Величието на Бог и Добротата на Бог

Върнете се на съдържанието

1.

Господи, твоето ВЕЛИЧИЕ
ме смути.
Господи, Твоята Доброта
ме озари.

2.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
ме впримчи.
Господи, Твоята Доброта
ме освободи.

3.

Господи, възхищавам се
на Твоето ВЕЛИЧИЕ.
Господи, обичам
Твоята Доброта.

4.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
е едно от нещата,
които желая.
Господи, Твоята Доброта
е единственото нещо,
от което се нуждая.

5.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
е алчността на вдъхновението ми.
Господи, Твоята Доброта
е гладът на стремежа ми.

6.

Господи, аз Ти се моля
да скриеш от мен
Твоето ВЕЛИЧИЕ.
Господи, аз Ти се моля
да ми разкриеш
Твоята Доброта.

7.

Господи, аз приветствам
Твоето ВЕЛИЧИЕ.
Господи, аз прегръщам
Твоята Доброта.

8.

Господи, с Твоето ВЕЛИЧИЕ
управлявай фабриката на моя ум.
Господи, с Твоята Доброта
направлявай лодката на сърцето ми.

9.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
ме плаши.
Господи, Твоята Доброта
ме просвещава.

10.

Господи, аз се моля на Твоето ВЕЛИЧИЕ
от безпомощен страх.
Господи, аз медитирам
върху Твоята Доброта
от чиста любов.

11.

Господи, аз треперя
пред Твоето ВЕЛИЧИЕ.
Господи, възхищавам се
на Твоята Доброта.

12.

Господи, къщата на Твоето ВЕЛИЧИЕ
е невъобразимо могъща.
Господи, домът на Твоята Доброта
е невъобразимо спокоен.

13.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
кара гордостта ми да замлъкне.
Господи, Твоята Доброта
подхранва смирението ми.

14.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
разтърсва цялото ми същество.
Господи, Твоята Доброта
люлее в прегръдка живота ми.

15.

Господи, аз се подчинявам
на Твоето ВЕЛИЧИЕ.
Господи, аз следвам
Твоята Доброта.

16.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
храни любопитните ми очи.
Господи, Твоята Доброта
храни искреното ми сърце.

17.

Господи, когато мисля
за Твоето ВЕЛИЧИЕ,
аз тегля слънцето.
Господи, когато мисля
за Твоята Доброта,
аз танцувам с луната.

18.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
е трансценденталното Ти
Око-Прозрение.
Господи, Твоята Доброта
е всемирното Ти
Сърце-Състрадание.

19.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
променя много трудно
намеренията ми.
Господи, Твоята Доброта
лесно променя
намеренията ми.

20.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
ехти.
Господи, Твоята Доброта
шепти.

21.

Господи, за мен Твоето ВЕЛИЧИЕ
не е нищо друго, освен
отнемаща живот картечница.
Господи, за мен Твоята Доброта
не е нищо друго, освен
обезсмъртяваща живота флейта.

22.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
заздравява крепостта на моя ум.
Господи, Твоята Доброта
благославя олтара на сърцето ми.

23.

Господи, на Твоето ВЕЛИЧИЕ
аз представям
списъка с моите желания.
Господи, на твоята Доброта
аз предлагам
описа на моя стремеж.

24.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
е Твоята поразителна Безпристрастност.
Господи, Твоята Доброта
е Твоята милостива Търпимост.

25.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
руши тъмнината ни.
Господи, Твоята Доброта
преобразява тъмнината ни.

26.

Господи, твоето ВЕЛИЧИЕ
е Твоят Ум-Оратор.
Господи, Твоята Доброта
е Твоето Сърце-Слушател.

27.

Господи, решителността на ума ми
се взира в Окото на Твоето ВЕЛИЧИЕ
с молитвено събрани ръце
и се моли
за Твоите Благословии.
Господи, преданото ми сърце
сяда в Нозете на Твоята Доброта
и се моли
за Твоето Опрощение.

28.

Господи, твоето ВЕЛИЧИЕ
затваря отворените ми очи.
Господи, Твоята Доброта
отваря заключеното ми сърце.

29.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
очаква от мен възприемчивост.
Господи, Твоята Доброта
ме прави възприемчив.

30.

Господи, Твоето ВЕЛИЧИЕ
поставя условия:
„Давай и вземай, сине Мой“.
Господи, Твоята Доброта
е безусловна:
„Вземи, дете Мое, вземи“.

31.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти смайваш моя ум.
Божия Доброта,
Ти изпълваш сърцето ми.

32.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
моята душа извънредно, извънредно много
се гордее с Теб.
Божия Доброта,
Ти извънредно, извънредно много
се гордееш с моето сърце.

33.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз имам непреодолимо желание
да стана като Теб.
Божия Доброта,
аз изпитвам безсънна жажда
и бездиханен глад
да Те удовлетворявам.

34.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
с гордост ще Ти дам
възможно най-много.
Божия Доброта,
ще Ти дам самото си съществуване
възможно най-скоро.

35.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си Силата
без ограничения.
Божия Доброта,
Ти си Блаженството
без разочарования.

36.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
когато съм с Теб,
аз ставам подготвен ум
и устремен живот.
Божия Доброта,
когато съм с Теб,
аз ставам пламенно сърце
и самоотвержен дъх.

37.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз политам в Теб,
за да се наслаждавам.
Божия Доброта,
аз се гмуркам в Теб
за да Ти се насладя.

38.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си Твоето Мощно Слънце.
Божия Доброта,
аз съм Твоето Мирно Небе.

39.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Твоята безкрайна Сила ме изкушава.
Божия Доброта,
Твоята безкрайна Любов ме укротява.

40.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
в мига, в който Те докосна,
животът ми е благословен
с най-голямата привилегия.
Божия Доброта,
в мига, в който Те докосна,
сърцето ми е благословено
с най-скорошна възможност.

41.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти укоряваш моята бавност.
Божия Доброта,
Ти насърчаваш моята готовност.

42.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
с ума си аз летя
в Твоите високи, по-високи, най-високи
Реалности.
Божия Доброта,
със сърцето си аз се гмуркам
в Твоите дълбоки, по-дълбоки, най-дълбоки
Мечти.

43.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти ми казваш:
„Сине Мой, просто опитай и виж
колко съм Велик“.
Божия Доброта,
Ти ми казваш:
„Дете Мое, просто плачи и стани
всичко, което съм Аз“.

44.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си Твоите Победи.
Божия Доброта,
Ти си Твоите Тайнства.

45.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си Твоите Чудотворни Върхове.
Божия Доброта,
Ти си Твоите
Благословящи Мечти
навсякъде.

46.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си блясъкът на моята надежда.
Божия Доброта,
Ти си сиянието на моето обещание.

47.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си планинският връх
на ума ми
по моя житейски път.
Божия Доброта,
Ти си изворът на наслада
от сърцето ми
в градината на моето сърце.

48.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
в Твое Присъствие
аз се наслаждавам
на най-славния миг в моя живот.
Божия Доброта,
в Твое присъствие аз се радвам
на най-щастливия миг за моето сърце.

49.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
детето в мен иска да стане
велико като Теб.
Божия Доброта,
детето в мен иска да стане
неразделно едно с Теб.

50.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
когато Те погледна,
аз ставам океан от гордост.
Божия Доброта,
когато Те погледна,
аз ставам море от мир.

51.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз идвам при Теб
с двупосочен билет.
Божия Доброта,
аз идвам при Теб
с еднопосочен билет.

52.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти заповядваш на моето послушание.
Божия Доброта,
Ти вдъхновяваш моето послушание.

53.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз идвам при Теб
с пламъците на стремежа
в сърцето ми.
Божия Доброта,
аз идвам при Теб
с цветята на посветеността
на моя живот.

54.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти ми казваш да покоря
незабавно
света на невежеството.
Божия Доброта,
Ти ми казваш да обичам
безрезервно
света с неговите слабости.

55.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз виждам цялата вселена
в Твоето вечно разширяващо се
Око.
Божия Доброта,
аз усещам цялата вселена
в Твоето вечно разцъфващо
Сърце.

56.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Твоите преки потомци –
Шри Кришна, Буда, Христос
и други –
са произлезли от Теб.
Божия Доброта,
тези върховно избрани
Твои деца
живеят в Теб.

57.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Аватарите идват на земята,
за да възвеличат
Твоята Реалност.
Божия Доброта,
Аватарите идват на земята,
за да проявят Твоята Божественост.

58.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
понякога божествените Аватари
играят своите роли по човешки начин,
за да издигнат човечеството и така
да удовлетворят само Теб, както Ти желаеш.
Божия Доброта,
Аватарите плачат за Теб,
плачат с Теб и плачат в Теб;
усмихват се за Теб, усмихват се с Теб
и се усмихват в Теб,
единствено за да Те удовлетворят,
както Ти желаеш.

59.

Божието ВЕЛИЧИЕ казва:
„Аз имам.
Имам Вечност.
Имам Безкрайност.
Имам Безсмъртие“.
Божията Доброта казва:
„Аз съм.
Аз съм Сълзите на Вечността.
Аз съм Усмивките на Безкрайността.
Аз съм Песента на Безсмъртието“.

Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gg
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.