

50.

Когато приема или моя ум,
или моя витал си за мой придружник,
аз падам надолу
неизбежно.

51.

Когато се събудя
от моята душевна кома,
аз се изкачвам нагоре.

52.

Когато дори несъзнателно
се наслаждавам на драмата на моето его,
аз падам надолу.

53.

Когато използвам предаността си към Бог,
за да повдигна нивото на света,
аз се изкачвам нагоре.

54.

Когато си служа с моя изпълнен с гордост ум,
за да повдигна нивото на света,
аз падам надолу.

55.

Когато се моля на Бог:
„Мой Господи, недей да губиш
Твоето Въздействие мен“,
Бог се усмихва
и аз се изкачвам нагоре.

56.

Когато си мисля,
че мога да управлявам съвсем сам
лесно и съвършено лодката на моя живот,
аз се провалям.

57.

Когато получавам огромна радост
от всяко малко нещо, което правя,
аз се издигам нагоре.

58.

Когато не изпитвам радост,
без значение какво правя
или как го правя,
аз падам надолу.

59.

Когато се наслаждавам
на блаженството на моето послушание към Бог,
аз се изкачвам нагоре.

60.

Когато се наслаждавам
на вулкана моето неподчинение към Бог,
аз падам надолу.

61.

Когато се превърна
в моето предано към Бог сърце,
аз се изкачвам нагоре.

62.

Когато се превърна
в моя объркан и пристрастен ум,
аз падам надолу.

63.

Когато Божието Състрадание
направлява лодката на моето сърце,
аз се издигам
до небесата.

64.

Когато позволя на моя ум
да направлява лодката на моя живот,
аз пропадам
в най-дълбоката пропаст.

Преводи на тази страница: Slovak , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cuf
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.