Мечти

Върнете се на съдържанието

1.

Мечтите поддържат света жива.

2.

Днешният мечтател е пътеводителят на утрешния ден.

3.

Всяка мечта е вдъхновение да вървим напред.

4.

Всяка мечта е възможност за себеоткриване.

5.

Мечтите ни вдъхновяват да се носим с облаците.

6.

Мечтите са родители на реалностите.

7.

Всеки миг Бог мечтае във и чрез Своето творение.

8.

Най-напред мечтаем и незабавно след това реалността изгрява.

9.

Когато се молим, Бог ни благославя с нова мечта.

10.

Мечтата е семето. Реалността е дървото, което го следва.

11.

Това, от което се нуждае човечеството: положителна мисъл през деня, утвърдителна мечта през нощта.

12.

Когато умът е бистър, мечтата е ярка.

13.

Когато сърцето е чисто, мечтата е красива.

14.

Когато животът е безсебичен, мечтата е плодоносна.

15.

Никоя мечта не остава неосъществена завинаги.

16.

Търпението и постоянството осъществяват мечтите.

17.

Всяка мечта е Божието Благоухание в сърцата ни.

18.

Днешният душевен мечтател е утрешният строител на света.

19.

Очарователната мечта е издигащ се пламък.

20.

Мечтата е свежест.
Мечтата е новост.
Мечтата е пълнота.

21.

Не се страхувай, че мечтаейки, ще сгрешиш.
Предизвиквай всичко и не бъди малодушен.

22.

Една обезкуражена мечта може да бъде превърната в просветляваща реалност.

23.

Когато мечтаеш за цвете, ти се превръщаш в красотата на цветето.

24.

Когато мечтаеш за лодка, ти се превръщаш във възторга на пътуването.

25.

Когато мечтаеш за планина, твоето име става тишина.

26.

Когато мечтаеш за река, божествеността на живота ти тича към Безсмъртието на твоята душа.

27.

Когато мечтаеш за небето, ти се превръщаш в дете на Безкрая.

28.

Когато мечтаеш за слънцето, ти се превръщаш в притежателя и даряващия светлина.

29.

Мечтателят възсяда вдъхновението. Мечтателят лети със стремежа.

30.

Мечтателят хвърля котва в концентрацията.
Мечтателят се гмурка в медитацията.
Мечтателят намира пристан в съзерцанието.

31.

Мечтателят е песента на Вечността и танцът на Безкрая.

32.

Мечтателят е златният мост между красотата на сърцето и блаженството на душата.

33.

Мечтата играе много важна роля в нашия бяг към целта.

34.

Колкото по-надълбоко е центърът на една мечта, толкова по-наблизо е брегът на реалността.

35.

Вчерашната мечта бе само мечта.
Днешната мечта ще бъде осъществена.

36.

Дъгоцветната мечта е Божията лелеяна усмивка.

37.

Дъгоцветната мечта е предвестник на златната зора.

38.

Да имаш дъгоцветна мечта означава да доведеш целта по-близо от най-близкото.

39.

Мечтата не е умствена халюцинация.
Мечтата е психично просветление.

40.

Всяка мечта е новоразцъфващо творение.

41.

Всяка мечта е усмихващата се проява на Божието усмихващо се Око.

42.

Когато умът ни е спокоен, Бог гордо ни благославя с мечта, достигаща Небесата.

43.

Когато умът ни е притихнал, Всевишният ни показва Красотата на Своето Око и Божествеността на Своето Сърце.

44.

Мечтата е поляна, на която цъфтят цветята на реалността.

45.

Мечтата е просветлението на ума и осъществяването на живота.

46.

Мечтата е издигащ се нагоре полет. Действителността е победен ход напред.

47.

Следвай мечтите на сърцето си. Те ще те отведат до изгрева на твоето осъзнаване.

48.

Истинската мечта не се проваля, тя плува ли плува към златния Бряг.

49.

Детето е осъществяващата мечта на живота на всяка майка.

50.

Когато мечтаеш за звезда, тъмнината на твоя ум се предава на светлината на твоето сърце.

51.

Когато мечтаеш, ти увеличаваш силата на вярата си.

52.

Когато мечтаеш за луната, умът ти се превръща в нежност.

53.

Когато мечтаеш за луната, животът ти се превръща в обновление.

54.

Когато мечтаеш за луната, сърцето ти се превръща в осъщественост.

55.

Една красива мечта побеждава съмнението на ума.

56.

Могъщата мечта може да преобрази живота ни невъобразимо.

57.

Мечтите довеждат изгрева-надежда в сърцата ни.

58.

Когато имаме душевна мечта, ние храним Божественото в нас.

59.

Мечтата е разперила криле птица, която лети в усмихващото се небе.

60.

Сладката мечта е окуражаващото докосване на Небесата.

61.

В сладката мечта живее мирът на света.

62.

Майката Земя безсънно се издига на крилете на устремените мечти.

63.

Нека красотата и благоуханието на една сладка мечта пробужда всяко едно човешко същество на земята всеки ден.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Japanese , Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ drm
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.