Знам защо съм безпомощен

Върнете се на съдържанието

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
искам да имам водеща роля
в драмата на желанията.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не вярвам
в моето нашепващо за просветлението сърце.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
чувствам, че възможността
е друго име за наложената отговорност.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се страхувам да се изкача
по дървото на действителността.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не искам да приема,
че животът на желанията
е наистина сърце на разочарование.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
обичам постоянния успех на звука,
а не безсънния напредък на тишината.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не позволявам на търпението
да ме храни.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
съм превърнал моя ум
във вулкан на самоважността.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
искам да успея
в замяната на моя хитър ум
за моето душевно сърце.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
винаги нося камата на съмнението,
където и да отида.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се страхувам да тренирам моя ум
да се надява.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не искам да приема факта,
че поради моя непреклонен ум
моят живот се е превърнал в неспирна тъмнина.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
искам да живея
в оковаващата и ослепяващата
стая на желанията,
а не в
просветляващия и освобождаващ
дворец на стремежа.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
винаги бързо се разгневявам
и по-бавно от най-бавното се усмихвам.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не искам да стана
експерт по себеотдайност.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не се моля на Бог
за сърце на единството.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не съм учил езика на тишината,
който е нужен, за да разговарям с Бог.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не съм се осмелявал да закотвя моето сърце
в пристанището на крепката вяра.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не вярвам,
че Бог е държал Вратата на Своето Сърце
широко отворена за мен.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се страхувам от
преобразяващите живота мечти.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
всеки ден закопавам себе си
в калта на мислите.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не се наслаждавам
на редовността на моите тренировки на волята.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
имам питаш ум,
а не слушащо сърце.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се наслаждавам на постоянните
мърморещи оплаквания на моя ум.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не поставям всеки ден
свежи цветя на надеждата
на олтара на моето сърце.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
съм позволил на външните бедствия
и вътрешните разочарования
да се сприятелят с мен.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
всеки ден чувствам края
на отлитащото време на моя живот.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
от десетилетия
нося сгъстяващи се разочарования.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се интересувам само от това, което си е отишло,
а не от това, което остава.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
моето име е угаждане на егото.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
моето име е гладуване на единството.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
дълбоко се наслаждавам
на безсънния апетит на невежеството.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не съм развил
нехаресване към храната на невежеството.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
моята вътрешна вяра
ме напусна завинаги.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
все още не съм открил противоотровата
за отровата на моето очакване.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се страхувам да започна
курс по фитнес на стремежа.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не подминавам
постоянните удари на грижите.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не се осмелявам да мисля,
че Бог Творецът е вътре в мен,
за да ме пробуди,
а Бог творението е за мен,
за да ме радва.

Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
мисля, че моят живот
е проклятие на дявола,
а не Дар на Любовта от Бог.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която никога не може да бъде разбита.

Моя е мечтата за Бог,
която никога не може да бъде разклатена.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която никога не забравя
насрочения си от Бог Час.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която ми казва,
че стремежът на моето сърце
не е нищо друго, освен
пресътворяването на моя живот.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която въплъщава само
мира на тишината на планината.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която познава само
изгряващото слънце на стремежа на моето сърце
и никога залязването
на слънцето на стремежа.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
в която винаги е празен
затворът на съмнението.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която винаги е победоносна
над моята земна човешка съдба.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която ми казва,
че не тъгата, а безсебичността е тази,
която ни прави много специални за Бог.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която наистина е моят паспорт
за Дома в Божията небесна Страна.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която не позволява
песента на моето сърце за Божие проявление
да остане неизпята.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която смело плува
през океана на невъзможното.

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която винаги намира
моя Господ Възлюбен Всевишен на разположение
в дома на моето сърце.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ikw
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.