Божият Час

Върнете се на съдържанието

Януари

1 януари

Откъде идва човекът, накъде отива?

Той се появява от Божия Стремеж и пътува към Божието Съвършенство.

2 януари

Любовта е същността на Божията Божественост.

Благодарността е същността на човешката Божественост.

3 януари

В обикновения живот, ако искате да помагате на света, първата стъпка е да гледате собствената си работа.

В духовния живот, ако искате да помагате на света, първата стъпка е да молите Бог за просветлението на сърцето си.

4 януари

Бог може да се скрие дори от Своето космическо Аз, но Той не може да се скрие от нас, защото ние сме Му по-скъпи от собственото Му Аз.

5 януари

Желаещите ще почувстват Божията Сила-Любов.

Нежелаещите ще видят Божията Сила-Гръмотевица.

6 януари

За ученика посвещаването е първото изживяване на свободата, а за духовния Учител посвещаването е съзнателно приемане и изживяване на обвързването.

7януари

Посвещаването е незабавното разширяване на съзнанието на ученика и съзнателната проява на състраданието-висота на Учителя.

8 януари

Влизането на възможността в Стаята на Реалността е дар на вдъхновение.

9 януари

Непогрешимият водач на истински напредналия търсещ е интуицията.

10 януари

Интуицията безсебично подхранва вътрешния живот и признава, вдъхновява и осъществява външния живот.

11 януари

Интуицията е изборът на изкачващата се човешка раса и гласът на слизащата божествена Милост.

12 януари

Мой дълг е да обичам Бог.

Божия необходимост е да обича мен.

Божията Милост е тази, която прави моя дълг успешен.

Божията Загриженост е тази, която прави Неговата необходимост плодоносна.

13 януари

Когато ти самият искрено се опиташ да поправиш миналото, Бог ще го разруши за теб, не и преди това.

14 януари

Търсещият Бог иска посвещение и освобождение.

Обичащият Бог иска насладата на неразделното единство с Бог, неговия Възлюбен.

15 януари

Да обичаш Бог безрезервно означава да имаш пълна увереност в себе си.

16 януари

Къде е вселената?

Тя е вътре в Божия Живот.

Къде е Божият Живот?

Той е вътре в Неговата всепросветляваща Любов.

17 януари

Времето е движение.

Животът е действие.

Любовта е съвършенство.

18 януари

Любовта е Божият Дъх-Живот в нас.

19 януари

Когато не се стремиш, съмнението се превръща в повелител на твоята съдба.

Когато се стремиш, любовта ти към Бог се превръща в твой абсолютен законодател.

20 януари

Истински Йоги е този, чийто живот е една дълга Проява на неговия Стремеж.

21 януари

Моралът е изразяването на добра мисъл.

Духовността е въплъщението, разкриването и проявата на Божията Воля.

22 януари

Песента на човешкия живот е несигурност и слаба възможност.

Песента на божествения живот е непрестанно вътрешно напътствие и постоянна външна сигурност.

23 януари

Мистицизмът на Милостта ми казва къде е Бог.

Мистицизмът на Любовта ми казва кой е Бог.

24 януари

Да живееш близо до природата означава да чувстваш сърцето на Простотата на Истината.

Да живееш с природата означава да откриеш душата на Насладата на Красотата.

25 януари

Окултистът е духовен учен. Той притежава живот на съзнателна редовност и душа на уверена точност.

26 януари

Този, който понася болката, е мислещ посланик на Бог.

Този, който споделя радостта, е любящ посланик на Бог.

27 януари

Стремежът на сърцето ти е това, което те прави съвършен човек.

Просветлението на душата ти е това, което те прави съвършен Бог.

28 януари

Моята квалификация е липса на желания.

Божията квалификация е Любов.

29 януари

Вчера твоята квалификация беше воля.

Днес твоята квалификация е мъдрост.

Утре твоята квалификация ще бъде любов.

30 януари

Прераждането е животът-тяло на еволюцията. Еволюцията е душата-цел на прераждането.

31 януари

Ако желаеш, животът е обвит в материя. Ако се стремиш, животът е одушевен от духа.

Февруари

1 февруари

Мирът е осъществена Наслада.

Където е мирът, светлината на Насладата е заменила правото на невежеството-нощ.

2 февруари

Божият план е неотклонна еволюция.

Човешкият план е бърза революция и незабавно разрушение.

3 февруари

Един владеещ себе си човек се усмихва и усмихва при нахлуването на дивите изкушения.

4 февруари

Хатха йога е физическо пречистване.

Раджа йога е умствено подготвяне.

Хатха йога се опитва да овладее тялото.

Раджа йога се опитва да разбуди душата.

Слабите се нуждаят от Хатха йога, за да станат силни.

Силните се нуждаят от Раджа йога, за да станат победители.

5 февруари

Да започнем означава да изпълним лесната задача на човека.

Да изпълним означава да започнем безкрайната задача на Бог.

6 февруари

Бог няма време да мрази човека, който не намира време да медитира.

Но Бог разполага с всичкото време да обича и цени човека, който душевно медитира всеки ден.

7 февруари

Ако мислиш за Бог, животът ти ще има истинско значение.

Ако медитираш върху Бог, Божието Дърво-Увереност ще расте вътре в сърцето ти.

8 февруари

Миналата вечер се занимавах с Йога.

Довечера ще изживея душата си.

Утре вечер безусловното ми предаване на Божията върховна Воля ще бъде единствената ми Цел.

9 февруари

Вчера страхът ти беше господарят на твоята съдба.

Днес съмнението ти е господарят на твоята съдба.

Утре Божията просветляваща Светлина ще бъде господарят на твоята съдба.

10 февруари

Няма какво да избираме между човешкото очакване и рязкото разочарование.

Няма какво да избираме между отглеждането на божествената Любов и Божието постоянно Осъществяване.

11 февруари

Търсещите ми очи виждат върховната Истина.

Устремените ми очи пият нектара, който се спуска от Сърцето на Абсолюта.

Блестящите ми очи играят с Бог, Трансценденталната Сила.

Плачещите ми очи са Божието вечно Съкровище.

12 февруари

Увереността на сърцето предлага.

Съмнението на ума противоречи.

13 февруари

Шанс и избор: шансът е окуражаване; изборът е постижение.

14 февруари

Бог Любящият се усмихва ли усмихва от радост и Бог Възлюбеният плаче ли плаче от радост, когато са обединени за първи път.

15 февруари

Вчера видях Нозете на Бог и бях очарован.

Днес чувствам Сърцето на Бог и съм просветлен.

Утре ще докосна Окото на Бог и ще бъда напълно осъществен.

16 февруари

Божественото предаване и осъществената Наслада са приятели за цял живот.

17 февруари

Ако не знаеш способността на ума си, не си изпуснал много.

Ако не знаеш способността на сърцето си, си изпуснал много.

Ако не знаеш способността на душата си, си изпуснал всичко.

18 февруари

Представителите на Световната Майка са безусловната Любов, неограничената Загриженост и постоянното Състрадание.

19 февруари

Гласът на Тишината не трябва и няма винаги да ни дава същото нещо.

Докато се развиваме, той ни дава по-добра, по-висша и по-осъществяваща светлина.

20 февруари

Да разграничиш между реалното и нереалното, между вечното и преходното, се нуждаеш от майчината естествена искреност и бащината обичайна проницателност.

21 февруари

Този, който побира вселената в Себе Си, намира малкото ми сърце доста удобно за живеене.

22 февруари

Раждането на съзнанието е обединение.

Животът на съзнанието е многообразие.

Дарът на обединението е съвършенство.

Дарът на многообразието е осъществяване.

23 февруари

Стремежът е Бог живата любов.

Желанието е човек умиращата любов.

24 февруари

Верността напоява семето на Мира.

Посветеността напоява семето на Насладата.

25 февруари

Депресията е зла воля самоналожена.

Разочарованието е сериозен проблем самоизложен.

26 февруари

Съвършеното доверие означава пълно единство на любовта с Насладата на Реалността.

27 февруари

Желаещият човек увеличава оскъдиците на човешкия свят.

Стремящият се човек увеличава задоволеностите на Божия свят.

28 февруари

Желаещият човек е провал на собственото си бъдеще.

Стремящият се човек е Божия постоянна Победа.

29 февруари

Земята не е подчинение.

Небето не е върховна власт.

Земята е изпитание.

Небето е почивка.

Март

1 март

Умът на довода се проваля.
Сърцето на вярата се носи.
Умът на довода е смъртността на човека.
Сърцето на вярата е безсмъртието на Бог.

2 март

Бог ни е завладял с Насладата на Своята Любов.

Нека Го завладеем със Светлината на нашето предаване.

3 март

Човешкото съмнение пътува много бързо, въпреки това божествената Милост винаги го надминава.

4 март

Със силата на своята проницателност нашият ум може да измери границите на света за няколко минути.

Със силата на своята любов нашето сърце може да измери границите на света за мимолетна секунда.

Със силата на своето просветляващо Проникновение нашата душа вече е измерила границите на света.

5 март

Бог ни е близък, защото Той е Върховният Обичащ.

Ние сме отдалечени от Него, защото сме вечно съмняващи се.

6 март

В твоя живот на пълна посветеност, когато не мислиш за собственото си съществуване, Бог медитира върху теб и за теб всеки миг.

7 март

Когато осъзная, че моето пътуване е дълго и мъчително, Бог казва: „Сине Мой, животът на твоето пътуване е правдив и целта на твоето пътуване ще бъде плодоносна“.

8 март

Човешкият живот има много приятели.

Божественият живот има само трима приятели: любов, вярност и посветеност.

9 март

Капка вечерна роса: ето какво е твоят живот.

Започни да мислиш за Бог.

Когато нищо друго няма никакво значение за теб, о капчице роса, ти ще бъдеш преобразена и уголемена в Нектарния океан.

10 март

Благоуханието на душата е същината на душата.

Цветът на живота е съдържанието на живота.

11 март

Човешкият живот е експлоатация на невежеството.

Божественият живот е изследване и преобразяване на невежеството.

12 март

Грижите те измъчват именно защото не ги отмиваш с Божията увереност в теб.

13 март

Един атом любов може лесно да роди човек на действието.

14 март

Чрез опити външният живот напредва.

Чрез изживявания вътрешният живот открива.

15 март

Стремеж не можеш да купиш.

Себеотрицание не можеш да продадеш.

В предговора към твоя стремеж е посланието на твоето себеотрицание.

16 март

Първо Го назови свой Господ.

Само тогава можеш да имаш единение с Бог.

17 март

В истинската любов грешките на обичащите не само гаснат, но и умират, умират завинаги.

18 март

Да послушаш Божията Воля означава да избягаш от твоя самосъздаден затвор.

19 март

Никога няма да намерим заместител на Божието Състрадание.

Никога няма да намерим нещо, което да е равностойно на нашето съзнателно предаване на Божията любяща Грижа.

20 март

Самосъжалението е напълно непознато на самоусъвършенстването.

21 март

Вярата и съмнението си пречат.

Вярата и любовта се събират.

22 март

Воинът във външния свят блести в доспехите си.

Воинът във вътрешния свят блести в медитацията си.

23 март

Човешката любов не знае какво е предпазливост.

Божествената любов не знае какво е размисляне.

24 март

Желанието не иска да открие Истината.

То само иска да притежава Истината.

Стремежът желае да открие Истината.

Той копнее и да бъде овладян и напътстван от Истината, само от Истината.

25 март

Съществуването на стремежа бързо се появява, когато съществуването на желанието бавно се изчерпва.

26 март

О, Време, ти върви по твоя собствен път. Моят Бог ще остане моето Вечно Сега.

27 март

Когато се сприятеляваш със съмненията, ти непременно ще оставаш назад, а когато оставаш назад, непременно ще плачеш горчиво.

28 март

Вчера открих добрина в себе си. Днес виждам колко красив и душевен съм аз.
Вчера открих добрина в човечеството. Днес виждам колко пълноценно и плодоносно е човечеството.

29 март

Престани да тласкаш! Твоята нощ-невежество е твърде тежка.

Престани да теглиш! Божията Светлина-Знание е твърде обширна.

Тласъкът е разочарование.

Тегленето е изкушение.

Готви се бавно, неотклонно и безпогрешно.

Целта на целите ще е твоя.

30 март

Истината иска да споделя с другите това, което притежава.

Любовта иска да споделя с другите това, което е.

31 март

Обяснението на истината е Бог.

Обяснението на Бог е Любов.

Април

1 април

Дясната ръка на Бог е този, който е открил силата на вярата и е разбрал значението на любовта.

2 април

Искреността защитава живота ни.

Чистотата усъвършенства живота ни.

3 април

Началото на житейската мъдрост: човекът се нуждае от Бог.

Краят на житейската мъдрост: човекът и Бог се нуждаят един от друг.

4 април

Гледай си собствената работа.

Бог няма интерес да те пита за делата на другите.

Твоят изпит е започнал.

Отговаряй Му само за себе си.

5 април

Ако животът на човека е пагубна заблуда, тогава Божият Дъх е вечно Състрадание.

6 април

Външното послушание е възнаградено със силата на парите на човека.

Вътрешното послушание е възнаградено със Силата на Любовта на Бог.

7 април

Умът открива многобройни въпроси.

Сърцето разкрива осъществяващи отговори.

8 април

Бог се усмихва на търсещия, който обича света с толерантност и търпение.

Бог прегръща търсещия, който обича света с вътрешното си проникновение.

Бог живее победоносно с търсещия, който обича света с благодарност.

9 април

Отново погледни!
Вътре в теб е дървото-съвършенство с неговите плодове-осъществяване.

10 април

Да бъдеш като Бог означава да бъдеш независим от човешката любов.

Да се превърнеш в Бог означава да станеш съзнателен притежател на истинското си Аз.

11 април

Да се предадем на човешките изкушения означава да държим гладни просветляващата Защита и осъществяващо Съвършенство на Бог в нас.

12 април

Кой притежава света?

Човешкото изкушение притежава днешния неосветен свят.

Божието Освобождение ще притежава утрешния огрян от слънцето свят.

13 април

Любовта идва от Небето, за да бъде обичана от земята, непоканена и непотърсена.

Уви, тя се завръща на Небето неосъществена и непроявена.

14 април

Чистата Любов и неизказаната мъка не живеят и не могат да живеят заедно.

Чистата Любов е постоянното единство на тялото с потока от Наслада на душата.

15 април

Любовта на сърцето притежава Бог, но не Го вини.

Любовта на ума се съмнява в Бог сутрин, страхува се от Бог следобед, мрази Бог вечер и плаче за Божията Любов в полунощ.

16 април

Любовта е божествен дар от Бог, а не саможертва на човека.

17 април

Доводът ръководи ума.

Любовта храни сърцето.

18 април

Възможността означава да обичаш Бог, а необходимостта означава да бъдеш обичан от Бог.

19 април

Този, който обича, никога не остарява.

Бог е блестящ пример.

20 април

Когато сме искрени, обичаме, за да живеем.

Когато сме чисти, живеем, за да обичаме.

21 април

Ако вкусиш Любовта на Бог, Той не само ще вкуси, но и ще погълне морето-невежество на живота ти.

22 април

Празните дни на човека са съзнателно обявяване на зависимост от невежеството. days are a conscious declaration of one's dependence on ignorance.

23 април

Истинската свобода не зависи от света около нас.

Истинската свобода зависи от нашето приемане на Божията Воля като напълно наша.

24 април

Този, който разпитва за Пътя, който води до Всевишния, никога няма да се загуби.

25 април

Ако духовният живот те привлича единствено философски, тогава няма как да не се съмняваш в себе си.

Но ако приемеш духовния живот с най-голяма любов, посветеност и предаване, тогава непременно ще започнеш да осъществяваш себе си.

26 април

Изживяването е свещено разкриване на Бог и тайно притежание на стремящия се.

27 април

Умът мисли твърде много и потъва твърде бързо.

Сърцето чувства Божието Присъствие отвътре и разкрива Божието Присъствие отвън.

28 април

Бездейната мисъл сочи, че умът стачкува.

Не се бави! Овладей ума бързо и принудително.

29 април

Ако имаш вътрешен копнеж за Бог, тогава Учителят ще извърши външното търсене за теб.

30 април

Казваш, че медитацията ти е суха.
Знаеш ли защо? Защото не позволяваш на сърцето си да плаче по начина, по който то иска да плаче за Бог.

Май

1 май

Ти си хитър. Ето защо искаш да осъзнаеш Бог на всяка цена.

Бог е мъдър. Ето защо Той иска първо дължимото Му.

2 май

Увереност в себе си означава Божие вътрешно Напътствие.

3 май

Божието Състрадание е посвещението на човека.

Божията Любов е осъзнаването на човека.

4 май

Личното усилие е необходимо.

Божията Милост е задължителна.

5 май

Продължавай нататък. Не се предавай.

Вгледай се дълбоко навътре. Бог вече е там.

Вгледай се далеч отвъд. Ти си в Целта си.

6 май

Третокласният атеист не вярва в любовта на човечеството.

Второкласният атеист не вярва в Любовта на Божественото.

Първокласният атеист не вярва в самата Любов.

7 май

Истинското отречение е в ума и от ума.

Истинското освобождение е в душата и за ума.

8 май

Не се опитвай да осъзнаеш Бог лесно и бързо. Ще страдаш горчиво.

Осъзнай Бог бавно и сигурно. Бог ще дойде при теб с усмивка и безусловно.

9 май

Божието Сърце е Силата на Златното Състрадание.

Човешкият ум е силата на безсрамното подозрение.

10 май

О, искреност на ума, ти непременно ще видиш Светлината на Бог, когато му дойде времето.

О, чистота на сърцето, ти непременно ще осъзнаеш Любовта на Бог в Неговия избран Час.

11 май

Ти трябва или да продължиш напред, или да изостанеш назад.

Изостани назад! Виж, ти си свой собствен.

Продължи напред! Виж, ти си Божий и Бог е твой.

12 май

Твоят живот е медитация върху Бог.

Това означава, че Божията Душа е Посветеност към теб.

13 май

Човешкият живот е хитра спогодба и неохотно пожертвование.

Божественият живот е процъфтяващо начинание и прекрасен изгрев.

14 май

Външният свят на човека е спогодба, а вътрешният му свят е разочарование.

Външният свят на Бог е Красота, а вътрешният Му свят е Дълг.

15 май

Бог се гордее с теб не защото си направил всичко за Него, а защото във вътрешния свят ти си напълно послушен, а във външния свят си напълно уверен.

16 май

Увереността в ума е бавно растящ стрък.

Увереността в сърцето е огромно баняново дърво.

17 май

Съвестта е вътрешният глас, който ни предлага това най-важно послание: Любовта съгражда Двореца на Истината.

18 май

Съвестта първо ни казва как да вършим каквото трябва.

След това ни казва защо трябва да вършим каквото трябва.

Накрая тя сама върши каквото трябва от наше име.

19 май

Вярно, човешкото съмнение е опасно.
Въпреки това не трябва да се притесняваме, защото божествената ни Вяра е много смела.

20 май

Животът е притежание на Бог в човека.

Смъртта е притежание на човека в Бог.

21 май

Желаещият ум мисли, че смъртта е неестествено бедствие.

Стремящото се сърце чувства, че смъртта е естествено приключение.

22 май

Ние се страхуваме от смъртта, непознатото.

Смъртта се страхува от нас, непознаваемото.

Ние се страхуваме от неизбежността на смъртта.

Смъртта се страхува от нашата Божественост.

23 май

Обичащият човека залъгва света.

Обичащият Бога приема света, разбира Бог Светлината и постига Бог Насладата.

24 май

Стремежът е първата стъпка към Бог.

Предаването е последната стъпка към Бог.

Между двете има само три стъпки: искреността на ума, чистотата на сърцето и смирението на живота.

25 май

Ако вярваме в продължението на искреността, тогава самото поражение е растяща сила.

26 май

Човешката победа в нечистия витал е Божие поражение в чистата душа.

27 май

Бог ни е дал най-мощното Си оръжие – Състраданието, за да се борим срещу нашите несъвършенства.

За нещастие ние използваме оръжието Му срещу Него през цялото време.

28 май

Да обичаме Бог душевно и постоянно означава да отменим насрочените си срещи с невежеството и смъртта.

29 май

Моята любов към този живот е животът на следващото ми прераждане.

30 май

Решителността прекратява себе-разрушението и започва Себе-просветлението.

31 май

Душата е подготовка.

Животът е решителност.

Времето е съвършенство.

Юни

1 юни

Желай – няма да знаеш къде да започнеш.

Стреми се – няма да знаеш къде да спреш.

2 юни

Земята внася Светлина от Небето.

Небето внася Наслада от земята.

3 юни

Вселенската любов е вечното достойнство на душата.

4 юни

Самовлюбеността и самоомразата са две болести, които могат да бъдат излекувани с едно лекарство, а то е Божията Любов.

5 юни

Човекът казва, че се нуждае от точна преценка и убеденост, за да навлезе в полето на Осъзнаващото Бог действие.

Но Бог казва, че това, от което човекът се нуждае, е висотата на стремежа и привилегията на решителността, за да навлезе в полето на Осъзнаващото Бог действие.

6 юни

Божията Божественост мечтае.

Божията Действителност действа.

7 юни

Днешната мечта за Любов-Светлина е утрешното освобождение от невежеството-нощ.

8 юни

Божественият дълг изпълнен, човешкият живот преобразен: Бог проявен и човекът осъществен.

9 юни

Животът е училището.

Душата е ученикът.

Божието Състрадание е Учителят.

10 юни

Божествената Любов е нашето единствено убежище.

Извън този златен Ноев ковчег е само потоп.

11 юни

Самозаблудата е началото на края.

Самоусъвършенстването е краят на началото.

12 юни

Вярата в Бог означава благоговеене пред Живота на Любовта.

13 юни

Невежият човек противоречи на ролята на Вечността.

Мъдрата Вечност обича Целта на човека: Проява на Бог.

14 юни

Вечността е Божията безкрайна Висота.

Безкрайността е Божията безкрайна Светлина.

Божествеността е Божията безкрайна Наслада.

Безсмъртието е Божията безкрайна Мощ.

15 юни

Човешката опитност включва и изключва.

Божествената опитност включва и приключва.

16 юни

Човешката опитност е разочарование след разочарование.

Божествената опитност е просветление след просветление.

17 юни

Очакването е под властта на преживяването.

Преживяването е под властта на стремежа.

Стремежът е под властта на Състраданието.

18 юни

Божието Лице е очарователно, когато съм душевен.

Божият Живот е смислен, когато съм внимателен.

Божието Обещание е плодоносно, когато съм радостен.

19 юни

Усмихвай се. Ще видиш Лицето на Бог.

Плачи. Ще почувстваш Сърцето на Бог.

Концентрирай се. Бог ще бъде твой.

Медитирай. Ти ще бъдеш Божий.

Съзерцавай. Ти и Бог ще притежавате взаимната си любов и загриженост завинаги.

20 юни

Всеки човек е инструмент на Бог.

Бог е Инструментът на вярата на всеки човек.

21 юни

Съществуването на съмнението в нестремящия се човешки ум е толкова сигурно, колкото съществуването на Бог във всеки човек.

22 юни

Нищо не си заслужава да се опознае освен душата.

Нищо не си заслужава да станеш освен Бог.

23 юни

Лесно можем да осъзнаем Бог, ако умът ни не Го ограничава и определя.

24 юни

Ако е вярно, че се страхуваме от Бог, тогава трябва да сме достатъчно искрени да признаем, че се страхуваме още повече от онези, които изобщо не се страхуват от Бог.

25 юни

Когато умът обича Бог, Бог казва на ума: „Приеми всичките Ми Дарове“.

Когато сърцето обича Бог, Бог казва на сърцето: „Вземи Ме, защото Аз съм напълно твой“.

26 юни

Един жесток и безразличен Бог е умственото изобретение на човека.

Един добър и състрадателен Бог е душевното откритие на човека.

27 юни

Този, който вярва в Божията Милост днес, ще почувства Божията Милост утре, а вдругиден ще види Божието Лице.

28 юни

Един миг на благодарност, предложен на Бог, е равностоен на един час най-интензивна медитация върху Бог.

29 юни

Във външния свят благодарността е тайно и умно утвърждавана, а във вътрешния свят тя е открито и безпощадно изоставяна.

30 юни

В духовния живот се предай, ако можеш; обичай, ако се осмеляваш.

Юли

1 юли

Божията Гордост се вглежда в чистите ни ръце.

Божието Състрадание се вглежда в безпомощното ни сърце.

Божията Загриженост се вглежда в плачещия ни живот.

2 юли

Осъществяването на човешкото желание е плачевен навик.
Осъществяването на божествения стремеж е прекрасна необходимост.

3 юли

Животът на притежанието не е щастие.

Дъхът на съвършенството е щастие плюс осъществяване.

4 юли

Истинската радост не се състои в обвързването и прите-жаването на човечеството, а в обичането и служенето на неговата Божественост.

5 юли

Трудност човекът усеща.

Възможност човекът има.

Необходимост човекът е.

6 юли

Човешката природа страда, след това устоява и се излекува.
Божествената природа чувства, след това изпълва и осъществява.

7 юли

Този, който устоява, се осмелява.

Този, който се подчинява, се осмелява.

Този, който е верен на себе си, се осмелява.

8 юли

Външната смелост вижда верния път.

Вътрешната смелост върши правилното нещо.

9 юли

В живота на стремежа между страха и съмнението не изби-рай нито едното, между вярата и предаването избери и двете.

10 юли

Бог предлага на всеки развит ум избор между съвършенството на човечеството и измирането на човечеството.

11 юли

Сбитата форма на Божествеността е Божието Състрадание.

Възторгът на човечеството е човешкото приемане на божествената Светлина.

12 юли

Този, който се възхищава на красотата на природата, вече е приет от Бог Майката като Неин избран инструмент.

13 юли

Когато денят изгрее, Бог моли духовния Учител да бъде мил с духовните си деца.

Когато вечерта настъпи, Бог моли духовния Учител да бъде строг с духовните си деца.

14 юли

Науката иска съревнование. Може би науката се нуждае от съревнование.

Духовността иска просветление. Духовността определено се нуждае от просветление.

15 юли

Това, което човекът нарича състрадание, Бог нарича пагубно привързване.

Това, което Бог нарича Състрадание, човек нарича ненужно разточителство.

16 юли

Искаш ли да управляваш света цяла една дълга година?

Тогава учи в училището на Състраданието в продължение на деветдесет и девет мимолетни години.

17 юли

Компромисът ни предпазва от прекършване.

Съвестта ни спасява от огъване.

18 юли

Това, което човек прави за човечеството, ни казва какво е той за Бог.

19 юли

Твоето признание ще остане злокачествен тумор освен ако не го направиш пред подходящия човек.

20 юли

Съвестта подхранва увереността.

Увереността подхранва действието.

Действието подхранва Бог.

21 юли

Ние отправяме милиони молби към Бог, но Бог има само една молба към нас и тя е да завоюваме себе си.

22 юли

Нека не опровергаваме миналото.

Нека не пренебрегваме настоящето.

Нека не забавяме бъдещето.

23 юли

Бог се опитва да възпира постоянната глупост на човека.

Човек възпира Божиите насъщни нужди: човешкото спасение и човешкото съвършенство.

24 юли

Бог иска удовлетворяващ и просветляващ напредък за човека.

Човекът иска нарастващо и неспирно разширяване за себе си.

25 юли

Моята божествена Любов ми казва, че няма малък приятел.

Моята божествена Воля ми казва, че няма голям враг.

26 юли

Вътрешният свят принадлежи на просветлението на душата.

Външният свят принадлежи на решителността на живота.

27 юли

Добрата воля показва духовна сила.

Злонамерената воля показва злокачествен тумор.

28 юли

Един искрен човек е Божие велико постижение.

Един стремящ се човек е Божие по-велико постижение.

Един всеобичащ човек е Божието най-велико постижение.

29 юли

О, Боже, не искам да ми се възхищаваш.

Само искам да бъда Твоето Щастие.

30 юли

Щастливи сме, когато надхвърлим познанието на другите.

Бог е щастлив, когато надминем множеството си страхове и мрачните си съмнения.

31 юли

Великият човек иска да се появява.

Божият човек се стреми да стане.

Август

1 август

Когато Мирът се множи, Истината се множи.

Когато Истината се множи, Любовта се множи.

Когато Любовта се множи, Бог се множи.

2 август

Съмнението не знае как да вярва.

Страхът не знае как да постига.

Нечистотата не знае как да получава.

Истината не знае как да мами.

3 август

Истината е във всичко, но Любовта е всичко.

4 август

Имаме двама врагове.

Първият ни враг е самозабравата.

Последният ни враг е самоугаждането.

5 август

Мъдростта на Учителя започва, когато той почувства, че все-ки ученик е не само негово собствено творение, но и негова собствена реализация.

6 август

Обичай Бог. Служи на човека. Обезсмърти Всевишната необходимост.

7 август

Прошката означава Свободата на ума, Блаженството на сърцето, Единството на душата.

8 август

Животът получава светлина.

Душата постига осъществяване.

9 август

Когато Бог стане жива Действителност за теб, ти незабавно ставаш Негова насъщна Необходимост.

10 август

Паднал съм от Лицето на Действителността, но никога от Милостта на Божествеността и Състезанието на Вечността.

11 август

Животът, напълно предаден на Божията Воля, божествено се наслаждава на неспирно пиршество.

12 август

Да помагам на другите означава да храня собствената си човешка гордост.

Да служа на другите означава да храня Божията божествена Гордост в мен.

13 август

Увереността е осъществяваща радост.

Съвестта е осъществена радост.

14 август

По-бавна от най-бавната е лодката-действителност на човека.

По-бърза от най-бързата е лодката-мечта на човека.

По-добра от най-добрите е Лодката-Състрадание на Бог.

15 август

Този, който има вяра само в собствената си смърт, е истинско поражение за Бог.

16 август

Бог е Безпристрастност.

Човекът е способността на възприемчивостта.

17 август

Красотата е Царството Небесно.

Дългът е Дворецът на Светлината.

18 август

Светлината на Бог е Животът на Безкрайността, Душата на Безсмъртието и Целта на Вечността.

19 август

Любовта е Живот.

Животът е Светлина.

Светлината е Медитацията на Бог и спасението на човека.

20 август

Божието Състрадание напътства Божията Справедливост.

Човешката справедливост напътства човешката съвест.

21 август

Живей в тялото: послушанието е унижение и разочарование.

Живей в душата: послушанието е просветление и съвършенство.

22 август

Бог, Всемогъщият, е Състрадание.

Бог, Вездесъщият, е Любов.

Бог, Всезнаещият, е Загриженост.

23 август

Плачът на човека е издигащата се душа.

Усмивката на Бог е спускащата се Цел.

24 август

Душата разрешава.

Тялото работи.

Душата описва живота.

Тялото предава живота.

Душата живее живота на Истината съвършено.

Тялото живее живота на лъжата съзнателно и безрезервно.

25 август

Ние притежаваме Бог.

Бог ни цени.

26 август

Великият борец в нас, и въпреки това против нас, е съмнението.

27 август

Сутрин моето име е Божия Необходимост.

Следобед моето име е Божие Усилие.

Вечер моето име е Божие Плодородие.

Нощем моето име е Божия Реалност.

28 август

Страданието не е наказание.

Страданието е изживяване на Бог в човека, който копнее за съвършенството на действителността.

29 август

Силата на вътрешната ми увереност живее в любящите Ръце на моя Господ.

Животът на вътрешната ми увереност живее в Нозете на моя състрадателен Господ.

30 август

Нека не налагаме собствения си час на Бог.

Нека чакаме Неговия Час.

Единствено в Неговия избран Час можем да видим Бог лице в лице – нито по-рано, нито по-късно.

31 август

Значимостта на живота е постоянното присъствие на вътрешната смелост.

Септември

1 септември

Моята задача и Божията Задача са еднакво важни.

Моята задача е да започна посветено космичната игра с Него.

Неговата Задача е да продължи любящо и вечно космичната игра за мен.

2 септември

Едно бездушно пътуване не може да избегне раждането на един безцелен бряг.

3 септември

Ние измерваме успеха си открито.

Бог измерва напредъка ни тайно.

4 септември

Стойността на живота зависи от вътрешната сила и външното щастие.

5 септември

Съмнението е пагубна болест, но не безвъзвратен край.

Липсата на стремеж отбелязва края на истинския ни живот.

6 септември

Религията означава вярата на човека в Бог. Това е всичко.

Йога означава съзнателното единство на човека с Бог. И много повече.

7 септември

Човешката мисъл няма начало.

Ето защо тя няма цел.

Божествената мисъл няма край. Ето защо тя неспирно осъ-ществява.

8 септември

Не виня Бог, защото Той е направил за мен всичко, което е могъл.

Бог не ме вини, защото искрено съм Му показал какво съм аз наистина.

9 септември

Първо използвай това, което имаш. Бог чака да ти даде безкрайно повече.

После направи това, което можеш. Бог чака да ти помогне безкрайно повече.

10 септември

Съмняващият се ум ни пречупва. Това е убеждението на живота ни.

Любящото сърце ни създава. Това е осъзнаването на живота ни.

11 септември

Бог е по-мъдър от нас, защото Той иска да надминава Себе Си всеки миг, докато ние копнеем единствено да надминем другите.

12 септември

Медитирай редовно. Божиите Състрадание и Благословия ще бъдат твои.

Медитирай навреме. Божиите Гордост и Наслада ще бъдат твои.

13 септември

Религията ни казва какво е правилно и какво е грешно.

Духовността ни учи как да казваме правилното нещо и как да правим правилното нещо.

14 септември

Вярно, искреният търсещ иска да осъзнае Бог.

Но той трябва да бъде много повече загрижен за това да знае какво Бог иска от него.

15 септември

Усмихни се на външния свят; ще успееш.

Плачи за вътрешния свят; вече си успял.

16 септември

Моето сърце обича човека, който обича Бог.

Моята душа обича човека, когото Бог обича.

Моето осъзнаване обича човека, който обича Бог, без да очаква нищо от Него.

17 септември

Най-висшето ни осъзнаване изгрява, когато Бог е на наша страна.

Най-великолепното ни съвършенство разцъфва, когато сме на Божия Страна.

18 септември

Човешката природа ще се промени само когато сърцето ни се нуждае от Бог, а не когато умът ни иска Бог и виталът ни настоява за Бог.

19 септември

Тялото ми е земята.

Сърцето ми е мината.

Душата ми е миньорът.

20 септември

Днешното лично съмнение ще приключи с утрешното всеобщо разрушение.

21 септември

Нека не подценяваме силата на надеждата.

Без значение колко мимолетен е животът ѝ, той ни предлага най-убедителната и осъществяваща сила.

22 септември

Живей в тялото: мощта е право.

Живей в душата: правото е мощ.

23 септември

Аз страдам и плача, защото нямам какво да правя.

Аз се усмихвам и се смея, защото не мога да правя нищо друго.

24 септември

Вчера Божията Сила бе целта на моето желание.

Днес Божията Любов е целта на моя стремеж.

25 септември

Никога не подценявай заложбата на душата си.

Никога не надценявай способността на тялото си.

26 септември

Желаещият ум се нуждае от повече хора.

Устременото сърце се нуждае от повече пространство.

27 септември

Душата се принизява, за да спечели и удовлетвори тялото.

Въпреки това тялото не иска да се предаде на просветляващата любов и осъществяващата светлина на душата.

28 септември

Тялото заплита.

Виталът се намесва.

Умът господства.

Сърцето обича.

Душата освобождава.

29 септември

Не търси сила, а удовлетворение.

Силата е същината на потенциалната амбиция.

Удовлетворението е същината на вътрешното освобождение.

30 септември

Ако божествените ни решения не са приведени във Върховни действия, тогава животът ще остане обвързан със земята плен.

Октомври

1 октомври

Светлината е получена.

Мирът е постигнат.

Истината е разкрита.

Насладата е проявена.

Тогава нищо не остава недовършено.

2 октомври

Този, който е предан към божествения си дълг, съзнателно чука на вратата на Съвършенството.

Излишно е да се каже, че Бог, с Небесната Си Усмивка, ще отвори вратата.

3 октомври

Научи се да обичаш твоя обезпокояващ и обезпокоен ум със светлината на душата си.

Тогава ще видиш умът ти да се вслушва в необходимостта на сърцето ти.

4 октомври

Когато станеш безжелателност, Бог става близост.

5 октомври

Имай вяра в Божието Състрадание и защитата на твоя Учител.

Тези двама твои вечни приятели изобщо не знаят какво е измама.

Бог любящо и Учителят ти посветено те пренасят през морето на живота и смъртта до Бреговете на Безсмъртието.

6 октомври

Радостното сърце на човека и душевната Гордост на Бог винаги вървят заедно.

7 октомври

Съмнението ни обвързва.

Вярата ни намира.

Милостта ни освобождава.

8 октомври

Живей в тъмнина: пълното разрушение те прегръща.

Живей в светлина: Божието собствено Осъзнаване и Божието собствено Съвършенство те прегръщат.

9 октомври

Изучавай Бог искрено.

Служи на Бог посветено.

Обичай Бог безрезервно.

Само тогава непременно можеш да наречеш свои Бог и Всичко Божие.

10 октомври

Видението ни показва къде е Бог.

Действието ни отнася до Божия Дворец.

Осъзнаването ни казва кой е Бог.

11 октомври

Когато съм изцяло посветен на светлината-знание, аз съм със съзерцателното и за съзерцателното.

Когато съм изцяло посветен на светлината-служене, аз съм с дейното и за дейното.

12 октомври

В божествената необходимост на човека е върховната Способност на Бог.

13 октомври

Любовта и вътрешната смелост са неразделими.

Насладата и вътрешното удовлетворение са неразделими.

Стремежът и Осъзнаването на Бог са неразделими.

Предаването и Проявата на Бог са неразделими.

14 октомври

От външния огън се нуждаем, за да готвим.

От вътрешния огън се нуждаем, за да освобождаваме.

От Божия Огън се нуждаем, за да обичаме.

15 октомври

Животът не е илюзия.

Животът не е разочарование.

Животът е постоянна съзнателност.

Животът е пълна цялостност.

16 октомври

Послушанието е творение.

Любовта е благополучие.

Посветеността е напредък.

Предаването е удовлетворение.

17 октомври

Умът не е невежество. Но вътре в ума живее невежеството. Сърцето не е Светлина. Но вътре в сърцето живее Светлината.

Умът се отъждествява с невежеството и се превръща в морето-невежество.

Сърцето се отъждествява със Светлината и се превръща в небето-Светлина.

18 октомври

Невежеството е свръх-налагане и свръх-излагане на несъществуването и свръх-разочарование и свръх-разрушение на знанието.

19 октомври

Светлината разрушава тъмнината.

Стремежът разрушава ограничението.

Осъзнаването разрушава невежеството.

20 октомври

Животинското в човека вижда Бог като Разрушение.

Човешкото в човека вижда Бог като Състрадание.

Божественото в човека вижда Бог като Съвършенство.

21 октомври

Божествено увереният живот е стихването на външния плач.

Божествено предаденият живот е стихването на вътрешното страдание.

22 октомври

Небето е безполезно.

Океанът е безполезен.

Планинската пещера е безполезна.

Нито едно от тях не може да ме защити, когато извърша нещо погрешно.

Не външното пространство, а вътрешната стая на сърцето ми е тази, която не само ме защитава, но и ме просветлява.

23 октомври

Нека покажем добрината, която все още не съществува.

Каква е тази добрина?

Тази добрина е дъхът на искреността за Бог.

24 октомври

Уединението не е за мен; изключването не е за мен.

Подтисничеството не е за мен; забраната не е за мен.

Депресията не е за мен; разочарованието не е за мен.

За мен съществува само едно нещо: Съвършенство.

25 октомври

Състраданието разширено, насладата осъзната: проявата осъществена.

26 октомври

Нека се храним и пием съгласно нуждата на тялото.

Нека обичаме и даваме съгласно нуждата на душата.

Нека разкриваме и осъществяваме съгласно Нуждата на Бог.

27 октомври

Името на този, който питае депресията, е позор.

Името на този, който питае бодростта, е Божия Победа.

28 октомври

Посветеното и предадено сърце е указателят на Божията Космична Воля.

29 октомври

За разлика от нас Бог има само двама приятели: Любов и Радост.

Но за разлика от нашите Неговите приятели са истински, сигурни и осъществяващи.

Със Своя приятел Любовта Той се появи.

Със Своя приятел Радостта Той проявява Себе Си.

30 октомври

Когато вдишвам, чувствам любовта на безсмъртието.

Когато издишвам, чувствам разнообразието на единството.

31 октомври

Бог е нашето осъзнаване.

Бог е нашата проява.

Въпреки това Той винаги остава отвъд описанието.

Ноември

1 ноември

Мирът е съвършенството на ума и обожествяването на мислите на човек.

2 ноември

Мирът постигнат, осъществяването изпитано, безсмъртието използвано: Бог завинаги хванат.

3 ноември

Искреността е Бог-представящата Воля.

Искреността е човек-проявяващата Радост.

4 ноември

Страхът дава на своя собственик много малко почивка.

Съмнението не дава на своя собственик никаква почивка.

Смелостта дава на своя собственик много радост.

Вярата дава на своя собственик посланието на осъществяването.

5 ноември

Всяка търсеща мисъл на човека е разкриващо действие на Бог.

6 ноември

Подозрението е най-бедната истина и най-богатото объркване.

7 ноември

Всяка искра интуиция е ценно изживяване на Бог в търсещия и за търсещия.

8 ноември

Разликата между завистта и подозрението е тази: завистта мрази себе си, подозрението убива себе си.

9 ноември

Разликата между страха и съмнението е тази: страхът цени себе си, съмнението подхранва себе си.

10 ноември

Разликата между живота и любовта е тази: животът разкрива себе си и поддържа творението, любовта разкрива себе си и осъществява Твореца.

11 ноември

Когато несигурността влезе в ума, радостта напуска сърцето.

12 ноември

Нашата вътрешна чистота не ни струва нищо, но стойността ѝ е не само отвъд описание, но и отвъд въображение.

13 ноември

Когато едно занимание с медитация е пропуснато, дължината на настоящия стремеж намалява и разстоянието до бъдещото осъзнаване се увеличава.

14 ноември

Този, който ти навреди днес, ще те мрази утре.

Но ако искаш да избегнеш омразата му, тогава му прости днес и го обичай утре.

15 ноември

Най-големият дар на Небето за земята е Насладата.

Най-големият дар на земята за Небето е осъществяването.

16 ноември

Висотата на Небето е Трансцендентална Любов.

Дълбочината на земята е вселенската Любов.

17 ноември

Аз мисля, че Бог е моята решителност.

Бог чувства, че аз съм Неговата Увереност.

18 ноември

Не обвинявай света; подобри го.

Как?

Като подобряваш себе си всеки миг.

19 ноември

Силата е най-ценната животворна сила на стремежа на човека.

Блаженството е най-ценната животворна сила на осъзнава-нето на човека.

20 ноември

Една напълно посветена душа лесно може да издържи Божия изпит без медитация.

А какво е посветеността?

Посветеността е тайната на медитацията.

21 ноември

Доверявай се на всеки. Ти ще страдаш и процъфтяваш.

Не се доверявай на никого. Ти ще плачеш и умреш.

22 ноември

Гняв човекът има.

Опасност човекът е.

Странник любовта се чувства.

23 ноември

Моята външна увереност е моето вътрешно предаване.

24 ноември

Божието Състрадание е способността на човека.

Способността на човека е Божието проявено Съвършенство.

25 ноември

Бог ще ни даде почивка само след като сме усъвършенствали себе си.

Не, не и дори секунда преди това.

26 ноември

Изживяването на Бог в душата е урокът в живота на човека.

27 ноември

Един стремящ се човек е заслужаващ Бог ангел.

28 ноември

Човек може да бъде щастлив и невредим само когато сърцето чувства по-бързо, отколкото умът мисли.

29 ноември

Силата на любовта е Осъзнаването на Бог и Съвършенството на Бог.

Любовта към силата е вътрешното несъвършенство и външното унищожение на човека.

30 ноември

Най-накрая направих велико откритие: Небето е безразлично, земята е коравосърдечна.

Не е чудно, че не общуват.

Декември

1 декември

Мога да говоря на Бог. Това е единствената ми квалификация.

Вслушвам се в Бог. Ето защо вътрешният ми живот е станал съвършена свобода.

2 декември

Моето определение за любовта е човешката съзнателна проява на Божията Светлина.

3 декември

Себе-предлагането е сила. Но нежеланото себе-предлагане е по-лошо от слабостта.

4 декември

Душата бавно и неотклонно спечелва Божията Милост, а тялото разточително и бързо я изразходва.

5 декември

Стремежът трябва да се отучи от много неща.

Осъзнаването трябва да научи всичко.

6 декември

Стремежът на сърцето, съвършенството на живота и Божието Удовлетворение пеят и танцуват заедно.

7 декември

Стремежът на моята душа и посветеността на моя живот са върховете близнаци, върху които Божиите Светлина и Наслада весело танцуват.

8 декември

Интуицията е въведение в опиянението от Бог.

9 декември

Страхът е разпространен.

Съмнението е оскърбително.

Завистта е избухлива.

10 декември

Какво е любовта? Божият Живот.

Какво е Божият Живот? Издигащият се плач на човека.

11 декември

Занятието на човека е развиването на радостта.

Главната грижа на човека е вредният страх.

12 декември

Животинският живот е упорство.

Човешкият живот е безпокойство.

Божественият живот е посветеност.

13 декември

Съмнението знае как да оправдава.

Страхът знае как да усилва.

Вярата знае как да прославя.

Смелостта знае как да лети.

14 декември

Моята посветеност-светлина е Божията Проява-Гордост в мен.

15 декември

Редовността е главоломното усилие на човека.

Точността е струящата Милост на Бог.

16 декември

Въведението е Бог Любовта.

Краят е Бог Мирът.

17 декември

Един неискрен търсещ знае всички отговори.

Един искрен търсещ знае всички въпроси.

Един неискрен Учител изкачва стълбата на изкушението.

Един искрен Учител слиза по стълбата на Състраданието.

18 декември

Никога не следвай страха и съмнението, ако искаш Божията Гордост и Наслада да те следват.

19 декември

Бог е Внимание.

Човекът е или изкушение, или стремеж.

20 декември

Спи. Бог е с теб.

Събуди се. Бог е за теб.

Върви. Бог е вътре в теб.

Бягай. Бог е от теб.

21 декември

Аз винаги казвам, че дълбочината на вътрешната красота стига не само до душата, но и до Бог.

22 декември

Молим се на Бог да ни даде голям ум.

Бог ни умолява да имаме широко сърце.

23 декември

Вчера Бог ме видя със Състрадание.

Днес аз виждам Бог с любов.

Утре Бог и аз ще видим един друг с нашата светлина-предаване.

Моята светлина-предаване е плачът на сърцето ми.

Светлината-Предаване на Бог е Усмивката на Душата Му.

24 декември

Трансценденталната Любов на Бог е Неговата Способност.

Всемирният Живот на Бог е Неговата Възприемчивост.

25 декември

Опитът е единственото училище, където Бащата и Синът учат заедно.

26 декември

Ако да критикуваме Бог е човешко, тогава да забравим Бог не е нищо друго, а нечовешко.

27 декември

Съвършенството е едновременно издигащият се стремеж на човека и спускащата се Концентрация на Бог.

28 декември

Човешкият живот е махало, което се люлее между решителността и колебанието.

Човешката душа е махало, което се люлее между разкриването и проявлението.

29 декември

Любящият очаква постоянна Милост от Възлюбения.

Възлюбеният усъвършенства облика на сърцето на любящия.

30 декември

Любещият Бог изключва света, за да зарадва своя Възлюбен.

Възлюбеният включва невежеството на любещия, за да го приеме.

31 декември

Божията Любов е ежедневният ми доход.

Моето невежество е годишният ми данък върху дохода.

Преводи на тази страница: Russian , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.