Танцът на Безсмъртието

Върнете се на съдържанието

1. Живот на желание, живот на разрушение

Животът-желание е твърде млад,
за да знае какъв е истинският живот.

Животът-разочарование е твърде невеж,
за да знае какво е истинско състрадание.

Животът-разрушение е твърде див,
за да знае какво е Божието съвършенство.

2. Когато бях в Небесата

Когато
бях в Небесата,
ми казаха,
че Бог не се нуждае от мен.

Когато
бях на земята
имах чувството,
че Бог се нуждае от мен постоянно.
Поне това беше, което лично почувствах.

3. Крадците

Кой ограби моята душа?
Крадецът-невежество.

Кой ограби моето сърце?
Крадецът-тъмнина.

Кой ограби моя живот?
Крадецът-желание.

4. Учител и ученик

Рискове той поема
за Божието проявление на своя Учител.

Невежество-море той пие
за Божието осъзнаване на своя ученик.

5. Съвест

Съвестта не е нежно сърце.
Съвестта е носителят на истината
на едно сияещо сърце
и
един осъществяващ живот.

6. Подготовка

Да избягаш от живота
е да се подготвиш за смъртта.

Да победиш смъртта
е да се подготвиш за Божието удовлетворение в Небесата
и Божието проявление на земята.

7. Божествени победители

Да обичаш е да победиш
без опасност.

Да служиш е да победиш
без гордост.

Да се отдадеш е да победиш
без грешка.

8. Обикновена грешка

Изкушението е обикновена грешка
в живота на човешкото същество.

Подозрението е обикновена грешка
в живота на човешкия ум.

Страхът е обикновена грешка
в живота на човешкото сърце.

Безразличието е обикновена грешка
в живота на човешката душа.

9. Объркване

Неговото желание да знае
кой е създал този свят-страдание
обърка ума му напълно.

Неговото желание да знае
кой не е Бог-Светлината и Бог-Истината
обърка неговото сърце безпогрешно.

10. Аз напуснах света

Напуснах света на тъмнината
не защото бях твърде мъдър,
а защото бях твърде слаб
да го преобразя.

Напуснах света на светлината
не защото беше твърде силен,
а защото открих, че неговата върховна необходимост
е да се разширява чрез мен
по широкия свят.

11. Ние сме велики

Ти нито награждаваш, нито наказваш –
затова
ти си велик.

Той нито изпитва, нито наказва –
затова
той е велик.

Аз нито наказвам, нито пренебрегвам –
затова
аз съм велик.

12. Глас отвътре, глас отвън

Неговият външен глас
безмилостно го плаши.

Неговият вътрешен глас
безрезервно то просветлява.

Неговият външен избор
победоносно го обвързва.

Неговият вътрешен избор
безусловно го освобождава.

13. Не знаеш ли това?

Животинското в теб
обича нощта-разрушение.
Не знаеш ли това?

Човешкото в теб
обича мощта-подозрение.
Не знаеш ли това?

Божественото в теб
обича светлината-съвършенство.
Не знаеш ли това?

Всевишният в теб
обича висината-удовлетворение.
Не знаеш ли това?

14. Неразделни приятели

Човекът на свободното време
и
човекът на провала
са неразделни приятели.

Човекът на удоволствието
и
човекът на разрушението
са неразделни приятели.

Сърцето от чистота
и
умът от яснота
са неразделни приятели.

Виталът на решителността
и
тялото на посветеността
са неразделни приятели.

15. Where is satisfaction?

Отгоре няма удовлетворение.
Отдолу няма удовлетворение.
Отвътре няма удовлетворение.
Отвън няма удовлетворение.
Къде тогава е удовлетворението?
Удовлетворението е в
себеотдайността на Вечността
и
превръщането в Бог на човечеството.

16. Негов е животът

В Божието Око
негов е животът на преживяването на Бог.

В човешкото око
негов е животът на пълен провал.

В собствените му очи
негово е сърцето на съвършенството-светлина,
негов е виталът на разочарованието-нощ.

17. Време

Не се смей на времето!
Времето ще те погълне.

Усмихни се на времето!
Времето ще те благослови.

Плачи за време!
Времето ще те възнагради.

Остани с времето!
Времето ще те оцени.

Отиди отвъд времето!
Времето ще те осъществи.

18. Тяхното велико изкуство

Мечтата е Небесното велико изкуство.
Действителността е земното велико изкуство.
Състраданието е Божието велико изкуство.
Неблагодарността е човешкото велико изкуство.

19. Не аз, никога !

Кой иска да помни
своя животински глад?
Не аз, никога!

Кой иска да помни
своя човешки провал?
Не аз, никога!

Кой иска да помни
своето божествено състрадание?
Не аз, никога!

Кой иска да помни
своето пълно съвършенство?
Не аз, никога!

20. Трите жилища

Живей в своето сърце –
възможността ще те пробуди.

Живей в своята душа –
способността ще те възнагради.

Живей в своята Цел –
Божествеността ще те обезсмърти.

21. Най-голямата услуга

Изоставилите го му направиха
най-голямата услуга.
Знаеш ли кои бяха изоставилите го?
Това бяха
неговият нож-съмнение,
неговата свирка-страх
и
неговият живот-разочарование.

22. О, наблюдателю

О, наблюдателю на небесата,
истинска широта е в твоя ум.

О, наблюдателю на луната,
истинска красота е в твоето сърце.

О, наблюдателю на слънцето,
истинска слава е в твоята душа.

23. Виж и се преклони!

Кой доведе смъртта в света?
Ти самият и никой друг.
Виж и признай!

Кой ще донесе безсмъртието в света?
Той самият и никой друг.
Виж и се възхити!

Кой ще донесе съвършенството в света?
Аз самият и никой друг.
Виж и се преклони.

24. Красота

Понякога е благословия,
понякога е проклятие.
Какво е това?
Красотата.
Красотата на
просветляващата живота душа
е благословия.
Красотата на
обвързващото живота тяло
е проклятие.

25. Аз съм благодарен

Земята укрива моята нечистота.
Затова
съм благодарен на земята.

Небето укрива моята несигурност.
Затова
съм благодарен на Небесата.

Бог укрива моята безстойностност.
Затова
съм благодарен на Бог.

Аз укривам моето нощ-желание.
Затова
съм благодарен на себе си.

26. Причината за неговата смърт

Дните, прекарани без надежда,
са една причина
за неговата бързо приближаваща смърт.

Дните, прекарани без обещание,
са причината
за неговата незабавна смърт.

27. Краят на моето пътуване

Вчера
дивата себелюбов беше краят на моето пътуване.

Днес
сляпата човешка любов е краят на моето пътуване.

Утре
нежната Божия любов ще бъде краят на моето пътуване.

28. Измамници

Ти си измамник.
Ти измами
Бог в човека.

Той е измамник.
Той измами
човека в Бог.

Аз съм измамник.
Аз измамих
и Бог, и човека.
Как?
Попитай Бог Състраданието.
Попитай човека невинност.

29. Приятел и враг на никого

Враг на никого.
Приятел на никого.
Кой е той?
Един човек в Хималайската пещера.
Един човек в самоумъртвяващата пещера.

30. Аз се нуждая от него

Аз не се нуждая от този,
чийто Бог е Честта.
Аз не се нуждая от този,
чийто Бог е Успехът.
Аз се нуждая от този,
чийто Бог е Реалността-Мечта.
Аз се нуждая от този,
чийто Бог е Насладата-Напредък.

31. Взаимна връзка

Съмнението и аз
храним
взаимно нехаресване.
Затова
ние сме наистина щастливи.

Вярата и аз
храним
взаимно харесване.
Затова
ние сме искрено щастливи.

Нечистотата и аз
храним
взаимна неосведоменост.
Затова
ние сме истински и искрено щастливи.

32. Позволи ми аз да реша

Кой ще реши?
ти или аз?
Ако ти решиш,
ти ще страдаш
накрая.
Ако аз реша,
ти ще преуспееш
незабавно.
Затова
за твое собствено добро
позволи ми аз да реша.

33. Танц на Безсмъртието

Придобитото превъзходство
е танц на глупостта.

Приетата подчиненост
е танц на глупостта.

Приетото равенство
и
придобитата божественост
е танц на Безсмъртието.

34. Общувай с Бог

Не общувай с него.
Той ще завърши в разочарование.

Не общувай с нея.
Тя ще завърши в подозрение.

Не общувай с мен.
Аз ще завърша в разрушение.

Общувай с Бог.
Той ще започне със Състрадание;
Той ще завърши с Удовлетворение.

35. Той се завърна

От съмнение към отричане
той отиде.
От отричане към съмнение
той се завърна.

От стремеж към Бог до осъзнаването на човека
той отиде.
От осъзнаването на човека към стремежа към Бог
той се завърна.

36. Неговото честно съмнение

Той се е отказал от своето честно съмнение –
затова
Бог го обича и го прегръща.
Кое беше неговото честно съмнение?
Как е възможно да бъде друг Бог?

37. Неговите мечти

Неговата Небесна мечта умираше от глад.
Той го знаеше,
но беше безпомощен.

Неговата земна мечта плаче.
Той го знае,
но е безпомощен.

Мечтата на неговото сърце ще лети.
Той ще го узнае,
затова
ще бъде безмълвен.

38. Наслаждаващите се на смъртта и на живота

На смъртта на съня-невежество
любящият Бог се наслаждава.
На живота на тишина-надминаване
позналият Бог се наслаждава.

39. Неговите дни

Неговите земни дни
са огромни копия.
Неговите Небесни дни
са Божии унеси.
Неговите безсмъртни дни
са Съвършени погледи.

40. Любящият вечно е

Спящият умира.
Мечтателят съглежда.
Търсещият се превръща.
Любящият е,
вечно е.

41. Моите прозрения за светлината

Дълбината на красотата
беше моето първо прозрение на светлината.
Висината на дълга
беше моето второ прозрение на светлината.
Животът на Безсмъртието
беше моето трето и последно прозрение на светлината.

42. Смъртна загуба, безсмъртна печалба

Аз нямам ум
и смятам това за смъртна загуба.
Аз имам сърце
и смятам това за безсмъртна печалба.

43. Какво правиш?

– Татко, о, Татко, какво правиш
тук в моето сърце?
– Мечтая Моята космична Мечта.

– Дъще, о, дъще, какво правиш
тук в Моя Ум?
– Умолявам Те отново и отново
да ме имаш винаги наум.

44. Любящият Бог и служещият на Бог

Да станеш
любящ Бога е да обичаш
истинското в себе си безрезервно.

Да станеш
служещ на Бог е да служиш на
безсмъртното в себе си безрезервно.

45. Двама глупаци

Ти си жив глупак –
затова
твоята безнадеждна съдба те доведе
при мен
да бъдеш мой ученик.

Аз съм неумиращ глупак –
затова
моята безнадеждна съдба ме доведе
при теб
да бъда твой Учител.

46. Преди и след

Преди да прочета книгата на смъртта,
аз бях щастлив.
След като прочетох книгата на живота,
аз бях щастлив.
Преди да прочета книгата на отровата-съмнение,
аз бях щастлив.
След като прочетох книгата на вярата-нектар,
аз бях щастлив.

47. Ние се обичаме

Господи, аз Те обичам –
аз се нуждая от Твоите просветляващи земята Стъпала.
Господи, Ти ме обичаш –
Ти обичаш моето посещаващо небето око.

48. Те се завърнаха

Ти се завърна
при своя ум отново,
за да се здрависаш с нощта-объркване.
Той се завърна
при своето сърце отново,
за да бъдеш благословен от висотата-просветление.

49. Съмняващият се

Тайно той се съмнява в Бог в човека.
Открито той се съмнява в човека в Бог.
Безрезервно той се съмнява в
пъпката-стремеж на човека
и
Потока-Състрадание на Бог.

50. Нашият земен живот и Небесен живот

Красотата на стремежа
нашият земен живот е.
Блясъкът на съвършенството
нашият Небесен живот е.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ id
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.