Моите утринни молитвени пътувания, част 2

Върнете се на съдържанието

1.

Няма ги вече, няма ги вече
дните на провал и нощите на провал
на тази година—
няма ги вече, няма ги вече!

2.

Няма ги вече
гладуващите за вяра дни
и гладуващите за вяра нощи
на тази година –
няма ги вече!

3.

Старата година болезнено
ляга да спи.

4.1

Новата година смело
се събужда.


EMP 78-81. Киндао, Китай, 31 декември 2004

5.

Щастлива Нова година,
Щастлива Нова година!
Бъди смел, бъди смел!
Без страх, без страх!

6.

Щастлива Нова година,
Щастлива Нова година!
Върви напред,
лети нагоре,
гмуркай се навътре!
Без страх, без страх!

7.

Щастлива Нова година!
Бог Окото ти приемаш,
Бог Сърцето ти приемаш
и Бог Живота ти приемаш.
Приеми, приеми, приеми, приеми Бог.
Без страх, без страх!

8.2

Щастлива Нова година,
Щастлива Нова година!
Аз ще бъда радостта на моята надежда за Бог,
аз ще бъда изпълнител на моето обещание към Бог.
Без страх, без страх!


EMP 82-85. Киндао, Китай, 1 January 2005

9.

Аз гордо провъзгласявам
великите постижения на моя ум.

10.

Моят Господ гордо използва
добрите постижения на моето сърце.

11.

Образованието на моя ум
е събирач
на точните факти на знанието.

12.

Образованието на моето сърце
е събирач
на Сълзите на Божието Сърце
и Усмивките на Божието Око.

13.3

Всяка сутрин аз пея
обожаваща Бог
песен-молитва.


EMP 86-90. Киндао, Китай, 2 January 2005

14.

Невидима Ръка
състрадателно направлява
моя живот.

15.

Тишината
е Майката
на световната хармония.

16.

Когато съм
непоколебима воля,
Божият Трепет
е невъобразим.

17.

Днес Бог е толкова доволен
от моите молитви и медитации,
че благославящо
ми предложи
Своята златна Корона.

18.4

В ранните часове на утрото
Бог и аз влизаме
в чудесно съревнование.
Моята задача е
да докосна Божиите Нозе.
Божията Задача е
да изпита моето сърце.
Аз приключвам моята задача далеч преди Бог.
Горкият Бог приема тъжното поражение.

Когато нощта е дълбоко настъпила
Бог и аз отново влизаме
в друго прекрасно съревнование.
Този път нашата задача е
взаимно възхищение.
Ще трябва да се възхищавам на Бог,
колкото мога.
Бог ще трябва да ми се възхищава,
колкото иска. Уви,
аз приемам много тъжно поражение.


EMP 91-95. Киндао, Китай, 3 януари 2005

19.

Моето сърце-тишина
радва моя Господ Всевишен
отвъд измеримото.

20.

Божието Око-Тишина
ме плаши
напълно.

21.

Мой ум,
престани да скриваш небето на моето сърце
с гъстите си и тъмни облаци!

22.

Мое сърце,
Бог е точно пред теб.
Къде е твоето внимание,
къде?

23.5

Бог иска моето сърце
да бъде собственик
на Неговата Мечта.


EMP 96-100. Киндао, Китай, 5 януари 2005

24.

Мой Господи,
направи ме роб, привързан
към Твоята Воля.

25.

Уви, не зная
кога ще успея да се завърна
в Дома-Сърце на моя Господ.

26.

Намиращият пътя
е
нов откривател на Бог.

27.6

Да проявят Бог
по възможно най-съвършения начин:
това е нещото, към което моето сърце и аз
точно сме се насочили.


EMP 101-104. Киндао, Китай, 6 януари 2005

28.

Окото-Състрадание
на нашия Господ ни пази
от видимите врагове.

29.

Сърцето-Загриженост
на нашия Господ ни пази
от невидимите врагове.

30.

Моят Господ вдишва благоуханието
на моето сърце-цвете.

31.7

Мечтата на сърцето за единство с Бог
е
сладост невъобразима.


EMP 105-108. Киндао, Китай, 7 януари 2005

32.

Моето послушание към Бог
е
моята върховна божествена гордост.

33.

Аз живея или вътре в
родените на земята сълзи на моето сърце,
или вътре в
свободните в Небесата усмивки на моята душа.

34.

Бог иска от мен не само
да бъда равен с Небесата,
но и да надмина Небесата
в безсънната си себеотдайност.

35.8

Душата неспирно се усмихва
през робската клетка
на тялото.


EMP 109-112. Киндао, Китай, 8 януари 2005

36.

Всеки ден
искам да имам
изблик на ентусиазъм.

37.

Уви,
опитваме се
да удовлетворим нашия Господ Всевишен
с изключително немощните си усилия.

38.

В дома на моето устремено сърце
няма място
за несигурност.

39.9

Беше време,
когато живеех
на границата на надеждата,
но сега живея
в самия дъх на надеждата.


EMP 113-116. Киндао, Китай, 9 януари 2005

40.

Дори най-мощната
нощ на невежеството
ще бъде просветлена
от вътрешната ни светлина.

41.

Пламъците на надеждата на човечеството
се издигат към Небесата.

42.

Звездите на обещанието на Небесата
докосват Майката Земя.

43.

От сърцето на единство
ние пристигаме
на брега на обновлението.

44.10

От брега на обновлението
ние пристигаме
на брега на пълнотата —
на Златния Бряг.


EMP 117-121. Киндао, Китай, 10 януари 2005

45.

Животът е предназначен
за нашето единение с Бог,
а не за разделението
на нашия ум.

46.

Откриващата Бог песен
е първа в списъка
на всички наши песни
на любов, посветеност и предаване.

47.

Нашата неповторимост идва
или от Божиите Нозе,
или от Божието Сърце.

48.11

Трябва да откривам себе си
в сърцето на времето вечно
и в сърцето на пространството безкрайно.


EMP 122-125. Шян, Китай, 14 януари 2005

49.

Онези, които външно
и безразборно показват
оркестър от духовна сила,
не са предпочитани
нито от Окото на Небето,
нито от сърцето на земята.

50.

Природата
е божествената красота
на Божията върховна Милост.

51.

Едно дело на състрадание
е една крачка напред
към осъзнаването на Бог.

52.

Докосването на утрото
прави сърцето ми красиво.

53.

Докосването на вечерта
прави живота ми омиротворен.

54.

Моят предаден на Бог живот
е рождението
на ново творение.

55.12

Моето сърце-слънце
се храни
с Божията Трансцендентална Наслада.


EMP 126-132. Шян, Китай, 16 януари 2005

56.13

Ново сърце е нужно,
за да обича добротата
във всяко човешко същество.


EMP 133-136. Шян, Китай, 17 януари 2005

57.

О мой ум,
не трябва да оставаш непознат
за Божието Сърце
повече.

58.

Критиката към света
няма място
в моето устремено сърце
и моя посветен живот.

59.

Сърцето ми казва на очите ми,
че съм много близо
до Дома-Сърце на моя Господ.

60.

Бог ни моли
само за две неща:
за това молитвите ни да са искрени
и
за това медитациите ни да са дълбоки.

61.

Сърцето
охотно и незабавно се вслушва
в повелите
на Вътрешния Водач.

62.

Бог силно и гордо
разчита на нашето себепредлагане.

63.14

Готов съм да стигна
до четирите краища на света,
за да намеря човек,
който е постоянно щастлив,
ведър и всеотдаен.


EMP 137-140. Шян, Китай, 19 януари 2005

64.

Нека моят стремеж
има друго име:
благоухание.

65.

Нека моята посветеност
има друго име:
ведрост.

66.

Нека моята молитва
има друго име:
душевност.

67.

Нека моята медитация
има друго име:
дълбочина.

68.15

Нека аз
имам друго име:
целокупност.


EMP 141-145. Шян, Китай, 21 януари 2005

69.

Ако наистина обичаме Бог,
тогава усмивките на сърцето ни трябва да бъдат
спонтанни и неспирни.

70.

Крайно време е
да се сбогувам
със всяко едно нещо,
от което не се нуждая
като например моя живот на желания.

71.

Истинският духовен живот
не означава
да държиш очите си затворени
през цялото време
и да не правиш нищо,
нищо за света.

72.16

Трябва да държа
всяка една мисъл
на моя ум
напълно тиха,
докато медитирам.


EMP 146-149. Хуангшан, Китай, 25 януари 2005

73.

Слънчевият дълг
ме призовава.
Аз тичам!

74.

Лунната красота
ме призовава.
Аз тичам!

75.

Звездната веселба-радост
ме призовава.
Аз тичам!

76.17

Моят живот живее между
камилския товар на тялото
и
еленската скорост на сърцето.


EMP 150-153. Хуангшан, Китай, 31 януари 2005

77.

Крепостта-закрила
е изградена от
моето послушание към Бог
и
моето упование в Бог.

78.18

Мой Господи,
нека притежавам сърце
на вечно разцъфваща усмивка.


EMP 154-155. Нанджинг, Китай, 3 февруари 2005

79.19

Има обичащ Бог
и служещ на Бог
божествен герой
във всяко сърце.


EMP 156. Нанджинг, Китай, 5 февруари 2005

80.20

Дори частица
падащо съзнание
в духовния живот
е печален провал.


EMP 157. Нанджинг, Китай, 6 февруари 2005

81.21

сяка сутрин
Бог и аз провеждаме
разговор сърце със сърце,
преди да вляза
в суматохата на живота.


EMP 158. Нанджинг, Китай, 7 февруари 2005

82.22

Всяка Божия мечта
е нетърпелива да бъде
проявена Действителност.


EMP 159. Нанджинг, Китай, 8 февруари 2005

83.23

Мой Господи,
знаеш ли, че се храня само
с Усмивките
на Твоето Състрадание?


EMP 160. Нанджинг, Китай, 9 февруари 2005

Бележка на редактора към първото издание

По време на пътуването си до Китай от ноември 2004 г. до февруари 2005 г. Шри Чинмой се вдъхновява да предложи редица молитви много рано сутрин, когато слиза долу от хотелската си стая, за да излезе и да се разходи. Тези 160 молитви са публикувани в два тома.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ emp-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.