Божието Състрадателно Око и моето щастливо сърце

Върнете се на съдържанието

1.

Божието Състрадателно Око
ме прави милионер.
Моето щастливо сърце
прави Бог мултимилионер.

2.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден заливай
моето сърце, ум, витал и тяло
с ново и рекордно голямо
море от възторжено послушание.

3.

Дойдох на света, за да докажа,
че моят Господ е винаги прав,
а аз винаги греша.
Аз съм прав само когато съм
с Него, в Него и за Него.

4.

Молитвеният ми ум
очаква от моя Възлюбен Господ Всевишен
да ме направи щастлив.
Медитиращото ми сърце
очаква от мен
да направя щастлив
моя Възлюбен Господ Всевишен.

5.

Мой Възлюбени Господи Всевишни,
става толкова късно.
Кога ще ме обвържеш
с Веригите на Твоето Единно Сърце?

6.

Мой Възлюбени Господи Всевишни,
нека всеки един мой дъх
се превърне в благоуханна благодарствена молитва,
за да Те обичам и да Те радвам винаги
по Твой собствен Начин.

7.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
какво се случва, когато Ти се подчинявам
и когато не Ти се подчинявам?
„Дете Мое, когато Ми се подчиняваш,
ти си мислиш, че Аз печеля много от теб,
но Аз не печеля нищо, абсолютно нищо.
А когато не Ми се подчиняваш,
ти губиш всичко, което имаш
и което си във вътрешния свят,
където е истинската реалност.
Във вътрешния свят
ти не можеш да се сравниш
и с уличен просяк.“

8.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
днес нямам за Теб градина от любов.
Днес нямам за Теб цветя на преданост.
Днес нямам за Теб ухание на предаването.
Днес нямам към Теб сълзи и усмивки на благодарност.
Но няма ли да ми дадеш още един шанс,
още един ден,
за да Ти дам всичко това и всичко останало,
което имам дълбоко в себе си
и което не съзнавам?
Мой Господи,
каквото и да казвам,
каквото и да правя,
аз знам, че Ти си изцяло мой,
единствено мой,
и че аз съм Твой, единствено Твой.

9.

Няма почивка
за този, който обича Бог
и копнее да обича Бог
по Неговия собствен Начин.
Няма почивка
за този, който служи на Бог
и копнее да служи на Бог
по Неговия собствен Начин.
Защо?
Защото Самият Бог
не иска те да почиват.
Бог казва:
„Всяка почивка може лесно да стане жертва
на нов ден с изкушения, разочарования и разруха“.

10.

Не Божията Звучаща Уста,
а Божието безмълвно Око
усмири моята голяма уста
и прекомерната ми гордост.

11.

Мой Господи,
понякога Ти ми се усмихваш –
чудя се защо.
Понякога Ти плачеш за мен –
чудя се защо.
„Дете Мое,
Аз се усмихвам, когато сърцето ти
е само за Мен.
Плача, когато не намирам сърцето ти
в Моето Сърце.“

12.

Аз се моля на Бог
да ме благослови
със Закрилата на Своите Нозе.
Аз медитирам върху Бог
да ме благослови
със Своето Удовлетворено Сърце.

13.

Хубаво е да си състрадателен,
но към кого?
Към този, който все още се опитва,
но не и към този, който се е отказал.

14.

Искреността разширява моя ум.
Чистотата разширява моето сърце.
Смирението разширява моя живот.
Божествеността разширява цялото ми същество.

15.

Моите молитви
са сълзите на сърцето ми.
Моите медитации
са усмивките на душата ми.

16.

Присъствието ми
е безкрайно по-важно за моя Господ
от моята изключителност.

17.

Къде живея аз?
Живея
в Опрощаващите Усмивки на моя Господ
и в благодарствените сълзи
на сърцето си.

18.

Според Бог
аз искам сърцето ми да бъде
винаги чисто и добро.
Според Бог
аз искам животът ми да бъде
винаги всеотдаен и съвършен.

19.

Аз ще успея,
аз трябва да успея,
защото мой външен и видим спътник
е вярата.
Аз ще продължа,
аз трябва да продължа,
защото мой вътрешен и невидим Спътник
е самият Бог.

20.

Всеотдайното сърце
вижда навсякъде
Цветовете на Божиите Надежди
и Съцветията на Божиите Обещания.

21.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
моля Те, спаси ме, спаси ме
от постоянно фалшивите
сигнали за тревога
на несигурността.

22.

Моето сърце отива
навсякъде, където се нуждаят от него.
Моята душа отива
навсякъде, където се нуждаят от нея.
Моят Всевишен отива
на толкова много места,
дори без да Го забелязват
и без да се нуждаят от Него.

23.

Бог иска стремежът ми да израсне
в Усмивката на Неговото Трансцендентално Аз.
Бог иска моята посветеност да разцъфне
в Пулса на Неговото Вселенско Сърце.

24.

Не се ли заблуждавам?
Как мога да мечтая за Бог,
ако още не вярвам в Него?
Как мога да обичам Бог,
ако още не Го слушам?
Как мога да осъществявам Бог,
ако още не Му служа?

25.

Някога аз бях
горчиво съсредоточен в ума си.
Но сега съм
сладостно съсредоточен в Бог.

26.

Търсещите, които не се подчиняват на Бог,
ще се погребат
много преди действителното настъпване
на тяхната смърт.

27.

Мирът
не е взаимно съгласие.
Мирът
е постигане на единство.

28.

Толкова много Божествени Тайни са скрити
в съкровените сълзи на сърцето ми
и в свещените усмивки на моята душа.

29.

О, мой Абсолютни Господи Всевишни,
никога не съм и помислял,
че ще дойде време,
когато всички мои желания
ще бъдат нежелани.

30.

Аз не говоря на Бог,
когато моят ум Му е ядосан.
Бог не ми говори,
когато сърцето ми не копнее за Него.

31.

Мой Господи Всевишни,
превърни ме в розовото благоухание
на моята душа-птица.

32.

Аз имам ум,
готов за Бог.
Аз съм сърце,
устремено към Бог.

33.

Аз съм божествено щастлив,
защото моят началник умът
е изгубил работата си.

34.

Не е мой животът
на разочароващите Бог сълзи.
Мой е животът
на осъществяващите Бог усмивки.

35.

Силата на тишината
е единствената сила,
която може да преобрази света
и ще го стори.

36.

Ние можем да избягаме
от Божието Състрадателно Сърце,
но не можем да се скрием
от Божието Справедливо Око.

37.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
аз се предадох напълно.
Прави, каквото искаш
с моя съмняващ се ум,
разплакано сърце и боязлив живот.

38.

Бог иска да Го радвам
със сълзите на сърцето си,
не със страховете на ума си.

39.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи,
ако наистина ме обичаш,
не ми позволявай да пропусна
дори една единствена
възможност да Ти се покоря.

40.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи,
аз се опитвам да докосна Твоето Око,
за да получа Сила.
Ти се опитваш да докоснеш моето сърце,
за да получиш любов.
Уви, и двамата не успяваме.

41.

Приемането на себе си
ме прави смел.
Упованието на Бог
ме прави съвършен.

42.

Когато казвам на Бог,
че обичам единствено Него
и се нуждая единствено от Него,
Той тайно ми казва
колко Му се иска да чува това
отново и отново.

43.

Аз се гордея
с двореца на славата в моя ум.
Бог не само се гордее,
но и обича
къщичката на мира в сърцето ми.

44.

Божието Състрадателно Око
и човешкото несигурно сърце
са неразделни.

45.

Уви, напълно съм объркан.
Аз искам да завладея
Божия свят.
Бог иска да завладея
Неговото Сърце.

46.

Мой Господи,
не Твоите гневни Очи,
а бликащите Ти Сълзи
ме убиват.

47.

Лъчезарните усмивки
от очите на моя Учител
ме правят неизмеримо щастлив.
Струящите сълзи
от сърцето на моя Учител,
ме правят съвършен –
далеч, далеч, далеч отвъд
полета на въображението ми.

48.

Божието Състрадателно Око
ме е избрало
много преди аз да избера
Закрилата на Божиите Нозе.

49.

Когато давам ума си на Бог,
Той ми казва:
„Дете Мое,
Аз с радост приемам ума ти“.
Когато давам сърцето си на Бог,
Той ми казва:
„Дете Мое,
отчаяно се нуждая от твоето Сърце“.

50.

Когато давам на Бог това, което имам,
Той ми казва:
„Ти си толкова добро и красиво дете“.
Когато давам на Бог, това което съм,
Той ми казва:
„Ти си толкова съвършено
и незаменимо дете“.

51.

Нека моята надежда за осъзнаване на Бог
изгрява всеки ден
като изящната красота
на утринното слънце.

52.

Моят ум
не смее да се опълчи
срещу изгрева на увереността
в сърцето ми.

53.

Вчера
моето име беше отчаяно желание.
Днес името ми е
възторжен стремеж.

54.

Макар да не отговарям никога
на Обажданията от Бог,
Неговото Състрадателно Сърце
продължава да ми звъни
ден след ден.

55.

Беше време,
когато Бог живееше
в моето отдадено сърце.
Сега Бог живее
в моя благодарен дъх.

56.

О, мой ум,
моля те, направи ми голяма услуга:
започни да блестиш.
О, мое сърце,
моля те, направи ми голяма услуга:
започни да медитираш.
О, мой живот,
моля те, направи ми голяма услуга:
започни да служиш.
О, моя душа,
моля те, направи ми голяма услуга:
започни да шепнеш.
О, мой Господи,
моля Те, направи ми голяма услуга:
започни да ми се усмихваш!

57.

Мой Възлюбени Господи Всевишни,
когато не Ти се подчинявам,
аз съм абсолютно сигурен,
че това дълбоко Те наранява.
Сега ми кажи кой начин предпочиташ:
да ме принудиш да Ти се подчинявам
с Твоята абсолютна Сила
или да слезеш в сърцето ми
с безкрайно повече Любов,
за да Ти се подчиня?
„Дете Мое, Аз имам само един Начин
и винаги ще имам един Начин.
Той е Моята Любов –
Любовта на Моята Вечност,
Любовта на Моята Безкрайност
и Любовта на Моето Безсмъртие.“

58.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
каква е разликата
между човешката гордост
и Божествената Гордост?
„Човешката гордост е танц на разрушението
пред усмивката на притежанието.
Божествена Гордост е когато ти твърдиш,
че Съм твой, наистина твой,
а Аз твърдя, че ти си Мечтата на Моята Вечност
и Реалността на Моето Безсмъртие.“

59.

Живот на желания
получаваме.
От устремено сърце
се нуждаем.

60.

Селото на Състраданието
е Родното място на моя Господ.
Къщичката на Удовлетворението
е Селският Дом на моя Господ.

61.

Божията Увереност разцъфва
в моето устремено сърце.
Божието Обещание цъфти
в моите вдъхновени очи.

62.

Експериментът на моя ум ми казва,
че Бог е много стар Човек.
Опитът на моето сърце ми казва,
че Бог е най-красивото Дете.

63.

Този, който искрено обича Бог,
побеждава несигурността.
Този, който престорено обича Бог,
капитулира пред несигурността.

64.

Търсещият новости ум
ме радва.
Бленуващото за единство сърце
ме просветлява.

65.

Бог идва при мен
със Своите безкрайни Мечти-Усмивки.
Аз отивам при Бог
с моите безпомощни сълзи от действителността.

66.

Моят желаещ ум пътува
през разочароващите земи на фантазията.
Моето устремено сърце лети
в просветляващите небеса на екстаза.

67.

Моят Господ Възлюбен Всевишен
ми дава всеки ден
един и същ
единствен съвет:
„Дете Мое,
усмихвай се, усмихвай се, усмихвай се“.

68.

Когато умът ми се моли,
аз чувам сладката мелодия
на невидимото Отвъдно.
Когато сърцето ми медитира,
аз чувам вълнуващата мелодия
на вечно надминаващото се Отвъдно.

69.

Всяка добра мисъл
ми помага да се завърна славно
във всеобщия дом на моето единно сърце.

70.

Нека всяка красива молитва
на моя ум
прибавя благоуханната наслада на душата ми
към птицата на мира
в сърцето ми.

71.

Усмивката на Божието Състрадателно Око
търси мен.
Плачът на моето устремено сърце
търси Бог.
Божието Око успява –
сърцето ми също.

72.

През всичките години, откакто познавам Бог,
Той нито веднъж не ме е попитал
защо така безсрамно нямам стремеж.
Но Той многократно ме е питал
защо не се стремя повече.

73.

Моето истинско вътрешно име
е издигаща се планина на стремежа в сърцето ми.
Моето истинско външно име
е бликащ извор на посветеността в живота ми.

74.

Виж!
Аз не съм вече
в затвора на съмнението в моя ум.
Сега съм в царството на вярата
в моето сърце.

75.

Нека устременият ми живот преминава
между благославящите заповеди
на вътрешния свят
и радостното пълно приемане
на външния свят.

76.

Всеки ден, без изключение,
сърцето ми внася от Небесата
Божието Опрощение,
а от земята сърцето ми изнася
моята благодарност.

77.

Мой Господи,
давай ми всеки ден способността
да отправям ново обещание
в покорния си на Теб живот
и в предаденото си на Теб сърце.

78.

Моят ум пирува
с вестниците.
Сърцето ми пирува
с Библията.

79.

Бог плаче,
когато бягам от Него.
Бог се смее ли, смее,
когато опитвам да се скрия от Него.

Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gce
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.