Моите двадесет и седем изпълнени с копнеж молитвени сълзи

Върнете се на съдържанието

1.

Боже, нуждая се
от Твоето Око.
То е тъй красиво.

2.

Господи, нуждая се
от Твоето Сърце.
То е тъй блажено.

3.

Мой Господи, нуждая се
от Твоите Нозе.
Те са тъй мощни.

4.

Скъпи мой Боже, нуждая се
от Твоите Ръце.
Те са тъй щедри.

5.

Мой мили Господи, нуждая се
от Твоя Живот.
Той е тъй омиротворен.

6.

Мой Върховен Господи, нуждая се
от Твоя Дъх.
Той е тъй милостив.

7.

Всевишни, аз се моля
за сърце, изпълнено с готовност.
Аз се моля.

8.

Скъпи мой Всевишни, аз се моля
за ум, изпълнен с отзивчивост.
Аз се моля.

9.

Мили мой Всевишни, аз се моля
за пълноценен живот.
Аз се моля.

10.

Мой Господи Всевишни,
благослови моя ум да забрави наученото.
Благослови.

11.

Мой Любими Всевишни,
благослови сърцето ми да се учи.
Благослови.

12.

Мой единствен Възлюбени Всевишни,
благослови дъха ми
да бъде Твой постоянен сърдечен ученик.
Благослови.

13.

Мой единствен, единствен Любими Всевишни,
направи ме Твой безсънно безусловно
служещ и обичащ търсач.
Направи ме.

14.

Боже, спаси ума ми
от съмнение в себе си, самокритика
и самоизмъчване.

15.

Господи, спаси сърцето ми
от несигурност, нечистота
и нападения на нелоялност.

16.

Мой Господи, спаси ме
от абсурдите на чувството за превъзходство,
малоценност и разделение.

17.

Скъпи мой Боже, не искам
да съдя никое човешко същество.
Моля Те, изпълни
копнежа-желание на моето сърце.

18.

Мили мой Господи, не искам
да разпитвам никое човешко същество.
Моля Те, моля Те, изпълни
копнежа-желание на моето сърце.

19.

Мой Върховни Господи, не искам
да побеждавам нито едно човешко същество
в каквото и да било.
Моля Те, моля Те, моля Те, изпълни
копнежа-желание на моето сърце.

20.

Всевишни,
накарай ума ми да види
колко си добър.

21.

Скъпи мой Всевишни,
накарай сърцето ми да почувства
колко си безусловен.

22.

Мили мой Господи,
накарай ме да осъзная
колко си напълно съвършен.

23.

Мой Господи Всевишни,
нека чистотата на моя динамичен витал
Те удовлетвори.

24.

Любими мой Всевишни,
нека дългът на моето служещо тяло
Те удовлетвори.

25.

Мой единствени Възлюбени Всевишни,
нека спра завинаги
да пия от отровата на величието.
Нека пия само
нектара на добротата.

26.

Мой Боже Господи,
нека се превърна в молитвено сърце,
за да утоля Жаждата на Твоето Око-Проникновение.

27.

Мой Господи Боже,
нека да се превърна в омиротворен живот
за да заситя Глада на Твоето Сърце-Единство.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hpt
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.