Богът на ума

Върнете се на съдържанието

1.

Богът
на ума
има много кратък живот.

2.

Любовта на ума
не успява да стигне
до върховната Цел.

3.

Този, който истински обича Бог,
не трябва да заимства
нищо
от вчерашния и от утрешния ден.

4.

Всеки миг,
в който поемаме дъх,
е чудо.

5.

Божествените чувства
са върховни реалности.

6.

Във вътрешния си живот
никога
не пести плача.

Във външния си живот
никога
не пести усмивките.

7.

Аз съм твърдо решен
да направя Бог изключително
ИЗВЕСТЕН
тук на земята.

8.

Всеки
пламък на стремежа
е представител на Бог.

9.

Търпението
е свещената тайна на победата
едновременно
и на Бог, и на човека.

10.

Прошката
означава превръщане
на човешкото сърце
в божествен живот.

11.

Нека животът ми
всяка сутрин се превръща
в нова,
благоуханна като цвете молитва.

12.

Днес
не съм сам.
Благоуханието
на цветната градина в сърцето ми
ще остане с мен.

13.

Виждам в другите неповторимост.
Това означава,
че Бог вече ме е благословил
със Своята Пълнота.

14.

Съмнението открито гаси
свещта на ума.
Нечистотата тайно гаси
лампата на сърцето.

15.

Вътрешното Послание на Бог към мен:
себенадминаване.
Външното Послание на Бог към мен:
бдителност на сърцето.

16.

Не обвинявай света.
Намери решение.

17.

Днес
аз съм твърдо решен
да направя място
на необичаните.

18.

Избирай
правилно.
Съвършенството
ще бъде твое.

19.

Божията защита
е сякаш невидима.
Ние я виждаме
едва когато изчезне.

20.

Изненадай Бог!
Със затаен дъх Му кажи,
че обичаш
единствено, единствено,
единствено Него.

21.

Неспособността да възприемаме
е всеобщо
болестно преживяване.

22.

Съвършеното щастие
е ентусиазъм
без очакване.

23.

Бог ми казва,
че иска да остане
завинаги
Домовладелец на моето сърце.

24.

Колко дълго искаш
да остава изчерпана
книгата на твоето сърце?
Колко дълго?

25.

Истинският миролюбец
чувства, че не може никога
да се преумори.

26.

Чистото сърце
винаги извоюва
насладата на всеобщото единство.

27.

Аз имам двама учители.
Моят учител сърцето ме учи
на упование.
Моят учител умът ме учи
на неподчинение.

28.

Истинската и единствена нищета
на човечеството:
безволие.

29.

Всяка сутрин и всяка вечер
Бог ми дава един и същ съвет:
Никога не оставяй сърцето си незащитено.

30.

Има ли човешко същество,
което да не е въплъщение
на противоположни реалности?

31.

Сега, точно този момент,
е най-подходящото време
да напусна
армията на невежеството.

32.

Мой Господи, мой Господи,
умолявам Те,
не позволявай на моята непригодност
да ме отклони от пътя.

33.

Ако позволиш на ума си
да се парализира от несигурност,
сърцето ти веднага ще бъде
парализирано от неохота.

34.

Всеотдайност означава
сваляне на маската
от Златното Лице на бъдещето.

35.

Кой е истинският губещ?
Този, който играе
играта на превъзходство и малоценност.

36.

Храбростта в единството
означава
освобождение от самоналоженото робство.

37.

Очите ми проливат сълзи
само когато сърцето ми изпитва
прилив на екстаз.

38.

Бог отчаяно те търси,
за да получи от теб
дубликат от ключа на сърцето ти.

39.

Не е за вярване,
че никога не получаваш
обаждания от Висините
по линията на твоя стремеж.

40.

Има ли човешко същество,
в което лампата на оптимизма
да не потрепва?

41.

Има само три пътя
без ограничение на скоростта:
пътят на устременото сърце,
пътят на посветения живот
и пътят на Божието Удовлетворение.

42.

Благодарното сърце
може с усмивка да просветли
съмняващия се ум.

43.

Кой служи на служещия?
Бог Безграничното Удовлетворение.

44.

Божието Състрадателно Око
плаче ли, плаче,
когато изброявам пораженията си
на бойното поле на живота.

45.

Ти обичаш Бог безусловно.
Това означава, че никога не позволяваш
на стремежа си да направи почивка.

46.

Този, който търси Бог,
не може никога да се пенсионира.

47.

Твърдата ти вяра в Бог
лесно може да устои
на безброй удари.

48.

Умът не може да говори с Бог,
но може да дочуе,
когато Бог и сърцето си говорят.

49.

Моят утринен стремеж
е най-хубавата ми
удовлетворяваща сърцето песен.

50.

Бог
иска всеки човек
да издържи проверката за годност на сърцето.

51.

Първо
бъди просветлена личност,
после може да станеш
създател на един удовлетворен свят.

52.

Обичай Бог безсънно.
Той ще ти даде дъга
от възможности за избор
на твоето сърце.

53.

Бог
извънредно много се гордее с теб,
защото си укротил
земетръсно емоционалния си живот.

54.

Не мога да повярвам,
че нямаш
в телефонния указател на сърцето си
номера на нашия Възлюбен Всевишен.

55.

Това, което аз наричам чиста мисъл,
Бог нарича Песен
на Цъфтящата Усмивка в Своето Сърце.

56.

Ти, който обичаш Бог,
как се осмеляваш да си представяш
бъдеще, изпълнено със страдания?

57.

По принцип,
аз никога не позволявам на ума си
дори да докосне
трона на моята душа.

58.

Божието
Състрадателно Око
плаща
всички сметки на моето невежество.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gmn
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.