Бог Окото и Бог Сърцето

Върнете се на съдържанието

1.

Бог Окото
ми казва да бъда съвършен.

2.

Бог Сърцето
ми казва как.

3.

Бог Окото
ми заповядва:
„Прибирай се у дома!“

4.

Бог Сърцето
ми пошепва:
„Тук е твоят Дом,
дете Мое“.

5.

Бог Окото
ми казва:
„Дай Ми!
Аз ще ти дам
много повече
в замяна“.

6.

Бог Сърцето
ми казва:
„Дай Ми
това, което имаш.
Аз ще ти дам
в замяна
това, което съм:
Богатството на Моята Безкрайност“.

7.

Бог Окото
ми казва:
„Бъди внимателен!
Пред теб
може да има опасност!“

8.

Бог Сърцето
ми казва:
„Бъди бдителен,
молитвен и душевен.
Ти можеш да избегнеш
опасността пред теб“.

9.

Когато попитам
Бог Окото
на колко години е Бог,
незабавният
отговор е:
„Безрожден и
Безсмъртен“.

10.

Когато задам
същия въпрос
на Бог Сърцето,
сладкият отговор е:
„Аз съм точно
толкова млад,
колкото е и сърцето ти“.

11.

Бог Окото
ми показва безпристрастно
моите настоящи
несъвършенства.

12.

Бог Сърцето
състрадателно
ми обещава моето бъдещо
съвършенство.

13.

Бог Окото
не винаги е доволен
от мен.

14.

Бог Сърцето
многократно
ми е обещавал,
че никога няма
да се откаже от мен.

15.

Бог Окото
ми казва:
„Виж!
Умът ти е замъглен“.

16.

Бог Сърцето
ми казва:
„Твоят ум може да бъде
слънчев.
Просто се постарай!“

17.

Бог Окото
ми казва, че наистина съм
реализиращ
възможностите.

18.

Бог Сърцето
ми казва,
че аз несъмнено съм
предизвикващ
невъзможното.

19.

Бог Окото
иска да постигам
бързо.

20.

Бог Сърцето
иска да получавам
усмихнато.

21.

Бог Окото
събужда
моя глад за Бог.

22.

Бог Сърцето
засища
моя глад за Бог.

23.

Бог Окото
преследва
моя неспокоен ум.

24.

Бог Сърцето
прегръща
моето омиротворено сърце.

25.

Бог Окото
определено
ме обича.

26.

Бог Сърцето
безсънно
ме гали.

27.

Бог Окото
ме пита:
„Къде беше?“.

28.

Бог Сърцето
ме пита:
„Как си?“.

29.

Бог Окото
ми показва Пътя.

30.

Бог Сърцето
доближава моята Цел.

31.

Бог Червеното Око
ме заплашва
и ме стряска.

32.

Бог Синьото Сърце
незабавно
ми се притичва на помощ
и
започва да ме усъвършенства.

33.

Когато необходимостта
го изисква,
Бог Окото
ми казва да млъкна.

34.

Точно в този
миг
Бог Сърцето
ме умолява
да се събудя;
„Дете Мое, събуди се!“

35.

Бог Окото
ми казва:
„Не трябва да имаш
отрицателни мисли“.

36.

Бог Сърцето
ми казва:
„Ти трябва да въплъщаваш
положителна воля!“

37.

Бог Окото
ми казва, че
Пътят е много дълъг.

38.

Бог Сърцето
ми казва, че
Целта ме чака
нетърпеливо
и безсънно.

39.

Понякога
самото присъствие на
Бог Окото
смразява моя ум.

40.

Самото присъствие на
Бог Сърцето
винаги
изпълва сърцето ми с трепет.

41.

Бог Окото
ми казва:
„Това, от което имам нужда,
е твоя искрен стремеж“.

42.

Бог Сърцето
ми казва:
„Дете Мое,
това, от което се нуждаем,
е взаимното ни
удовлетворение
един от друг“.

43.

Бог Окото
ми казва, че
моят успех зависи
от изразяването
на силата на ума ми.

44.

Бог Сърцето
ми казва, че
моят напредък зависи
от разширяването надлъж
на сърцето ми.

45.

Бог Окото
ми казва, че
успехът ми идва
от красотата
на моята решителност.

46.

Бог Сърцето
ми казва, че
моят напредък идва
от чистотата
на моя стремеж.

47.

Бог Окото
иска умът ми да вижда
какво се случва.

48.

Бог Сърцето
иска сърцето ми да усеща
какво става.

49.

Бог Окото
обявява моята победа.

50.

Бог Сърцето
показва моята победа.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ geh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.