Всеки час е Часът на Бог

Върнете се на съдържанието

1.

Безсънно служещият чувства,
че всеки час е Часът на Бог,
в който да обича Бог,
да служи на Бог
и да удовлетворява Бог
по Божия Начин.

2.

Когато се моля на Бог,
аз трупам.
Когато медитирам върху Бог,
попивам.

3.

Аз искам да събирам
душевни усмивки
от влюбените в Бог
всеки ден и всеки час
на моя живот.

4.

Всяка добра мисъл
в ума ми
е посрещана
с възторжено одобрение
от моето сърце.

5.

Устременото око вижда
възможности за удовлетворение на Бог
тук, там и навсякъде.

6.

Когато устременото сърце
си вземе дълга почивка,
то неизбежно ще сънува как Божието Състрадание изчезва.

7.

Всяка добра мисъл
е божествен страж,
който храбро защитава
вратите на ума.

8.

Умът, който литва
вдъхновено,
е мощно благословен
от Удовлетвореното Божие Сърце.

9.

Вътрешната красота
и външният ентусиазъм
неизмеримо много се обичат.

10.

Знаците „Стоп“ на несигурността
се премахват лесно
със силата на стремежа
в сърцето.

11.

Бог винаги предрича
Победа за Своето Проявление
във и чрез човешкия стремеж.

12.

За душата
е просто невъзможно
да разчита, че неувереният ум
ще я ръководи.

13.

Ако тренираш в Залата на Бог,
мускулите ти за проява
непременно ще станат
много мощни.

14.

Любящите и предани ридания
на всяко сърце
непременно ще стигнат
до Божието Състрадателно Око.

15.

Уви, аз не зная
кога и как
ще мога да се избавя
от този безпорядъчен живот!

16.

В Божието Око
силата на предаването
безкрайно превъзхожда
всяка друга сила.

17.

Истинския вътрешен напредък
може да се измерва
единствено с малки крачки
и не по друг начин.

18.

О, мой глупав ум,
кога ще се откажеш
от близостта си
с твоя съсипващ приятел –
недоволството?

19.

Човек трябва да загърбва
всеки миг
комарите на несигурността,
ако иска
да напредва убедително
във вътрешния живот.

20.

За щастливото сърце
всеки ден е най-добър
за медитация.

21.

Лишеният от стремеж ум
винаги се страхува да застане
пред съда на духовността.

22.

Истинското обучение,
което е вътрешното обучение,
трябва да става винаги
без принуда.

23.

Само чистото сърце
може да изкачва
шеметни
и цъфтящи висоти.

24.

Да разчиташ на ума си
означава всъщност
да разчиташ на своите
най-неподходящи
и недостатъчни способности.

25.

Всеотдайната мисъл
е винаги най-милото
от всички земни благодеяния.

26.

Аз не искам да живея
във всеобхватната глупост
на моя ум.
Искам да живея
в даряващата всичко чистота
на сърцето си.

27.

Винаги идва момент,
в който търсещият наслади ум
стига до раздиращо страдание.

28.

Бог благосклонно разрешава
на Своите поети-пророци
да използват собствения Му Речник
на Отвъдното.

29.

За проявата на Божията Светлина
тук на земята,
единното сърце
е всичко.

30.

Когато душата мощно чука
на вратата на ума,
накрая дори умът отговаря.

31.

Искреният ум
и чистото сърце
трябва да станат
спътници за цял живот,
за да разкриват
висотата на Божественото
тук на земята.

32.

Сигурен съм,
че небожествената дързост
на ума и витала
неизбежно ще рухне
рано или късно.

33.

Как можеш да напредваш
в духовния си живот,
ако страдаш от недостиг на увереност
в устременото си сърце?

34.

Това, от което се нуждаеш,
за да спечелиш сърцето на човечеството,
е всеотдайно сърце,
а не блясъкът на славата.

35.

За жалост, стаята на ума
и прахът на нечистотата
винаги си допадат.

36.

Ако искаш да напредваш
бързо и непрестанно
в духовния живот,
веднага напусни
стаята на несигурния си ум.

37.

Всяка забравена мечта
е напомняне
за проваления ни живот на земята.

38.

О, утро на вдъхновението в ума ми,
къде си?
О, ден на стремежа в сърцето ми,
къде си?
О, слънце на осъзнаването в живота ми,
къде си?

39.

Битката на всички епохи:
пълно приемане
на истината
или категорично отхвърляне
на истината.

40.

Бог има да върши
безкрайно по-важни неща
от това да слуша как редиш
безкрайни оплаквания.

41.

Никога не ще позволя
да бъде захвърлено
цветето на вярата
в устременото ми сърце.

42.

Предаденото докрай сърце
и удовлетвореният докрай живот
са неразделни спътници.

43.

Сълзите на моето предано сърце
всеки ден подхранват
разцъфващи в Бог медитации.

44.

Аз ще се моля и медитирам
душевно, предано
и безсънно,
за да не може реката от сълзи
да отнесе
моите дни и нощи.

45.

Вътрешната ми сила се гради
върху две неща:
Опрощаващото Сърце на Бог
и моето благодарно сърце.

46.

Мой Господи Всевишни,
нека животът ми от днес нататък
стане чист, красив
и душевен
извор на напредък.

47.

Всеки, който търси от душа,
е наистина благословен маяк
на бързо настъпващото
ново столетие.

48.

Това, от което се нуждая,
е
бързо израстващ молитвен стрък
в почвата на моята медитираща душа.

49.

Раят на съблазните
не е за ония,
които искат да видят Бог
седнал на Трона на Своето Удовлетворение.

50.

Дотогава, докато не решиш
да сложиш край
на своя себичен живот,
не можеш да очакваш от Бог
да се гордее много с теб.

51.

Един миг всеотдайност
е сигурен начин да доловиш
красотата и уханието
на твоя вътрешен напредък.

52.

Устременото сърце ни напомня
върховната истина,
че не е нужно животът да е пълен
с плачевни слабости.
Напротив, животът може да е пълен
с удивителни способности.

53.

Глупостта на ума
и суетността на витала
съзнателно
или несъзнателно
не могат една без друга.

54.

Докоснеш ли веднъж
Божиите Опрощаващи Нозе
и Неговото Състрадателно Сърце,
животът ти никога вече
няма да е същият.

55.

Бог ни казва,
че ако искаме да участваме
в надпреварата за себенадминаване,
трябва да имаме намерение
да завършим пътуването.

56.

Ако обичаш Бог,
то когато Му служиш,
не съществува извънреден труд.
Има само недостатъчен труд!

57.

О, мое минало,
ти си безсилно.
О, мое настояще,
ти си безпомощно.
О, мое бъдеще,
ти ще си безполезно,
ако не се събудиш,
за да обичаш
моя Господ Всевишен
и да Му служиш.

58.

Мой Господи Всевишни,
отправям молитва към Теб
да направиш от мен и сърцето ми
двама вечни ученици по благодарност.

59.

Трудно е
винаги да разчистваш
преградите на страха и съмненията
в живота на стремеж
и посветеност.

60.

Ние започваме пътя си нагоре
с красивите криле на въображението си
и продължаваме
с душевните криле на стремежа.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hgh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.