207 Цветя-пламъци

Върнете се на съдържанието

Предисловие от автора

Подбрал съм 207 стихотворения измежду всичките 10 000 от моята поредица „Десет хиляди цветя-пламъци“, публикувана първоначално в 100 тома. Тук поетът в мен е душевно удовлетворен, читателят в мен е усмихнато удовлетворен, а критикът в мен е изненадващо удовлетворен.

Мой Възлюбени Всевишни, какво повече мога да Ти кажа, и какво повече очакваш Ти от мен?

„Бъди спокоен, сине Мой – поет, читател и критик. Часът, Моят Час, скоро ще удари.“

— Шри Чинмой

1. Ти откри

Мой Господи,
аз дойдох при Теб с празни ръце,
но Ти откри
и празното ми сърце.

2. Дойдох от Бог

Аз дойдох от Бог
Вечния Мечтател.
Отправям се към Бог
Безсмъртния Любящ.

3. Дарът на твоето щастие

От всички дарове,
които съм поднесъл на Бог,
дарът на моето щастие
е най-ценен за Него.

4. Умът иска да изобрети

Умът иска да изобрети
нов Бог.
Сърцето иска да открие
древния и вечен Бог.

5. Моля Те да ме известиш

Мой Господи,
моля Те да ме известиш, преди да дойдеш.
Иначе Ти може да дойдеш неразпознат
и да си отидеш необикнат.

6. Моето сърце казва на ума ми

Моят ум казва на сърцето ми:
“Ще възхвалиш ли Бог вместо мен?”
Моето сърце казва на ума ми:
“Ще се помолиш ли на Бог
да ме благослови?”

7. Цената

Каква е цената за пътуване
от земята до Небето?
Уханната красота
на благодарното сърце.

8. Всеки път, когато избягам от Теб

Всеки път, когато избягам от Теб
и се върна,
аз виждам Очите Ти,
по-просветляващи отпреди,
и чувствам Сърцето Ти,
по-опрощаващо отпреди.

9. Властелинът на моите мисли

Мой Господи, аз съм щастлив,
защото Ти си Властелинът на живота ми.
Не можеш ли да ме направиш съвършен,
като станеш Властелин на мислите ми?

10. Две чудеса

Чудото на моя звучен живот:
той може да преследва Бог.

Чудото на моя безмълвен живот:
той може да прегърне Бог.

11. Две тайни желания

Две
са моите тайни желания:
ще покажа на Бог
преобразената глава на човека.
ще покажа на човека
Божиите Състрадателни Нозе.

12. Не е отвъд възможностите

Не е отвъд човешките възможности
осъзнаването на Бог.
Не е отвъд земните възможности
преобразяването на земята.
Не е отвъд моите възможности
себенадминаването.

13. Аз не се намесвам

Аз не се намесвам в Делата на Бог.
Всеки ден Го оставям
да създаде един нов свят.
Бог също
не се намесва в моите дела.
Той всеки ден ме оставя
да разруша един стар свят.

14. Нова молитва

Твоята стара молитва може да не промени Бог.
Но Бог ти дарява
нова молитва,
и тази нова молитва
ще те направи истински щастлив.
Каква е твоята нова молитва?
Удовлетворение на Бог
по Божия собствен Начин.

15. Да изплаши и да просветли

За да изплаши животното в мен,
моят Бог е целият Справедливост.

За да просветли човека в мен,
моят Бог е целият Състрадание.

16. Божията Сила на Лъв

Вчера
желаех да бъда
Божията Сила на Лъв.

Днес
желая да бъда
Божията Бързина на Елен.
   
Утре
ще желая да бъда
Божията Нежност на Агне.

17. Какво направи

Бог искаше от теб
да отидеш при Него недокоснат.
Но какво направи ти,
сам знаеш!
Ти отиде при Бог непроменен!

18. Умори ли се, о, Господи?

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш добър?
Така изглежда.

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш божествен?
Така изглежда.

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш съвършен?
Така изглежда.

О, мой Господи Всевишни,
благослови ме тогава
с Твоето Добро Сърце,
Божествен живот и Съвършена Роля.

19. Двама гледаха

Бог ме гледаше от небето
със Своето неизменно Състрадание.
Аз гледах Бог от земята
с моето нарастващо колебание.

20. Дар

Упреквай ме, мой Господи, неуморно,
Обиждай ме, мой Господи, открито.
Само, мой Господи, не забравяй Твоя Дар.
Преди милиони години Ти каза,
че ще ми дариш способността
да Те обичам безсънно,
нещо повече, безусловно.

21. Часът на Бог удря

Една незавършена Мечта на Бог
ме спусна долу.
Часът на Бог удари тогава.

Една несвършваща Реалност на Бог
ще ме понесе нагоре.
Часът на Бог отново ще удари.

22. Дори моята сянка ме отбягва

Дори моята сянка ме отбягва.
Дори моето тяло ме мрази.
Дори моят живот ме разочарова.
Дори моят Бог ме забравя.

23. Най-последната стъпка

Благодарното сърце
е предпоследната стъпка
преди да достигнем Небето.

Предаденият живот
е най-последната стъпка
преди да достигнем Небето.

24. Да помислиш земята за Небе

Като помисли земята за Небе,
той въздъхна.

Като помисли Небето за земя,
той издъхна.

25. Възможно ли е това?

Възможно ли е това?
Никакво желание не ме обвързва,
никакво изкушение не ме преследва,
никакво несъвършенство не ме попарва.
Възможно ли е това?

26. Не закъснявай на старта

Не закъснявай на старта.
Ти можеш да изгубиш цялото състезание.
Винаги дръж нащрек
твоята любов-преданост-предаване.
Тогава няма да закъснееш на старта.

27. О, спускаща се синева

О, спускаща се Синева,
обичам те.

О, издигаща се Зеленина,
обичам те.

О, разстилащо се Злато,
обичам те.

28. Стремежът ми казва

Стремежът ми казва,
че моят Бог е
Състрадателна Майка.

Осъзнаването ми казва,
че моят Бог е
Освобождаващ Баща.

Проявлението ми казва,
че моят Бог е
Съвършен Приятел.

29. Малък остров

Само Бог знае
кога Царството Небесно
най-после ще слезе на земята.
Дотогава
Бог умолява Своите стремящи се деца
да се опитат да сътворят
поне един малък остров,
който Той да може да назове
земни Небеса.

30. Какво ми даде Бог?

Какво ми даде Бог?
Красиво сърце.
Какво ще Му дам аз?
Душевно лице.

31. Двадесети век

Двадесети век
е пълен
със самозвани Учители-измамници.

Двадесети век
е пълен
с чудовищни ученици-глупци.

32. Плачещият Бог

Мислещият ум
е затъващ живот.

Затъващият живот
е умиращо обещание.

Умиращото обещание
е плачещ Бог.

33. Интересен въпрос

Интересен въпрос:
къде е Бог?

Вдъхновяващ въпрос:
какво прави Бог?

Просветляващ въпрос:
кой е Бог?

Осъществяващ въпрос:
чия друга любов ми е нужна,
ако не единствено Божията?

34. Харесва ли ти ли не

Мой Господи Всевишни,
харесва ли Ти или не,
аз ще идвам при Теб всеки ден.
Харесва ли Ти или не,
аз ще Те закачам с усмивка.
Харесва ли Ти или не,
аз ще Те вдигам на раменете си неочаквано.

35. Подходящо място

Подходящо място за начало:
душевното гнездо на душата ми.

Подходящо място за продължение:
психическото ядро на сърцето ми.

Подходящо място за преобразяване:
интелектуалната фабрика на ума ми.

36. Науката е

Наистина,
науката е спиращ дъха
напредък на човека.

Наистина,
духовността е обезсмъртяващ дъха
роман на Бог.

37. Музиката е

Музиката е развлечение.
Музиката е просветление.
Музиката е животинският лай
на човека.
Музиката е Божията Песен
и Божият Танц за човека.

38. Четири асансьора

Асансьорът на съмнението не работи никога.
Асансьорът на страха работи рядко.
Асансьорът на увереността работи понякога.
Асансьорът на стремежа работи безсънно.

39. Как е възможно това?

Мой Господи Всевишни,
Ти накара будилника ми да звъни.
Как е възможно това?
Ти се помоли за моето спасение.
Как е възможно това?
Ти се концентрира върху моето просветление.
Как е възможно това?
Ти медитира за моето осъзнаване.
Как е възможно това?
Ти съзерцаваше моето съвършенство.
Как е възможно това?
Ти живя за моето удовлетворение.
Как е възможно това?

40. Моли се за мен, призовавам те!

Небе, моли се за мен, призовавам те!
Нуждая се от мечтата
за съвършено единство.

Земя, моли се за мен, призовавам те!
Нуждая се от реалността
на пълното удовлетворение.

41. Две върховни тайни

Моят Господ ми разкри една върховна тайна:
”Детето Ми, аз няма никога вече да те упреквам.”
Аз разкрих на моя Господ една върховна тайна:
”Отче-Приятелю, аз няма
никога вече да Те разочаровам.”

42. Бог е моят треньор

Бог е моят външен Треньор.
Затова аз неспирно се усмихвам,
щом успея.

Бог е моят вътрешен Треньор.
Затова аз неспирно танцувам,
преди да продължа.

43. Аз имам два сериозни недостатъка

Аз имам два сериозни недостатъка:
подценявам Красотата на Божието Състрадание.
Надценявам
реалността на човешката неблагодарност.

44. Аз забавлявам Бог

Аз забавлявам Бог
със силата на моето обещание.
Бог ме забавлява
с Дъжда на Своето Състрадание.

45. Аз избрах

Аз избрах да не разбирам Бог.
Аз избрах да не разбирам дори човека.
А избрах, уви,
да разбирам своя изкусен ум.

46. Вчерашният Бог

Вчерашният Бог
принадлежеше на моята увереност.
Днешният Бог
принадлежи на моето обещание.
Утрешният Бог
ще принадлежи на моята надежда.

47. На шега

Бог ми даде
на шега
малко ум.

Аз давам на Бог
съвсем сериозно
един голям проблем:
моя непотребен живот.

48. Нека Ти помогна

Мой мили Всевишни Господи,
Ти ми помогна, като ми говореше.
Нека аз Ти помогна,
като Те слушам.

49. Аз избирам Божията Светлина

Вчера
аз набързо избрах Божията Сила,
за да ме осъществи.

Днес
спокойно избирам Божията Светлина,
за да ме просветли.

50. Крилете на моята молитва ме носят

Крилете на моята молитва
ме носят към Небесата
да видя Божията Красота.

Крилете на моята медитация
спускат Бог към земята
да види чистотата на сърцето ми.

51. Божията Прошка ме открива

Божията Прошка ме открива
където и да съм.
Божието Състрадание ме отвежда
там, където трябва да бъда.

52. Аз мисля за Бог

Аз мисля за Бог,
защото
се нуждая от Божията Сила.

Бог мисли за мен,
защото
Той се нуждае от моята любов.

53. Аз се явих пред Бог

Аз се явих пред Бог
с това, което имам:
зрънце благодарност.

Бог се яви пред мен
с това, което Той е:
Удовлетворената Усмивка на Безкрайността.

54. Защото Бог ме обича повече

Тъкмо защото
Бог ме обича безкрайно повече,
отколкото аз обичам себе си,
Той не може да си позволи да бъде
нехаен към живота ми
като мен.

55. Когато се моля на фалшивия Бог

Когато се моля
на фалшивия бог,
моята молитва не е достатъчна.
Аз трябва да тичам към него.
Когато се моля
на истинския Бог,
Той незабавно тича към мен.

56. Стар Бог, нов Бог

Старият Бог
ме научи да се боря
срещу нощта на невежеството.
Новият Бог
ме учи да се покорявам
на Светлината на Неговото Прозрение.

57. Загадки

Величието и Добротата на Бог
ме озадачават.
Моята слабост и моята низост
озадачават Бог.

58. Аз не съм нужен

Аз не съм нужен
за да казвам това, което трябва.
Аз съм необходим само
за да бъда това, което трябва.

59. Всяко сърце е красотата

Всяко сърце е красотата
на мечтаещия за Бог.
Всеки живот е насладата
на влюбения в Бог.

60. Всяко заслушано сърце

Всяко заслушано сърце
не е напъпило детство.

Всяко заслушано сърце
е цвете на Божия Екстаз.

61. Не губи време

Не губи време.
Времето е скъпоценно.
Не експлоатирай Бог.
Бог е милостив.
Не общувай с невежеството.
Невежеството е свирепо.
Не си играй със съмнението.
Съмнението е болезнено.
Не подхранвай несигурността.
Несигурността е заразна.
Не подслонявай нечистотата.
Нечистотата е опасна.

62. Ако мога да видя Божия Лик

Ако мога да видя Божия Лик
поне веднъж,
аз съм сигурен, че Той ще направи
малко място за мен,
за да остана в Сърцето Му
докогато пожелая.

63. Доброволното затворничество започва

Доброволното затворничество настъпва
в деня, в който започнем да си играем
с капана на очакването,
и не по-рано.

64. Моето сърце олицетворява

Моето сърце олицетворява
Бог Дълга на земята.
Моята душа олицетворява
Бог Красотата в Небесата.

65. Мирът не се нуждае от тълкуване

Мирът не се нуждае от тълкуване.
Любовта не се нуждае от обяснение.
Единството не се нуждае от изразяване.

66. Три крайни нелепости

Три крайни нелепости:
Аз ще разочаровам моя Господ.
Аз не съм създаден за осъзнаване на Бог.
Моят Господ не е доволен от мен.

67. Неволите на Бог

Това са неволите на Бог:
животното в човека
Го е забравило напълно.
Божественото в човека
не Го проявява удовлетворително.

68. Ние грешим

Ти грешиш.
Бог мисли за теб постоянно.
Аз греша.
Бог обича и двама ни еднакво.

69. Мечтател на мечти за Бог

Ако не стана безсънен мечтател
на мечти за Бог,
сърцето ми ще си остане извор
на сирашки сълзи.

70. Аз зная чий съм

Вярно е,
аз не зная кой съм,
но наистина зная
чий съм.

71. Чудеса, които си заслужава да се видят

Само две чудеса си заслужава да се видят:
чудото на любовта
и чудото на опрощението.

72. Небето знае как да освободи

Тъмнината знае как да се сгъсти.
Светлината знае как да засияе.
Земята знае как да обвърже
божественото в човека.
Небето знае как да освободи
човека от животното.

73. Столетия се изнизаха

Столетия се изнизаха,
но външният човек все още не знае
със сигурност
къде е вътрешният човек,
а вътрешният човек не знае
какво всъщност иска
външният човек.

74. Мечтаещ за Бог и влюбен в Бог

Разликата
между мечтаещия за Бог
и влюбения в Бог
е тази:
мечтаещият за Бог иска да живее
в Божията неродена и безсмъртна Безкрайност.
Влюбеният в Бог иска да живее
в Пещерата на Божието Сърце.

75. Много начини

Няма начин
да придумаш Бог.
Няма начин
да измамиш Бог.
Но има много начини
не само да осъзнаеш Бог,
но и да станеш Бог.

76. Когато се моля

Когато се моля,
аз се моля за каквото трябва:
Мир.

Когато медитирам,
аз медитирам върху Когото трябва:
Бог.

77. ПОстоянният гост на моето сърце

Постоянният гост на моето сърце:
Бог Множеството.
Постоянният домакин на моя живот:
Бог Единственият.

78. Аз измервах успеха си

Вчера
аз измервах успеха си,
като се състезавах с другите.

Днес
измервам успеха си,
като се състезавам със себе си.

Утре
ще измервам успеха си,
като разширявам своето сърце,
за да обхване другите.

79. Две линии за връзка с Небесата

Линията на душевната медитация за връзка с Небесата
никога не е заета,
защото
малцина търсещи са способни
да се възползват от тази линия.

Линията на необузданото недоволство за връзка с Небесата
е винаги заета,
защото
всеки е способен
да се възползва от тази линия.

80. Намерение и способност

Надеждата всъщност няма намерение
да ни мами.
Уви, тя няма нужната способност
да ни удовлетвори.

81. Приет от Истината

Истината
те е приела.
Това означава, че Бог
те е освободил.

82. Две неща не трябва никога да забравям

Две неща не трябва никога да забравям:
моята уговорка с Бог за медитация
в ранните часове на утрото,
и Божията уговорка с мен за Удовлетворение
в късните часове на нощта.

83. Тхе ще го направят вместо теб

Не обвинявай себе си.
Светът ще го направи вместо теб
далеч отвъд въображението ти.

Не се възхищавай от себе си.
висшите светове ще го направят вместо теб
далеч отвъд твоето очакване.

84. Ранното утро на живота му

Ранното утро на живота му
видя Божиите Опрощаващи Нозе.
Късната вечер на живота му
ще види Божието Състрадателно Око.

85. Позволи на Бог да стане реален

Ти непременно ще узнаеш
Божията Воля,
ако позволиш на Бог
да стане реален за теб.

86. Три хималайски молитви

Три хималайски молитви:
Господи, дай ми способността
да обичам Твоите Опрощаващи Нозе
безрезервно.
Господи, дай ми способността
да обичам Твоето Състрадателно Сърце
неуморно.
Господи, дай ми способността
да обичам Твоето Справедливо Око
безусловно.

87. Само глупакът

Само глупакът
мисли, че е независим.
Само глупакът
чувства, че е незаменим.

88. Сладостен е моят Господ

Сладостен е моят Господ,
защото Той е непознаваем.
По-сладостен е моят Господ,
защото Той е познат.
Най-сладостен е моят Господ,
защото Той ме кани
да играя с Него на криеница
всеки ден.

89. Съзнавай!

Съзнавай!
Бог със сигурност съществува.
Будувай!
Бог ще дойде и ще почука
на твоята врата.

90. Ако е истина

Ако е истина,
Че Исус идва отново,
тогава е истина и това,
че ние с теб трябва да Го посрещнем
и да Го приветстваме
на половината път.

91. Понеже обичам Бог

Понеже се страхувам от Бог,
аз не трябва да се страхувам от никой човек.
Понеже обичам Бог,
аз трябва да обичам всички човешки същества.

92. Бог има нужда от мен

Бог ме обича.
Искам да кажа,
моя искрен плач.

Бог ме иска.
Искам да кажа,
моя обикновен живот.

Бог има нужда от мен.
Искам да кажа,
от моето чисто сърце.

93. Едно желание и един стремеж

О мой Всевишни Господи,
Аз имам само едно желание:
дай ми онова,
което ме радва за един отлитащ ден.

О мой Всевишни Господи,
Аз имам само един стремеж:
Дай ми онова,
което радва Теб завинаги, завинаги.

94. Незавършен човек

Поради своя плитък ум
той е незавършен човек.

Поради своето огромно сърце
той е нестихнала болка.

95. Изгубих Те

Изгубих Те, мой Господи,
не защото мой близък приятел
е мрачната нощ на невежеството,
а защото никога не посмях да Те обявя
за свой, наистина свой.

96. Животът ми има нужда от напътствие

Внимание –
моето тяло има нужда от внимание.

Насърчение –
моят витал има нужда от насърчение.

Вдъхновение –
моят ум има нужда от вдъхновение.

Стремеж –
моето сърце има нужда от стремеж.

Напътствие –
моят живот има нужда от напътствие.

97. Живей само за Божията Любов

Не е нужно да доказваш
Божията любов към теб.
Просто чувствай, че живееш
само за Божията Любов.

98. Бог състрадателно пита

Бог състрадателно ме пита:
”Ще бъдеш ли на разположение?”
Той никога не ме пита:
“Ще можеш ли?”

99. Само един вътрешен учител

Аз имам само един вътрешен учител:
пламъка на благодарността.
Аз имам само един външен учител:
капката отдаденост.

100. Само избраните

Всеки може да започне,
но само избраните
могат божествено да продължат
и върховно да успеят.

101. Да бъдеш в кръга на Бог

Ако нямаш
чувство за хумор,
тогава Бог няма да те избере
за член на Своя тесен кръг.

102. Бронята на доказателството

Това, което иска умът ми,
е здравата броня на доказателството.
Това, от което се нуждае сърцето ми,
е сладкото ромолене на вярата.

103. Отиване и връщане

Величието е въпрос
на един миг.
Добротата е дело
на цял един живот.
Единството е отиването и връщането
на раждането и смъртта.

104. Мечтатели и любящи

Като мечтател,
ти си обичан от Бог
непрестанно.

Като Любящ,
Бог е обичан от теб
безусловно.

105. Един кумир, един герой

Аз имам само един кумир,
и този кумир е моето плачещо сърце.
Аз имам само един герой,
и този герой е моята усмихната душа.

106. Бог ми даде Сърцето Си

Нещо ново се случи
тази сутрин:
аз осъзнах,
че Бог все още ме обича.

Нещо ново се случи
тази вечер:
Бог ми даде Сърцето Си
и в замяна
ми отне ума.

107. Философията въплъщава

Философията въплъщава
информацията за Бог.

Религията въплъщава
стремежа към Бог.

Духовността въплъщава
Удовлетворението на Бог.

108. Моят ум ми казва

Сутрин
моят ум ми казва:
“Младежо,
ти си изключително полезен.”

Вечер
моят ум ми казва:
“Старче,
ти си напълно безполезен.”

109. Изгони бурята

Мой Господи,
изведи ума ми
от бурята.
“Дете мое,
Нека първо изгоня бурята
от твоя ум.”

110. Две висши реалности

Не слизай от Небето
след мен.
Сърцето ми ще бъде покрусено.

Не слизай от Небето
преди мен.
Душата ти не ще е благодарна.

Бог има две висши Реалности:
живот на заедност
и сърце на единство.

111. Моето търсене завършва

Сутрин
моето търсене на осъзнаване завършва
в Състрадателното Сърце на моя Господ.

По пладне
моето търсене на съвършенство завършва
в Зрящото Око на моя Господ.

Вечер
моето търсене на удовлетворение завършва
в Прекрасните Нозе на моя Господ.

112. Днес съм мъдър

Вчера бях умен.
Затова исках да променя света.

Днес съм мъдър.
Затова
променям себе си.

113. Началото

Самонаблюдението е началото
на самоусъвършенстването.
Самоусъвършенстването е началото
на Божието Удовлетворение.
Божието Удовлетворение е началото
на новата Божия Мечта.

114. Идващо от сърцето ти „Не“

Трябва да знаеш едно:
идващото от сърцето ти ”Не”
е безкрайно по-силно
от всички враждебни сили на света.

115. Нещо особено

Бог ми даде нещо особено:
съзнателност.
Аз дадох на Бог нещо особено:
готовност.
Сега Бог иска да ми даде
Своето Удовлетворение,
а аз искам да дам на Бог
моята благодарност.

116. Когато Ти не ме обичаш

Мой Господи, обичаш ли ме
дори когато убивам времето?
”Да, дете мое, обичам те.”
Мой Господи, има ли такъв момент,
в който Ти не ме обичаш?
”Да, дете мое, има момент,
в който не те обичам.”
Кога, мой Господи, кога?
”Когато ти си мислиш, че не си
разцъфващ Бог.”

117. Овладяването на себе си и откриването на Бог

Овладяването на себе си и откриването на Бог
са единствените неща,
към които всеки човек на земята
трябва да се отнася сериозно.
На всичко друго може да се гледа с лекота.

118. Върховният осъществяващ

Мое тяло,
аз ти помагам
от толкова време насам.
Въпреки това ти безделничиш.

Мой витал,
аз ти помагам
от толкова време насам.
Въпреки това ти нападаш.

Мой ум,
аз ти помагам
от толкова време насам.
Въпреки това ти се съмняваш.

Мое сърце,
аз ти помагам
от тази сутрин.
Аз ясно виждам, че ти си родено да обичаш.

Моя душа,
аз едва започнах да ти служа.
За моя огромна радост откривам,
че ти си върховният осъществяващ.

119. Преди твоят ум да ти каже

Всеки ден, преди твоят ум да ти каже,
че има да даде нещо изключително
на света,
нека твоето сърце да ти каже,
че има да получи нещо изключително
от Небето.

120. Три възможности

Запомни, мой ум,
че имаш три възможности:
можеш да вървиш
или от тъмнина към светлина,
или от светлина към тъмнина,
или можеш да останеш там, където си,
в сътворената от самия теб неосъзнатост.

121. Бог е достатъчно искрен

Бог е достатъчно искрен
да ми каже,
че ме обича.
Уви, аз не съм достатъчно искрен
да Му кажа,
че отчаяно се нуждая от Неговата Любов.

122. Преди да стигна до Теб

Мой Господи Всевишни,
моля те за един дар:
преди да стигна до Теб,
позволи на моето благодарно сърце
да ме изпревари.

123. Аз твърдя това, което Бог твърди

Аз твърдя това, което Бог твърди.
Какво твърди Бог?
Той твърди, че осъзнаването на Бог
е мое рождено право.

Аз отричам това, което Бог отрича.
Какво отрича Бог?
Той отрича, че аз принадлежа
към общността на невежеството.

124. Усмири и удовлетвори

Усмири
своята несвършваща земна потребност
тайно.

Удовлетвори
своята бездиханна Небесна потребност
незабавно.

125. Човекът пълзи към Бог

Разликата между
човек и Бог е тази:
човекът несъзнателно
пълзи към Бог.
Бог състрадателно
тича към човека.
Човекът мисли, че притежава Бог.
Бог знае, че човекът е Бог.

126. Аз се прекланям

Аз безсънно се прекланям пред Светлината,
която никога не помръква.
Аз бездиханно се прекланям пред Насладата,
която никога не стихва.

127. Моят Възлюбен Всевишен търси

Моят Възлюбен Всевишен търси
устрема ми,
а не способността ми.

Моят Възлюбен Всевишен търси
готовността ми,
а не съвършенството ми.

128. Помни какво си казал

Помни какво си казал на Бог:
“Мой Господи, аз винаги
ще Те осъществявам безусловно.”

Помни какво си казал на човека:
“Приятелю, аз винаги
ще ти помагам безрезервно.”

129. Ти си самотен, защото

Ти искаш да знаеш защо си самотен?
Самотен си, защото
никога не искаш да чуеш
песента на единството в своето сърце.

130. Спасителят ме учи

Светото Писание ме учи
как да обичам Спасителя.
Спасителят ме учи
как да обичам Реалното в себе си,
бъдещия Бог.

131. Бог младежът и Бог старецът

Аз обичам
и Бог младежа,
и Бог стареца.

От Бог младежа се уча
как да тичам, да скачам, да летя и да се гмуркам.

От Бог стареца се уча
как да се усмихвам в плача си
и как да плача, докато се усмихвам.

132. Ти осъзнаваш

Когато се молиш,
ти осъзнаваш,
че високо горе си имаш стая.

Когато медитираш,
ти осъзнаваш,
че дълбоко вътре си имаш дом.

133. Безусловният живот

В началото
безусловният живот
е бойно поле.
Но накрая
безусловният живот
се превръща в игрище.

134. Истинска и безсънна любов към Бог

Ако изпитваш истинска и безсънна
любов към Бог,
тогава никой не ще може да те изтръгне
от Прегръдката на Бог.

135. Влюбеният в Бог знае

Този, който търси Бог, мисли,
че може да бъде свободен.
Служещият на Бог чувства,
че ще бъде свободен.
Влюбеният в Бог знае,
че е свободен.

136. Ще простя и ще забравя

Аз ще простя и ще забравя.
Аз ще простя своето минало нежелание
да медитирам върху Бог.
Аз напълно ще забравя
своя много, много стар приятел:
невежеството.

137. Не помниш ли?

Не помниш ли,
че едва онзи ден
ти обичаше Бог безусловно?

Не помниш ли,
че едва онзи ден
ти обяви Бог за свой, съвсем свой?

138. Всеки ден сърцето ми се обръща

Всеки ден умът ми се обръща
към творящия чудеса Бог.
Всеки ден сърцето ми се обръща
към просветляващия живота Бог.

139. Аз ще ти се покорявам безусловно

Мой Господи,
аз ще Ти се покорявам безусловно,
стига да ми кажеш,
че съм Твоят най-добър ученик.
“Дете мое,
аз ще кажа на света,
че си моят най-добър ученик,
стига аз да съм твоят единствен Учител
и ти да се откажеш напълно от другия си учител:
невежеството.”

140. Бог слезе

Аз се изкачих, за да видя прекрасните Нозе на Бог.
Бог слезе,
за да ми даде Своето щедро Сърце.

141. Обичаш ли ме, мой Господи?

Обичаш ли ме, мой Господи,
каквото и да казвам
и каквото и да върша срещу Теб?

“Кажи ми първо, сине мой,
нуждаеш ли се от Мен,
колкото и да съм строг с теб?”

142. Когато използвам това, което имам

Когато използвам това, което имам:
лампата на отговорността,
Бог ми дава това, което Той има:
Слънцето на Своето Задоволство.

143. Сърцето ми жадува да работи за Бог

Разликата
между моя ум и моето сърце
е тази:
Умът ми иска да играе с Бог.
Сърцето ми жадува да работи за Бог.

144. Моят върховен момент

Това е моят ден,
аз го обичам.

Това е моят утринен Час на Бог,
аз се нуждая от него.

Това е моят върховен момент,
това съм аз.

145. Двама ме обичат

Двама ме обичат:
Сатаната и Бог.

Сатаната ме обича,
за да може да ме използва
като свой верен роб.

Бог ме обича,
за да може да ме има
за Свой жизнерадостен приятел.

146. Неговото древно сърце му казва

Моето древно сърце ми казва,
че Бог е красив и при това могъщ.

Моят съвременен ум ми казва,
че Бог е или нехаен, или съмнителен.

147. За да бъдеш по-близо до Бог

За да бъдеш по-близо до Бог,
бъди по-добър плач
и
се усмихвай по-добре.

148. Няма граница

Няма нито видима,
нито невидима граница
между всеотдайността
и превръщането в Бог.

149. Отиди и виж Бог лично

Не се страхувай!
Направи първата крачка.
Отиди и виж Бог лично.
Неговото Всемогъщество ще ти докаже,
че то е и Неговата Всеобхватна любов.

150. Той е вечно съвършен

Ти обичаш Бог,
защото Той е всевишен.
Бог те обича,
защото ти си Неговата Могъща Мечта.

Ти се нуждаеш от Бог,
защото Той е вечно съвършен.
Бог се нуждае от теб,
защото ти си Неговият избран Проект.

151. Преди да повикам

Преди да повикам,
Божието Състрадателно Око отговаря.
Преди да тръгна,
Божието Състрадателно Сърце
завършва надбягването вместо мен.

152. Наистина съм способен

Вярно е, не съм способен
да докосна Божиите Състрадателни Нозе,
но наистина съм способен
да почувствам Божието Опрощаващо Сърце.

153. Обожаващият себе си

Не казвай нищо
на обожаващия себе си,
защото Бог знае как и защо
той пронизва собственото си сърце.

154. Не умирай неизпято

О, мое сърце,
не умирай неизпято.
О, мой ум,
не умирай неукротен.
О, мой витал,
не умирай непредизвикан.
О, мое тяло,
не умирай непреобразено.

155. Когато той осъзна Бог

Когато той осъзна Бог за себе си,
Бог му каза:
”Сине мой, може да те използвам
в далечно бъдеще.”

Когато той осъзна Бог заради другите,
Бог му каза:
”Сине мой, ще те използвам
в близко бъдеще.”

Когато той осъзна Бог заради самия Бог,
Бог му каза:
”Сине мой, аз те използвам
и ще те използвам
безсънно и вечно.”

156. Една душевна усмивка

Една душевна усмивка
може да разпали вселената.
Един бездиханен плач
може да нахрани вселената.

157. Не искай прекалено малко

Не искай прекалено малко.
Когато правиш това,
Божието Великодушно сърце
е разтревожено до сълзи.

158. Много прост въпрос

Бог е задал много прост въпрос:
Искаш ли да бъдеш като Него?
Той очаква с нетърпение
твоя чистосърдечен отговор.

159. Неговото тегло е толкова леко

Моят Господ Всевишен,
със Своята безкрайна Щедрост,
ми казва, че Теглото Му е едновременно
леко като устремения плач на сърцето ми
и тежко като неблагодарната навъсеност на живота ми.

160. Искаш да видиш Божия Лик

Ти искаш да видиш Божия Лик,
за да удовлетвориш себе си.
Бог иска да прегърне сърцето ти,
за да удовлетвори Себе си.

161. Всеки пък, когато правя компромис

Всеки път, когато правя компромис
с нощта на невежеството,
аз убивам красотата и чистотата
на израстващото стръкче в сърцето си.

162. Бог открито те нахрани

Бог открито те нахрани
със Своето Море от Състрадание.
Няма ли ти да Го нахраниш, макар и тайно,
с капките благодарност на твоето сърце?

163. Днешните плодове на човека

Древните корени на човека:
неговите плачове и усмивки.
Днешните плодове на човека:
неговият смях и въздишки.

164. Само един отговор

Ти имаш множество въпроси,
но отговорът е само един:
Пътят е пред теб
и водачът те чака.

165. Не говори зле за себе си

Не говори зле за себе си.
Светът наоколо
винаги с радост ще прави това
вместо теб.

166. Усмивката носи

Външната усмивка отнася
днешната земна зора в Небесата.
Вътрешната усмивка донася
утрешното Небесно слънце на земята.

167. Никога не забравяй едно нещо

Никога не забравяй едно нещо:
Върховната Истина е твой приятел,
а не твой враг.

168. Изцяло грешах

Аз изцяло грешах,
когато мислех, че обичам Бог
безусловно.

Аз напълно грешах,
когато мислех, че Бог не се нуждае от мен
изобщо.

169. Едно нещо да научим

Всеки ден имаме да научим
само едно нещо:
как да бъдем искрено щастливи.

170. Два ненужни въпроса

Два ненужни въпроса:
Обича ли ме Бог?
Нуждая ли се от Бог?

171. Бог иска да знае

Бог не иска да знае
защо плача,
но Той иска да знае
защо не се усмихвам.

172. Глад и пиршество

Какво е успехът?
Моят глад за разширяване.
Какво е напредъкът?
Моето пиршество на съвършенството.

173. Върховният принос

Върховният принос
на човешкия живот:
разумът над материята.

Върховният принос
на божествения живот:
сърцето над ума.

174. Само два ненадминати начина

Има само два ненадминати начина
да осъзная Бог:
чрез предаването на моя живот
и чрез благодарността на моето сърце.

175. Лъвът на удовлетворението и еленът на стремежа

Лъвът на удовлетворението
ще трябва да отложи своето важно посещение,
защото еленът на стремежа
още не е завършил своето пътешествие.

176. Какво мога да направя за Бог

Аз ще видя
какво мога да направя за Бог,
след като не правя
нищо стойностно за човека.

177. Дипломатична смърт

Тъй като всяка мисъл
е атомна сила,
ти можеш да подложиш всяка мисъл
на дипломатична смърт.

178. Два древни всеобщи въпроса

Два древни всеобщи въпроса:
Как мога да осъзная Бог
незабавно?
Възможно ли е изобщо
безусловното предаване?

179. Най-после сърцето ми се изправи

НАЙ-ПОСЛЕ СЪРЦЕТО МИ СЕ ИЗПРАВИ

Най-после сърцето ми
се изправи пред моя ум,
но не за да го победи,
а за да го преобрази.

180. Винаги на разположение

Бог може да не е винаги на разположение,
но Божието Море от Състрадание
и Небе от Опрощение
са винаги на разположение.

181. Две наследени беди

Две наследени беди
от многобройните му животи в невежество:
Съмняващ се ум
и лишено от стремеж сърце.

182. Изкачващо се към Бог сърце

Това, от което се нуждая, е
изкачващо се към Бог сърце,
а не
произвеждащ Богове ум.

183. Само двама влюбени в реалността

Има само двама влюбени в реалността:
единият е Бог
Безсмъртният Певец,
другият е Бог
Вечният Слушател.

184. Макар че Бог е безкраен

Макар че Бог е безкраен,
Той предпочита да живее
в мъничкото гнездо на човешкото сърце.

185. Бог ме моли да Му дам

Бог ме моли да Му дам
нещата, за които мен самия
изобщо не ме е грижа:
моите несъвършенства.

186. Безкрайните въпроси на Вечността

Човекът има безкрайните въпроси
на своята Вечност.
Бог има единствения отговор
на Своето Безсмъртие:
Прегръдката на Единството.

187. Две твърди убеждения

Вярно, Бог не ми е дал
всичко,
но Той ми е дал
две твърди убеждения:
Той ме обича,
каквото и да правя;
аз ще се нуждая от Него,
какъвто и да стана.

188. Вярата ще промени бъдещето му

Искреността
промени миналото ми
бавно и неотклонно.
Решимостта
променя настоящето ми
мощно и убедително.
Вярата
ще промени бъдещето ми
удивително и завинаги.

189. Бог не се смее

Бог не се смее на нашите молитви,
колкото и неискрени да са те.
Но Бог наистина се смее, когато си мислим,
че молитвите ни ще останат без отговор.

190. Моят съмнителен живот на молитва

Моят съмнителен живот на молитва
може да не удовлетвори Бог,
но моето пламтящо предадено сърце
ще удовлетворява Бог винаги.

191. Синовете на утрото пееха

Синовете на утрото пееха
и ми напомняха за Бог Силата.
Дъщерите на вечерта пееха
и ми напомняха за Бог Мира.

192. Бог ни обича

Бог ни обича
дори когато сме Го разочаровали.
Ние се нуждаем от Бог
дори когато сме Го осъзнали.

193. Божиите „Защо?“ и „Как?“

Аз дойдох от Бог,
за да науча смисъла
на Неговото “Защо?”

Аз ще се върна при Бог,
когато науча смисъла
на Неговото “Как?”

194. Неговите сълзи

Моите сълзи
не са от очакване на разочарование.
Моите сълзи
са от неочаквана вътрешна радост.

195. Напълно залутан

Светът е напълно залутан
между твоята проявена глупост
и твоята непроявена божественост.

196. Само един отговор

Има безбройни въпроси
за Бог,
но само един отговор:
Бог е раздаването на Удовлетворение
от Неговата собствена Вечност.

197. Стремеж без посветеност

Стремежът без посветеност
е като муден бегач,
който знае къде е целта,
но е обречен да пристигне ужасяващо късно.

198. Свещеното сърце на луната

Свещеното сърце на луната
идва от тайната Усмивка на Бог.
Свещеният дъх на слънцето
идва от открития Танц на Бог.

199. Два въпроса без отговор

Два са въпросите,
на които не зная как да отговоря:
Наистина ли Бог се нуждае от мен?
Какво ще се случи,
ако аз също стана Бог?

200. Някой ден

Някой ден Бог ще ми прости.
Това може да стане скоро.
Някой ден аз ще удовлетворя Бог.
Това може да отнеме известно време.

201. Отчаяно се нуждая от три неща

Отчаяно се нуждая от три неща:
древно сърце,
съвременна ръка
и свръхсъвременно око.

202. Един дъх на готовност

Един дъх на готовност
видя Лицето на Бог.
Един предаващ се живот
стана Сърцето на Бог.

203. Защото търся истината

Защото търся истината,
бъдещето ми тече към мен.
Защото обичам Бог,
аз живея в моето Вечно Сега.

204. Направи своя избор!

Направи своя избор!
Или позволи на Бог
да се настани в главата ти,
или отиди и седни
в Божиите Опрощаващи Нозе.

205. Две невероятни събития

Две невероятни събития:
Бог пропъждаше тигъра на моето желание.
Моят съмняващ се ум неуморно
следваше Бог.

206. Погрешна и правилна молитва

“Боже, дай ми!”
Това е погрешна и неуместна молитва.
”Боже, вземи ме!”
Това е правилна и уместна молитва.

207. Бог Любящият

Ние се молим на Бог Могъщия,
но Бог Любящият
отговаря на нашите молитви.

Приложение – Изданието на 207 цветя-пламъци от 1985г.

Съществуват две издания на //207 цветя-пламъци//, и двете публикувани от Agni Press през февруари 1985г. Корицата на едното е с рисунка на роза от Шри Чинмой, на другото е с картина Джарна-Кала, датирана септември 1975г. В изданието с Джарна-Кала има известни различия, както е посочено по-долу.

3. Дарът на моето щастие

От всички дарове,
които си поднесъл на Бог,
дарът на твоето щастие
е най-ценен за Него.

104. Мечтатели и любящи

Като мечтател,
той е обичан от Бог
непрестанно.

Като Любящ,
Бог е обичан от него
безусловно.

133. Безусловният живот

В началото
безусловният живот
е полесражение.
Но накрая
безусловният живот
се превръща в игрище.

146. Моето древно сърце ми казва

Неговото древно сърце му казва,
че Бог е красив и при това могъщ.
Неговият съвременен ум му казва,
че Бог е или нехаен, или съмнителен.

188. Вярата ще промени бъдещето ми

Искреността
промени миналото ми
бавно и неотклонно.

Решимостта
променя настоящето ми
мощно и убедително.

Вярата
ще промени бъдещето ми
удивително и завинаги.

194. Моите сълзи

Неговите сълзи
не са от очакване на разочарование.
Неговите сълзи
са от неочаквана вътрешна радост.

202. Един дъх на готовност

Дъхът на готовност
вижда Лицето на Бог.
Предаващият се живот
става Сърцето на Бог.

203. Защото търся истината

Защото търся истината,
бъдещето тече към мен.
Защото обичам Бог,
аз живея във Вечното Сега.

Бележка на редактора

По всяка вероятност подбраните от Шри Чинмой стихове са със следната оригинална номерация в сборниците „Цветя-пламъци“ (FF):

Стих 1, FF 7217
Стих 2, FF 734
Стих 3, FF 9205
Стих 4, FF 9439
Стих 5, FF 7099
Стих 6, FF 6651
Стих 7, FF 6700
Стих 8, FF 4001
Стих 9, FF 5024
Стих 10, FF 17
Стих 11, FF 84
Стих 12, FF 93
Стих 13, FF 96
Стих 14, FF 128
Стих 15, FF 150
Стих 16, FF 152
Стих 17, FF 202
Стих 18, FF 221
Стих 19, FF 212
Стих 20, FF 210
Стих 21, FF 201
Стих 22, FF 256
Стих 23, FF 9924
Стих 24, FF 298
Стих 25, FF 524
Стих 26, FF 318
Стих 27, FF 335
Стих 28, FF 361
Стих 29, FF 9300
Стих 30, FF 612
Стих 31, FF 419
Стих 32, FF 526
Стих 33, FF 421
Стих 34, FF 440
Стих 35, FF 444
Стих 36, FF 455
Стих 37, FF 487
Стих 38, FF 527
Стих 39, FF 538
Стих 40, FF 554
Стих 41, FF 536
Стих 42, FF 586
Стих 43, FF 628
Стих 44, FF 665
Стих 45, FF 737
Стих 46, FF 721
Стих 47, FF 661
Стих 48, FF 682
Стих 49, FF 716
Стих 50, FF 730
Стих 51, FF 849
Стих 52, FF 887
Стих 53, FF 744
Стих 54, FF 915
Стих 55, FF 928
Стих 56, FF 939
Стих 57, FF 1012
Стих 58, FF 935
Стих 59, FF 941
Стих 60, FF 1028
Стих 61, FF 1094
Стих 62, FF 1235
Стих 63, FF 1179
Стих 64, FF 1098
Стих 65, FF 1255
Стих 66, FF 1303
Стих 67, FF 1318
Стих 68, FF 1328
Стих 69, FF 9770
Стих 70, FF 6018
Стих 71, FF 6595
Стих 72, FF 9668
Стих 73, FF 1436
Стих 74, FF 1507
Стих 75, FF 1517
Стих 76, FF 1548
Стих 77, FF 1566
Стих 78, FF 1598
Стих 79, FF 1661
Стих 80, FF 1699
Стих 81, FF 1717
Стих 82, FF 1600
Стих 83, FF 1613
Стих 84, FF 1891
Стих 85, FF 1890
Стих 86, FF 1900
Стих 87, FF 1945
Стих 88, FF 1948
Стих 89, FF 1966
Стих 90, FF 2015
Стих 91, FF 2017
Стих 92, FF 2092
Стих 93, FF 2100
Стих 94, FF 2140
Стих 95, FF 2198
Стих 96, FF 2203
Стих 97, FF 2037
Стих 98, FF 2045
Стих 99, FF 9821
Стих 100, FF 2058
Стих 101, FF 2209
Стих 102, FF 2388
Стих 103, FF 2321
Стих 104, FF 2371
Стих 105, FF 2400
Стих 106, FF 2411
Стих 107, FF 2533
Стих 108, FF 2567
Стих 109, FF 2602
Стих 110, FF 2650
Стих 111, FF 2700
Стих 112, FF 2701
Стих 113, FF 2756
Стих 114, FF 2841
Стих 115, FF 2861
Стих 116, FF 2921
Стих 117, FF 2928
Стих 118, FF 2952
Стих 119, FF 2973
Стих 120, FF 3074
Стих 121, FF 3095
Стих 122, FF 3110
Стих 123, FF 3249
Стих 124, FF 7264
Стих 125, FF 3393 и FF 3394
Стих 126, FF 6961
Стих 127, FF 3462
Стих 128, FF 3616
Стих 129, FF 3681
Стих 130, FF 3738
Стих 131, FF 3754
Стих 132, FF 3785
Стих 133, FF 3770
Стих 134, FF 3872
Стих 135, FF 3874
Стих 136, FF 3966
Стих 137, FF 4013
Стих 138, FF 4032
Стих 139, FF 4052
Стих 140, FF 4110
Стих 141, FF 4115
Стих 142, FF 4315
Стих 143, FF 4427
Стих 144, FF 4401
Стих 145, FF 4423
Стих 146, FF 4639
Стих 147, FF 4677
Стих 148, FF 4681
Стих 149, FF 4701
Стих 150, FF 4875
Стих 151, FF 5002
Стих 152, FF 4901
Стих 153, FF 4988
Стих 154, FF 5225
Стих 155, FF 5357
Стих 156, FF 5479
Стих 157, FF 5655
Стих 158, FF 5695
Стих 159, FF 5741
Стих 160, FF 5762
Стих 161, FF 6160
Стих 162, FF 5123
Стих 163, FF 5931
Стих 164, FF 6301
Стих 165, FF 6314
Стих 166, FF 6414
Стих 167, FF 6740
Стих 168, FF 6831
Стих 169, FF 6947
Стих 170, FF 6969
Стих 171, FF 7296
Стих 172, FF 7404
Стих 173, FF 7320
Стих 174, FF 7018
Стих 175, FF 7054
Стих 176, FF 7582
Стих 177, FF 7610
Стих 178, FF 7633
Стих 179, FF 7735
Стих 180, FF 7843
Стих 181, FF 7069
Стих 182, FF 7080
Стих 183, FF 7089
Стих 184, FF 7573
Стих 185, FF 7149
Стих 186, FF 8120
Стих 187, FF 8200
Стих 188, FF 3815
Стих 189, FF 8294
Стих 190, неустановен
Стих 191, FF 8394
Стих 192, FF 8681
Стих 193, FF 8470
Стих 194, FF 8880
Стих 195, FF 8929
Стих 196, FF 8981
Стих 197, FF 9027
Стих 198, FF 9517
Стих 199, FF 9629
Стих 200, FF 2426
Стих 201, FF 1798
Стих 202, FF 1439
Стих 203, FF 1344
Стих 204, FF 1327
Стих 205, FF 1247
Стих 206, FF 9928
Стих 207, FF 3732

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German , Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ffp
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.