Усмивки на император. Сълзи на сирак

Върнете се на съдържанието

1.

Аз давам на Бог
една добра новина.
Бог ми дава
Своите императорски Усмивки.

2.

Аз давам на Бог
моите високомерни възгледи.
Бог ми дава
Своите Сирашки Сълзи.

3.

Обичащият творението Бог
е гражданин
на целия свят.

4.

Моите упражнения по всеотдайност
вълнуват Божието Сърце.

5.

Моето сърце се храни
с Божията Състрадателна Воля.
Сърцето на Бог се храни
с моята загриженост за света.

6.

Моето благодарно сърце
и Божието Благославящо Око
неизмеримо обичат
своята взаимна зависимост.

7.

Аз се сбогувам
със задоволяването на своите желания.
Бог ми връща
моето собствено сияние.

8.

Устременото ми сърце
безсънно
попива Красотата
на огрените от звездна светлина
Нозе на моя Господ.

9.

Моето предаване на Бог
е направлявано
от Божията постоянна Загриженост.

10.

Молитвата на ума
е междуградски разговор
с Бог.
   

11.

Медитацията на сърцето
е градски разговор
с Бог.

12.

Разочарованието
е една безполезна нула.

13.

Ентусиазмът
е истински герой.

14.

Трябва да започна живота си
отново,
като мечтая за невъзможното.

15.

Неща, които силата на парите
не може да купи:
Божията Гордост
и Божието Удовлетворение.

16.

Има ли нещо на земята
толкова ненадеждно,
колкото човешкия ум?

17.

За да бъде любимец на Бог,
търсещият трябва да цени високо
пълната власт на Бог
над живота му.

18.

Днешните неосъществими мечти
утре пораждат
не само осъществими,
но и неизбежни реалности.

19.

Бог няма да ти повярва,
освен ако ти
не повярваш първо на себе си.

20.

Бог се нуждае от теб
само когато Го обичаш
така, както Той иска от теб.

21.

Както Бог храни сърцето ми,
така и Божиите Нозе
освобождават сърцето ми.

22.

Лодката на вярата
винаги
плава безпрепятствено.

23.

Изобретателният ум се оказва
най-големият глупак,
когато не успява да види
своето предназначение.

24.

Нашепванията
на Божието Сърце
пробуждат сърцето ми,
вдъхновяват сърцето ми,
изпълват с енергия сърцето ми
и го обезсмъртяват.

25.

Древната искреност
е нужна
за съвременния мир.

26.

Нека благодарното ми на Бог сърце
бъде моето пълно
душевно удовлетворение.

27.

Чуството за превъзходство
е пълна загуба
и никаква печалба.

28.

Нека животът ми бъде
постоянна усмивка
за утеха на Бог.

29.

Днес аз трябва да изровя
отдавна погребаните
съкровища на моето сърце.

30.

Ти никога няма да имаш
и капка мир,
ако не си готов да се бориш
със своите съмнения.

31.

Бог ми казва,
че моят отдаден живот
е най-ярката звезда
в Небосвода на Неговата Божественост.

32.

Моите огрени от звездите
маратонски медитации
проправят пътя
към моето осъзнаване на Бог.

33.

Моята готовност,
моята охота
и моят порив
са разцъфващите цветни пъпки
по дървото на живота ми.

34.

Съмнението в себе си означава
гъста гора от страхове.

35.

Най-високите награди за стремежа:
моята власт над живота ми
и моето откриване на Бог.

36.

Човек мечтае
да пие амброзия,
излегнат в скута на инерцията.

37.

Бог увеличава
Силата на Своята Любов към нас
безкрайно повече,
когато види, че сърцето ни
се гмурва навътре,
умът ни тръгва напред
и животът ни литва нагоре.

38.

Моят живот на безусловно предаване
е чудотворно постижение на Бог.

39.

Всеотдайното сърце
става все по-младо
с всеки нов ден.

40.

Тези, които разтърсват света,
го водят в грешна посока.

41.

Тези, които обичат света,
откриват Бог
незабавно.

42.

Този, който служи на Бог незабележимо,
без съмнение
покорява Божието Сърце.

43.

Умът
е неспокоен сън.

44.

Сърцето
е златен сън.

.

45.

Амбициите
могат да бъдат погълнати
от ужасна гибел.

46.

Стремежът
може да бъде обхванат
от мигновен цъфтеж.

47.

Всяка сутрин
Бог подбира наново
членове на Своя екипаж.

48.

Има само едно
истинско светилище:
мирът в неговата цялост.

49.

Този, който отлага
служенето на Бог,
няма никога да бъде прегърнат
от Божието златно Сърце.

50.

Предаността към Бог
има способността да бъде
едно безкрайно разширяване.

51.

Молитвеният плач
дава сили.

52.

Медитативните усмивки
просветляват.

53.

Сбъдването на молитвата
е в бъдеще време.

54.

Сбъдването на медитацията
е в сегашно време.

55.

Бог ме люлее
между моите сутрешни
молитви при изгрев слънце
и моите вечерни
медитации при залез слънце.

56.

Всяка сутрин Бог иска от мен
да държа под око
ума, витала и тялото си -
най-вече ума.

57.

Както е вярно,
че животът ми беше
мрачна неблагодарност към Бог,
вярно е също,
че сега животът ми е
разцъфваща благодарност към Бог.

58.

Красотата на стремежа към Бог
бях аз.

59.

Уханието на осъзнаването на Бог
съм аз сега.

60.

Мой Господи,
ако наистина ме обичаш,
тогава трябва всеки ден
да благославяш сърцето ми
с жаждата на Сахара.

61.

Умът ми иска
незабавното
внимание на света.

62.

Сърцето ми се нуждае
от нежната
обич на Бог.

63.

Мой ум,
бягай, бягай!
Скрий се, скрий се!
Гордостта те наближава бързо.

64.

Всеки път, когато отида
в пустинята на ума си,
моят Възлюбен Господ Всевишен
ме връща обратно
и най-състрадателно
ми помага да се изкъпя
в реката на моето сърце.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ es
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.