Моите петдесет лета на благодарност

Върнете се на съдържанието

1.

Стремежът започва.
Предаването продължава.
Благодарността завършва.

2.

Ентусиазмът е
Божествената красота на Бог
в Неговите търсещи деца.

3.

Искреността е
сребърната зора на моето сърце.
Чистотата е
златният изгрев на моята душа.

4.

Ние знаем и не знаем.
Знаем как да се скитаме,
но не знаем
как да се върнем у Дома.

5.

Мой Господи Всевишни,
молих Ти се да ме направиш
осъзната душа.
Уви!
Вместо да ме направиш
осъзната душа,
Ти ме направи
механизирано човешко тяло.

6.

Стремежът
е красотата на моето сърце.
Просветлението
е красотата на моята душа.
Удовлетворението
е Красотата на моя Господ.

7.

Забрави това, което Бог
вече е забравил:
несигурния ти ум,
нечистото ти сърце
и
неблагодарния ти живот.

8.

Как мога да имам
нов цар: моя Господ,
в царството на моето сърце,
ако не сваля от трона
настоящия цар: моето его?

9.

Моята психична радост
и
лудостта на моя витал
никога не живеят заедно.

10.

Бъди
мечтаещ за Бог.
Всички твои страхове-мъчения
ще те напуснат.

11.

Когато
съм искрен,
моят Възлюбен Всевишен
е доволен от мен.
Когато
съм чист,
аз съм удовлетворен
от моя Възлюбен Всевишен.

12.

Бог
е за
моето стремящо се сърце.
Духовността
е за
моя търсещ ум.

13.

Аз се моля на Бог
за Неговото Абсолютно Прозрение,
а не за
Неговото Всемирно Притежание.

14.

Откритието на моя ум:
Бог ми е дал
тежък товар.
Откритието на моето сърце:
Бог ми е дал
силни рамене.

15.

Подаръкът на моя външен живот
за моя вътрешен живот
е моето постоянно душевно
служене.
Подаръкът на моя вътрешен живот
за моя външен живот
е моята безсънната плодоносна
любов.

16.

Вчера
умът ми беше
необразован и невеж глупак.
Днес
умът ми
е образован и учен глупак.
Утре
умът ми ще бъде
безсънен ловец на невежеството.

17.

Готов ли съм да се скарам
на нечистия си ум?
Готов ли съм?
Готов ли съм да предупредя
несигурното си сърце?
Готов ли съм?

18.

Тъй като
ти си вярващ като невинно дете,
твоят Господ е постоянно
Даващ.

19.

Той трябваше да влезе
в собствения си духовен гроб.
Защо?
Защото беше
безсънно привързан
към собствения си объркващ ум.

20.

Може да не знам
началото.
Но
със сигурност ще знам
края.

21.

Простотата
е и ще остане завинаги
съвършено непозната
за съвременния ум.

22.

Животът-чистота
и
сърцето-благодарност
са най-близки съседи.

23.

Най-славното начало
на моя живот-чудо:
започнах да обичам Бог,
моя Възлюбен Всевишен
по Неговия собствен начин.

24.

Бог е готов да ми даде
още един шанс.
Уви, аз готов ли съм?
И ще бъда ли някога готов
да го приема?

25.

Всеки стремящ се живот
е една продължителна и
обширна мечта
на Бог.

26.

Моето минало беше напълно
унищожено в деня,
в който употребих моите мисли на предаване,
за да ми помогнат
да достигна моя Господ.

27.

О, мой витал, не се оплаквай.
Ти може да грешиш напълно.
О, мой ум, недей да настояваш.
Ти също
може да грешиш напълно.

28.

Не се страхувай от Бог,
не се страхувай.
Вашето сладка среща
не трябва да се бави.

29.

Постоянно разкривай
това, което си: върховно
избран инструмент на Бог.
Скривай мощно
това, което не си:
гигантски принц
на съня на невежеството.

30.

Една невдъхновяваща мисъл,
кратка или продължителна, е грешна
от духовна гледна точка.
Един нестремящ се живот,
кратък или продължителен, е грешен
от духовна гледна точка.

31.

Пламъците на моята мъдрост
се молят на Бог.
Моретата на моята глупост
се молят за Бог.

32.

Самоусъвършенстване:
Да!
Самоунищожение:
Не!

33.

Аз изнасям
пламъците на стремежа
от земята към Небесата.
Аз внасям
слънцата на удовлетворението
от Небесата към земята.

34.

Всеки път,
когато имаш възможност,
хвърляй копието на твоята мъдрост
към тигъра на невежеството.

35.

Божественото
определено ще победи
човешкото по начина, по който
човешкото
е победило животинското.

36.

Ако приемеш
фантазиите,
възторгът
няма да приеме теб.

37.

О, мой ум,
ти говори достатъчно.
Сега започни да слушаш.
Аз имам превъзходен учител
за теб.
Ти просто
ще обикнеш твоя нов учител: сърцето.

38.

Объркването
не може да продължи.
Просто промени
посоката си.

39.

Когато се каже, че всички човешки същества
по природа са неблагодарни,
всеки си мисли, че
той прави изключение.

40.

Аз те виждам
като един обикновен човек.
Ти виждаш себе си
като полубог.
Бог те вижда
като друг Бог.

41.

Искаш ли да си
истинският победител?
Искаш ли?
Тогава отстъпи пред Истината.
Отстъпи!

42.

Не е достатъчно
да обичаме Бог
в този, който обича Бога.
Ние трябва да обичаме Бог
и в този, който мрази Бог.

43.

Просветляващата душа
разкрива,
а
стремящото се сърце
открива.

44.

Успехът
е случка.
Напредъкът
е опит.

45.

Направи своя избор:
искаш ли да си
слуга на книгата
или
добър ученик
на своята душа?

46.

Търсещите Бог
се наслаждават
на възвишеното Безмълвие
на Бог.

47.

Има само
един съвършен път
и
този път е пред
теб,
винаги пред
теб.

48.

Единствено
съсредоточените в Бог души
могат да положат
своите победни трофеи
в Нозете на Бог.

49.

Неговият ум живее
в тайната
пещера на скръбта.
Неговото сърце живее
в свещения
Дом на тъгата.

50.

Откритието в залеза на неговия живота
Силата на Божията Прошка
е разрушила
Кулата на Божията Справедливост.

Преводи на тази страница: Slovak
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ fgs
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.