Бог е похитен

Върнете се на съдържанието

Предговор

Тази книга разкрива душевен разговор между търсещия и неговото сърце.

— Шри Чинмой

1.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти не се оплакваш.

2.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти не обвиняваш другите
за своите провали.

3.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си поставило на трона
душата-дете на моята Вечност.

4.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в теб Бог пази
и цени
Мечтата на Своето Безсмъртие.

5.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на твоите
душевни молитви
моят Господ Всевишен строши
съдовете на съмнението в ума ми.

6.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб,
само благодарение на теб
аз знам, че Бог ме обича.

7.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти се молиш
на моя Господ Всевишен
не само за тези, които те обичат,
но и за тези, които не те обичат.

8.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб аз имам
закрилян от Бог живот.

9.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб аз станах
любимо дете на Бог
и благодарение на теб ще остана
завинаги такъв.

10.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
аз мога по всяко време
да зърна Божия
Безкраен Мир, безкрайна Светлина.

11.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
моят безрадостен ум,
моят бездушен ум
и дори моят безбожен ум
някой ден ще бъде
напълно преобразен.

12.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб,
единствено на теб,
аз не съм така незначителен
и така нищожен тук на земята.

13.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото заради теб,
само, само, само заради теб
моят Господ Всевишен превръща
земното ми желание
в Своя Небесно свободна Воля –
единствено, единствено, единствено заради теб.

14.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти толкова състрадателно
и толкова всеотдайно ме научи
как да обичам и изпълнявам
всяко Божие Желание.

15.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото във всеки един момент
ти ме благославяш
с прошепнатото послание:
"Да разчиташ на себе си - не, не, не!
Да разчиташ на Бог - да, да, да!"

16.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото заради твоята
много строга бдителност
аз не смея да избегна или да не изпълня
никое мое земно задължение.

17.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в теб аз виждам
не вчерашните си неуспехи,
а само утрешните си победи.

18.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото единствено ти
не държиш
да видиш и почувстваш
моята любов към теб,
но държиш само да видиш и почувстваш
моята безсънна и бездиханна
любов към Бог.

19.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото без значение колко пъти
съм те мамил
още от моето юношество,
ти все още ме обичаш.

20.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоето око-чистота
накара да замлъкнат
веднъж завинаги
шумните мисли на моя ум.

21.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото хората
от всички сфери на живота
и от цял свят
ми казват,
че ти никога, никога, никога
не си негостоприемно,
понеже гостоприемството
е ароматът
на твоя жив дъх.

22.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото денем и нощем ти ми казваш
да си задавам само един въпрос:
"Каква е Божията Воля?"

23.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото заради твоите струящи сълзи
аз съм сигурен, че нито една грешка
в живота ми
няма да остане непростена от Бог.

24.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото без значение колко пъти
преднамерено ти обръщам гръб,
аз не мога да избягам
от твоята безусловна загриженост
за мен.

25.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме вдъхновяваш
и просветляваш
толкова силно,
като ми казваш,
че това, от което действително се нуждая,
не е информация за света,
а преобразяване на моя земен живот.

26.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото поради твоята постоянна загриженост
и състрадание към мен
аз не мога да остана повече
в тресавището на сложностите.

27.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото тъкмо ти
обезоръжи
великана на моето съмнение
с твоята вечно разцъфваща вяра.

28.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото единствено ти
не се отвръщаш от Бог,
когато желанията ти
не са изпълнени.

29.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти благосклонно
ми казваш,
че няма сериозни спънки
по пътя на моето самоусъвършенстване.

30.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти отдавна
и много успешно
премина през бариерите
на съмнението, недоверието и подозрението.

31.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото всеки ден ти ме отвеждаш
или до Небето на Божието Състрадание,
или до Океана на Божието Опрощение.

32.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
моята цел
да осъзная Бог
става невероятно по-близка.

33.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти никога не забравяш
да ми кажеш
чий съм аз в действителност.

34.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти никога не се отказваш
от своя безсебичен план.

35.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в теб аз виждам
моя дом-гнездо,
където да се предам на Бог.

36.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоите искрени сълзи
пречистват цялото ми същество.

37.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото си склонно
да простиш и да забравиш
лицемерията на човечеството.

38.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти имаш свободен достъп
до най-красивото
и най-могъщо
Мечтано Царство на Бог.

39.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото не е нужно
да си в списъка на чакащите,
за да видиш Усмивките
на Бог Трансценденталния
и на Бог Вселенския.

40.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти винаги ми помагаш
да насочвам моята спасителна лодка
към Златния Бряг на Бог.

41.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото самото ти присъствие
е лек за болестта на съмнението.

42.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята неуморна любов
ми помага да извлека
нови мечти от старите провали.

43.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си винаги
напълно чуждо
на повърхностната искреност.

44.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме вдъхновяваш
най-силно,
казвайки ми, че никога не е твърде късно
да се променя.

45.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти
най-искрено се натъжаваш,
когато някой човек
се отдалечи
от протегнатите ръце на Бог.

46.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото единствено ти
ми казваш,
че ако направя това, което мога,
Бог ще направи, това което не мога.

47.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си
моето всеобхватно вътрешно единство
и моята всеобхватна външна пълнота.

48.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото зад твоята сладка усмивка
аз виждам
мощен енергиен източник.

49.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти не ми позволяваш
да се сприятеля с разпръснатите отломки
от вярата на моя ум.

50.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти безсънно въплъщаваш
Аромата на Божието Удовлетворение.

51.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото когато умът ми е
въпросът на въпросите,
в теб аз намирам
отговора на отговорите.

52.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си
първият собственик
на градината-предаване
и аромата-благодарност.

53.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото всяка сутрин
ти задействаш за мен
алармата на стремежа ми.

54.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята пламенност създава
всеки ден
толкова много златни възможности
за мен.

55.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в своето царство
ти забрани егоизма.

56.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото всичко добро,
което правя за човечеството,
се дължи на твоя бърз старт
и силен финал.

57.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята единствена цел
е да оставиш света
много по-добър, отколкото си го намерил.

58.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото по пътя на готовността
ти бягаш най-бързо.

59.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото Бог с гордост аплодира
широките крачки
на твоето предаване.

60.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото, за разлика от нас,
ти живееш, за да обичаш.

61.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
аз искрено обичам
и съм изненадващо обичан.

62.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ми казваш,
че е безкрайно по-добре
да съм притежаван от Бог,
отколкото да се опитвам да притежавам Бог.

63.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото, за разлика от нас,
ти никога не си позволяваш
да се отчуждиш от Бог.

64.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоите
мечти за Удовлетворението на Бог
никога не повяхват,
а само растат и сияят.

65.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме учиш толкова любящо
как да се превърна
в извисяващо се хвърчило на напредъка.

66.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото пламъците на твоя стремеж
имат способността
да овладеят и усмирят
разбунените мисли на моя ум.

67.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото колосалните
и забележителни творения
на твоята вяра
ме смайват.

68.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото Бог с радост
и гордост
публикува твоите безмълвни речи.

69.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоят искрен плач
има незабавен достъп до Окото
на Божието Състрадателно Сърце.

70.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в теб
е съхранена надеждата на човечеството
и чрез теб
е спазено Обещанието на Божествеността.

71.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме научи
на върховната истина:
Себеотдаването е начало
на превръщането в Бог.

72.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти най-милостиво
ме превръщаш в духовен титан.

73.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото в теб е
най-ярка Светлината
на Доверието на моя Господ.

74.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоят вътрешен плач
ми помогна да постигна
външна вещина.

75.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти единствено
имаш способността
да разбулиш пред мен Божия Лик.

76.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото разочароващите
истории на човечеството
не могат да ти отнемат
любовта към Бог.

77.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото всяка сутрин
ти с любов ме представяш на Бог.

78.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
в мен горят безброй
пламъци на вярата и приятелството.

79.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме изненадваш
с твоята непрестанно нарастваща любов
към Бог.

80.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме вдъхнови
да почувствам,
че Бог и Божият Рай
могат да бъдат спечелени
със светлината-търпение на моя живот.

81.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото толкова любящо ми помагаш
да се държа здраво
за моя Бог в молитвите си.

82.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ми даде
чудесната способност да арестувам
съмняващия се в Бог
неканен гост.

83.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото благодарение на теб
диханието на добротата
навлезе в живота ми.

84.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото заради теб целият свят
ме обгръща с дългите си ръце.

85.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си
повече от готово
да се грижиш за моя ум –
напълно разглезеното дете
в Божието Семейство.

86.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ме предупреждаваш
да не вървя по пътя на негодуванието.

87.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти ми даде
обширно пространство
в твоята градина на смирението,
за да погреба великана на моята гордост.

88.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото всеки ден ти ме вдъхновяваш
да се рея на крилете на самоотвержеността.

89.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото заради твоите безсънни молитви
Бог ме избра за своя Отбор
в дърпането на въже
с нощта на невежеството.

90.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти никога не смаляваш,
а само усилваш
всички мои божествени решения.

91.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото Бог се гордее с мен
само когато съм в теб,
с теб и за теб.

92.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти си моят всекидневен
доставчик
на Божий Мир и Божия Наслада.

93.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоето неспирно
отправяне на благоуханна благодарност
е моята единствена надежда за осъзнаване на Бог.

94.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото, за разлика от нас,
ти не говориш
за себе си,
а говориш единствено за Бог.

95.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята философия е
всеотдайно приемане на живота.

96.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята религия е
всемирна песен на единството.

97.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята духовност е
съвършенство в себенадминаването.

98.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото твоята йога е
Бог заради самия Бог,
Божие Удовлетворение
по желания от Бог начин.

99.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото ти искаш и аз като теб
да прегърна и облекча
страданията на човечеството.

100.

Сърце мое, обичам те.
Защо?
Защото единствено ти
си способно
да похитиш Бог.

Преводи на тази страница: Russian , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gik
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.