Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 4

Върнете се на съдържанието

1

Аз съм
гладното за Бог сърце
на моя живот.

2

Само чрез изтъкване
на положителните качества на хората
и на нито едно отрицателно качество,
този свят ще може да постига
постоянен напредък.

3

В дългосрочен план,
мразещите човечеството,
а не тези, които обичат човечеството,
наистина отчайващо ще загубят.

4

Когато искрено се моля
и душевно медитирам,
аз чувствам, че съм само
обикновен инструмент.
Има една по-висша Сила,
която идва да ми помогне,
и тази по-висша Сила
е Божията Милост.

5

Когато се молим и медитираме,
ние не отнемаме
Силата на Бог.
Ние само установяваме
свободен достъп
до всичко, което Бог има и което Той е.

6

Имаме толкова много приятели
вътре в нас и около нас.
Ние сме тези, които трябва да приемем света
не като враг,
а като наш истински, просветляващ
и осъществяващ приятел.

7

Виждай само положителното.
Това означава
да имаш твърда вяра в себе си
и в другите
и да чувстваш единството-светлина
и пълнотата-наслада.

8

Решението на проблемите
на този свят
е всеки един от нас
да отиде далече отвъд
сегашните граници на възможностите си
и да стане по-добър гражданин
на света.

9

Съзерцанието е нещо
далеч отвъд необятността
на медитацията.
Съзерцанието е самото единство с Бог.

10

В твоята наистина най-добра медитация
цялото ти същество се предлага
на Всевишния –
душата ти с нейното просветление,
сърцето ти с неговия стремеж,
умът ти с неговата яснота,
виталът ти с неговата решителност,
тялото ти с неговата будност.

11

Постигнем ли веднъж мир,
ние чувстваме,
че имаме всичко
във външния свят
и сме станали всичко
във вътрешния свят.

12

Трябва с благодарност да помагаме
на вътрешния свят –
света, който иска да ни даде
светлината, радостта, мира и единството
на Отвъдното –
за да излязат те наяве.

13

В този свят всички ние
тичаме след удовлетворението.
Той получава удовлетворение,
като се съмнява в мен.
Аз получавам удовлетворение,
защото Божията Милост действа
във и чрез мен.

14

Ако аз стана по-добър човек,
Майката Земя ще е много щастлива,
защото ще бъде благословена
с една не толкова небожествена
и не толкова безплодна душа.

15

Когато позволим на съмняващия се ум
да излезе начело,
крилете на птицата на нашето въображение
са подрязани
и полетът им свършва.

16

В началото на пътя си
имай чист ум,
възприемчиво сърце
и живот на готовност
да се предадеш на Божията Воля,
за да ускориш твоето пътуване.

17

Всеки ден трябва да отиваме
в градината на сърцето си,
за да видим една красива роза на вдъхновението –
не вчерашната роза-красота,
а днешната роза-Божественост.

18

Твоето сърце и твоят живот
трябва да знаят
какво са
молитвата и медитацията.
Молитвата и медитацията
са Живият Дъх на Бог.

19

Трябва да вярваме в една по-висша Сила.
Само с вяра в по-висшата Сила
ние можем далеч да надхвърлим
нашите ограничени човешки способности.

20

В моя случай
това не е въпрос на решение,
това е въпрос на подчинение.
Аз просто се вслушвам в заповедите
на моя Вътрешен Водач.

21

Само малко
от просветлението на душата
отмива
всичко небожествено, което си вършил
за неизмеримо дълго време.

22

В духовния живот
няма почивка.
Или трябва да вървим напред,
или природата ще принуди
нашия лишен от стремеж живот
да се върне назад.

23

Не позволявай на своя ум
да отведе сърцето ти
от градината на вярата в твоята душа
в гората на съмнението в ума ти.

24

Гмурни се дълбоко навътре.
Какво още ти е нужно да постигнеш,
щом Бог е в сърцето ти
и ти си в Сърцето на Бог?

25

Твоята жизнерадост
изразява
благодарността на сърцето ти
към твоя Вътрешен Водач.

26

Благодарността е нещо много сладостно,
което те кара да чувстваш,
че цялото ти съществуване е предложило
нещо голямо и ценно на Бог.

27

Мнозина ще дойдат и мнозина ще си отидат.
Но защо трябва ти да си
един от онези, които напускат Бог?
Не можеш ли да бъдеш едно със сърцето си
за въплъщение на Бог и осъществяване на Бог?

28

Развивай единството на сърцето си с Бог
и ще видиш:
животът не е просто сън,
животът не е трагична грешка,
животът е нещо магично –
чудо след чудо.

29

Не отхвърляй съмняващия се ум.
Направи своя ум ясен и чист,
научи го да мисли позитивно.
Умът ти, в крайна сметка, ще стане
твой истински помощник.

30

Мирът ще те отведе
по-близо до Бог.
Блаженството
ще те съхрани
в Бог.

31

Заради дивата си човешка природа
ние се нуждаем от Божията Прошка
във всеки един момент.
Не можем да отидем дори сантиметър напред,
без да имаме
Божието Опрощаващо Сърце.

32

Раят е около нас,
когато медитираме.
А когато не медитираме,
навсякъде е ад.

33

Външно
той все хока
духовните си деца.
Но вътрешно
те виждат поток от мир
и океан от любов.

34

Ти не цениш
духовното богатство на твоя Небесен Баща.
Какво цениш?
Дървото на твоята летаргия-безделие-невежество.

35

Животът е очакване,
а очакването може да бъде
или просветление, или разочарование.
На практика няма разлика
в очите на осъзналата Бог душа.

36

Всеки миг чувствай,
че имаш няколко нови имена:
жизнерадост, душевност, преданост,
близост и единство.
Тези имена ще удовлетворят Бог
далеч отвъд твоето въображение.

37

Нова вълна от възможности,
нова вълна от решителност,
нова вълна от удовлетворение
Бог иска да види
във всяко от Своите търсещи деца.

38

Докато се занимавате душевно с медитация,
помнете,
че сърцето на радостната редовност
ни прави съвършени.

39

О, ти, който търсиш,
гмурни се дълбоко навътре.
В покоя
е нашият Господ Всевишен на Съвършенството.
В единството
е нашият Господ Всевишен на Удовлетворението.

40

Аз винаги ще предпочитам
моето вътрешно училище,
защото Учителят
е не някой друг,
а моят Господ Всевишен.

41

Кой казва,
че медитацията е бездействие?
Напротив,
медитацията усилва действията
по божествен начин.

42

Медитацията
прави живота по-наситен
и ни показва неговата истинска цел.

43

Когато медитираме, преди да действаме,
ние изпитваме удовлетворение,
защото знаем, че работим
не за себе си,
а за нашия Вътрешен Водач.

44

Да не цениш еднакво
Светлината на Божието Състрадание
и Висотата на Божията Справедливост
означава да правиш сериозна грешка.

45

Всеки ден се старай да пееш
поне една песен на послушанието,
за да обичаш и радваш Бог
по Неговия собствен Начин.

46

Живият дъх
на духовния глад
е послушанието.

47

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
толкова много от твоите избрани инструменти
се провалиха, тежко се провалиха.
Защо? Защо?

„Дете Мое, има само един отговор
и този отговор е непослушание,
вътрешно и външно непослушание.“

48

Да надминем
способностите на сърцето
означава да надминем
качествата на живота си.
Способност и качество трябва да вървят заедно.

49

Дълги години, мой Възлюбени Всевишни,
Ти внасяше във вътрешния ми живот
Своето безгранично Състрадание, Загриженост,
Привързаност, Любов и Благословии.
Въпреки това аз продължавам да Те разочаровам
далеч отвъд моето въображение.

50

Наричай го послушание
или го наричай единство,
но се опитвай да чувстваш необходимостта
да се вслушваш в твоето най-висше аз.

Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ghh-4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.