Странстването на сребърните сънища

Върнете се на съдържанието

Предисловие от автора

Книгите за сънищата не могат никога, никога да бъдат точни. Когато човек сънува, това е едно нещо; когато разказва съня си, става съвсем различно. Това е главната причина, поради която на окултистите и останалите им е трудно да тълкуват правилно сънищата. Човек сънува нещо, но когато го разказва на другите, вижда, че то е станало съвсем различно или много неясно. Тогава окултистът трябва да се концентрира много мощно, за да разбере на какво ниво се е случил сънят.

Има много светове на сънищата. Както има седем висши и седем низши свята, така има и много светове на сънищата. Ако някой сънува сън в определен свят, значението му ще е едно, ако го сънува в по-висш свят на сънищата, ще е съвсем различно.

Чел съм доста книги за сънищата. Много се смея, защото някои от тях са толкова нелепи. Сега обаче, когато написах книга за сънищата, трябва да се смея и на себе си, защото всичко, което мога да сторя, е да дам обща представа за тази материя.

Въпрос: Какво представляват сънищата?

Шри Чинмой: Сънищата са реалности от други светове. Ако са сънища от низшите светове, душата ще се опита или да ги просветли и извиси, или да ги премахне. Непросветлените сънища причиняват огромни проблеми на търсещите. Ако са небожествени, светлината на душата се бори с тях и не иска те да се проявяват.

Ако сънищата са извисяващи и идват от висшите светове, тогава светлината на душата ускорява тяхното пътешествие към земята. Когато реалностите на висшите светове искат да слязат долу, светлината на душата им помага. Всъщност тя ги притегля като магнит и се опитва да ги прояви. Ако не се проявят, това означава, че още не е настъпило времето за това. А може би Божественото в нас не усеща необходимост те да се проявят, или пък променя играта и решава, че те не трябва да се проявят. Но най-често днешният сън е утрешна реалност.

Дори в обикновения свят, ако човек иска да стане милионер, той работи петдесет години и го постига. Преди петдесет години е било мечта, а сега е станало реалност. В духовния живот, когато се стремите, вие чувствате, че ще осъзнаете и проявите Бог. Всичко това са мечти. Ала те ще бъдат проявени реалности след десет, двадесет години или след няколко прераждания.

Въпрос: Какво означава да видиш цветове насън?

Шри Чинмой: Всеки цвят има духовно значение1

Насън може да не виждате никакъв човек и да не чувате никакви думи, а само да виждате проблясъци от светлина. Когато видите насън светлина, трябва да знаете, че тази светлина ще влезе във вас и ще се прояви във и чрез вас. Когато познавате значението на тази светлина, ще можете веднага да тълкувате тези сънища.

Ако видите в съня си чисто бял цвят, трябва да знаете, че божествената чистота и божественото съзнание на Майката навлизат във вас. Вселенската майка притежава всички цветове, но чистата бяла светлина ѝ е най-скъпа и тя проявява себе си чрез този цвят. Така че нейното съзнание ще дойде като чиста бяла светлина.

По същия начин, ако видите насън бледосиня светлина, трябва да знаете, че тя означава безкрайност, духовност, огромна сила. Зеленото показва нов живот, жизненост и движение. Ако видите зелена светлина, това означава, че се е зародил нов живот. Когато видите червен цвят, ще знаете, че във вас навлиза божествена сила.


JSD 3,1. В книгата на Шри Чинмой Colour Kingdom - Царството на цветовете е описано духовното значение на 52 цвята.

Въпрос: Какво означава да видиш животни насън?

Шри Чинмой: Независимо от кое ниво на съзнанието идва сънят ви, ако видите бягащ елен, това означава, че тичате много бързо в духовния си живот. Ако насън видите слон, без значение на кое ниво се случва сънят, трябва да чувствате как се зареждате с огромна енергия в духовния живот. Ако сънувате куче, което ви хапе, това означава, че сте загубили вяра в духовния си живот, във вашия Учител и в себе си. Но ако кучето ви следва, това показва, че имате пълна вяра в Учителя си и че сте послушен ученик на своя Учител. Тези сънища за животни се случват обикновено във виталния свят.

Искам да ви разкажа една забавна история. Имах ученичка от Ню Йорк, която беше известен психиатър. Тя анализираше и тълкуваше сънища, а таксата ѝ беше 35 долара за половин час. Обясняваше на всички смисъла на сънищата им, но не можеше да тълкува собствените си сънища.

Веднъж тя дойде при мен и два часа и половина ми задава въпроси за значението на сънищата си. Много от тях бяха чудесни преживявания във висш духовен свят. Когато ѝ казах какво означават, тя се разплака и направи сцена. В сънищата си тя успяваше да си спомни някои преживявания от предишните си прераждания. В този живот имаше стотици сънища, които не можеше да анализира, но насън успяваше да си припомни преживявания от миналите си прераждания. Съпругът ѝ също се интересуваше много от тези светове на сънищата. В миналия си живот и двамата са били много известни, а в този живот тя има голям успех в професията си.

Въпрос: Ако човек сънува нещо, ще се случи ли то в действителност?

Шри Чинмой: Няма твърдо правило. Трябва да знаете какъв е сънят ви. Понякога всичко това са въображаеми сънища, които идват от подсъзнателното ниво. Да кажем, че ви се яде пиле, но не го получавате. През нощта това желание може да се превърне в сън и в съня си вие да ядете пиле. Такъв сън не е истински. Това е само неизпълнено желание, което идва от подсъзнателното ниво. Много често виждаме това в състояние на сън.

Някои сънища са странни. Във виталния свят съзнанието не е чисто, затова сънищата са пълни с хаотични, объркани, глупави неща. Това са събития, които стават във виталния свят.

Има обаче множество хубави сънища, истински сънища. Те са предвестници на реалността. Сънищата са реалност в един друг свят, който е над физическия. Но ако сънят ви е лош, приемете го като умствена халюцинация и просто го отхвърлете.

Понякога сънищата биват заличавани преди да докоснат физическия свят. По пътя си към него те изчезват във виталното ниво и затова не се сбъдват.

Има сънища, които наистина се реализират. Такива сънища ни спохождат обикновено в малките часове на нощта, между 4:00 и 5:00 или 5:30 – Брахма Мухурта или Часът на Бог. Ако сънувате нещо през това време, то вероятно ще се случи. Тези сънища обаче трябва добре да се пазят от нечисти мисли. Също така, ако сънувате по време на лунно или слънчево затъмнение, сънят ви обикновено се сбъдва.

Въпрос: Как се сбъдват сънищата? Може ли да се предотврати това?

Шри Чинмой: Има много светове. Сънят е събитие, което става в психичния свят, в менталния, във виталния или в някакъв друг свят. Когато човек сънува в менталния свят, сънят трябва да влезе за проява във виталния свят, преди да дойде във физическия. Физическият свят е последният, в който ние го виждаме. Това е като слизане по дърво. Когато нещо се случи в менталния свят, скоро след това то слиза на витално ниво и оттам се опитва да се спусне на физическо ниво.

Възможно е обаче в менталния свят да стане нещо, което да не се случи никога във физическия. Ако виталният свят се възпротиви срещу него, той може да му попречи да се осъществи. Виталът е като страж, войник. Ако виталът позволи, то накрая въпросният епизод се случва и във физическото. Сънищата се нуждаят от излаз, за да преминат във витала, и оттам, ако намерят още един излаз, проникват в материалния свят. Когато виталът отвори вратата си, събитието от съня навлиза във физическото и се материализира там. Същото става и с болестите. Ако болестта влезе първо в ума, може да ѝ се попречи да проникне в тялото. Най-напред тя възниква в по-дълбоките или в по-високите пластове и после, когато виталът позволи, болестта се проявява в грубото физическо тяло.

Ние много често сънуваме нещо и на сутринта не си го спомняме, но станалото е съвсем истинско и в крайна сметка ще се случи. От друга страна, има много неща, които всъщност не се формират, не възникват най-напред в менталния или в психичния свят. Много събития могат да дойдат направо от вселенското Съзнание. Когато телесното успее да разшири съзнанието си, като криле на птица, се случват много неща. То може да притегли преживявания направо от вселенското Съзнание, без да преминават те през ума или витала. Също така, ако искате да отхвърлите нещо в менталния свят, трябва да сте в състояние да навлезете във всеобщото Съзнание и да извлечете енергия оттам. Получите ли свободен достъп до вселенското Съзнание, ще можете да се борите на ментално ниво и да побеждавате там.

Въпрос: Може ли да обясните защо в съня си бебетата понякога се усмихват като ангели, а понякога плачат?

Шри Чинмой: Когато те се усмихват, душата изразява радостта си на лицето по един видим начин. Психичната наслада се е проявила напълно в самото лице. Първо усещаме радост, която може би дори не съзнаваме, а после тя веднага намира израз направо на лицето ни.

Защо плаче малкото дете? Има различни причини. В определен час то може да е гладно или жадно. От духовна гледна точка, друга причина е, че детето може би сънува. Между четири и седемгодишна възраст детето сънува почти всяка нощ. Когато нашите сънища са бедствени, страшни или мъчителни, ние обикновено не плачем на глас. Знаем, че тревогата ни ще трае само няколко минути или секунди. Но когато става дума за детето, то се чувства нападнато и не знае какво е това нападение или кога ще свърши. Безпомощно е като пеленаче в гората и чувства, че някой ще дойде да го спаси само ако плаче с глас. Аз познавам едно дете, което плачеше почти всяка нощ. То не беше гладно или жадно, само сънуваше. Три нощи поред се концентрирах върху това дете, за да разбера какво всъщност се случва, и видях, че причината за страданието му е сънят. Родителите обаче не могат да попречат на детето да сънува. Мъдрите родители могат само да отидат при детето и да го успокоят.

Въпрос: Могат ли тези сънища в такава ранна възраст да са спомени от предишен живот?

Шри Чинмой: Да, понякога това са спомени от предишен живот. Също така, ако братята и сестрите в семейството се карат или някакви хора си крещят наблизо, вибрациите остават в атмосферата. Тогава детето страда, защото е най-крехкото, най-слабото в семейството. На съзнателно ниво то дори не знае за тези кавги, но ако родителите или братята и сестрите му се карат, тези лоши вибрации навлизат в съзнанието на детето и то страда.

Въпрос: Веднъж, докато бях в медитативно настроение, видях древен храм, където много хора се прекланяха пред някакви статуи. Беше много реалистично. Разпознах всички лица, които видях. Какво означава това?

Шри Чинмой: Това не е било плод на въображението ти. Били са хора, които си познавал в предишните си прераждания. Някои от тях са ти били много близки, а други – просто познати.

Въпрос: Но каква е ползата от такъв сън?

Шри Чинмой: Той те кара да почувстваш, че това не е нито първият, нито последният ти живот. Бил си нещо преди и си познавал някакви хора. Ако това не са били добри хора, то в този живот ще познаваш по-добри. По този начин това те окуражава. Ако в миналото не си сторил нещо, можеш да го сториш сега, а ако и сега не си го направил, ще можеш да го направиш утре. Това е целта на прераждането – ако не си направил нещо, ще ти се даде възможност да го свършиш в друг живот.

Ако вчера на улицата си срещнал лишен от стремеж човек, а днес отново го видиш насън, каква е ползата от това? Когато си го видял вчера, не си получил нищо. Като го сънуваш, пак нищо не получаваш. Но ако въпросният човек е бил много духовен, искрен и стремящ се, ти си се вдъхновил, щом си го видял. А през нощта, ако видиш същия човек насън, получаваш допълнително вдъхновение. Благословия е, когато срещнеш стремящи се хора. Но ако видиш през деня хора без стремеж, това е губене на време, и ако ги сънуваш през нощта, пак е губене на време.

Въпрос: През последните пет месеца преживях две мандали: първата беше видение за всички хора, които познавам, а втората – видение за син лотос. Може ли да обясните каква е причината за тях?

Шри Чинмой: Обяснението е в тях самите. Ти си практикувал мандали и затова си получил видение за предишни прераждания. Ето го доказателството, че имаме минали прераждания. Твоята душа изважда наяве хора, с които си свързан.

Този син лотос, който си видял, е синият лотос на съзнанието. Водата е съзнание. Синият лотос е символ на безкрайното Съзнание в нас. Когато лотосът разцъфва лист по лист, това е знак, че търсещият навлиза в безкрайното Съзнание. Синьото означава Безкрайност, а лотосът – съзнание. Безкрайното Съзнание разцъфва във вид на син лотос.

Въпрос: Винаги съм се интересувал много от философията. Веднъж в съня си усетих, че Сократ и Бенджамин Франклин са две инкарнации на една и съща душа. Можем ли да вярваме на сън, който изглежда толкова ясен?

Шри Чинмой: Зависи от собственото ти развитие. Днес казваш, че Сократ е бил Бенджамин Франклин; утре може да кажеш, че той е бил Аристотел или някой друг, и през ума ти ще минат много имена. Ако е просто обикновен сън или някакъв проблясък, то не му отдавай никакво значение. Но ако се появи като прозрение, ще можеш да кажеш, че е нещо истинско, и ще извлечеш полза от него.

Духовният живот е нещо много по-дълбоко от философския живот. Философията може да стигне пред самите врати на Божия Дворец, но тя не е способна да влезе вътре, докато духовността може да влезе в Божия Дворец. Философията помага, тя създава един по-висок разум. Но философията не може никога да постигне истинското усещане за Бог, усещането за сливане с Бог. Единствено духовната ни практика, духовният ни живот, може да направи това.

Въпрос: Каква е връзката между нашите сънища и реалността?

Шри Чинмой: Не е задължително сънят, идващ от света на подсъзнанието, където ние се караме и бием и правим много небожествени неща, да се материализира. Ала сънят, който идва от висшите светове, непременно ще се сбъдне. Днешният сън е утрешна реалност. Защо? Защото сънят идва от свят, който е жив и осезаем. С ограниченото си съзнание ние не знаем това. Когато медитираме обаче, ние съзнателно навлизаме в множество висши светове и реалността на тези светове прониква в нашите сънища.

Обикновеният човек гледа на съня като на нещо съвсем отделно от останалия му живот. Той мисли, че живее в реалността, докато сънят няма нищо общо с нея. Сънят е нещо сладостно, нещо ценно, насърчително, вдъхновяващо и т.н., но той не го смята за нещо повече от това. А когато духовният човек види сън, той веднага усеща, че сънят му е предшественик на реалността. Той чувства, че всеки сън е стъпало към неговата божествена Цел.

Въпрос: Как трябва да се отнасяме към сънищата от низшите светове?

Шри Чинмой: Когато ни споходи сън от низшите светове, ние не искаме да се отъждествяваме с него, защото сме силно изплашени. Сънят идва при нас като заплаха. Но сънят от по-висшите светове идва като покана. Ние получаваме вътрешна радост и вътрешно удовлетворение и веднага усещаме там своята самоличност. Тогава трябва да навлезем в него и да израснем там.

Въпрос: Ако някой сънува духовния си Учител, това достоверно ли е?

Шри Чинмой: Понякога тъмните сили, враждебните сили, приемат образи на духовни личности или на духовен Учител и се появяват в сънищата. Понякога те успяват да сторят множество лоши неща. Как може да ги разпознаете и да отличите истинския Учител от враждебните сили? Когато някоя тъмна сила, враждебна сила, застане пред вас в съня ви в образа на вашия духовен Учител или на велик светец, първото нещо, което ще забележите, е нечистота. Ако видите, че няма чистота, веднага ще разберете, че това не е Учителят, а враждебна сила в образа на Учителя. Много пъти се е случвало отрицателни сили да се появят пред търсещия и той да се преклони пред тях. Никога, никога не бива да се прекланяте в съня си, докато не се убедите, че този човек наистина е вашият Учител или Кришна, Христос, Буда или някой друг велик духовен Учител. В противен случай в мига, в който се поклоните и докоснете нозете на човека, тази сила по окултен начин ще отнеме някои от вашите божествени качества. Затова, когато съзрете своя Учител в съня си, първо вижте дали той носи със себе си прилив на чистота, ухание на цвете или светло сияние. Враждебните сили не могат никога да донесат такава чистота. Щом почувствате пълна чистота и аромат на цветя, можете да сте уверени, че е дошла божествена личност. Но ако ви се стори нечист, ако сте разтревожени или изплашени, то бъдете сигурни, че това е въплъщение на тъмна сила.

Някои хора сънуват хубави сънища за своя Учител, а други виждат глупави и нелепи сънища и се объркват. Това не е по вина на Учителя. Ученикът трябва да прави разлика.

Въпрос: Какво става, когато сънуваме Вас?

Шри Чинмой: Когато ме сънувате, целите ви същества се хранят с радост. Външното същество ще получи резултата след два-три дни. Но ако изобщо не ме виждате насън два, три, шест месеца, това не означава, че никак не сте напреднали. Ако медитирате добре, ще получите същия резултат. Ако ме сънувате обаче, това е знак. Не че аз само ще ви хваля. Понякога може да ви се карам. Както се карам външно, така мога да се карам и вътрешно. Правя го за ваше добро. Да ме сънувате е още една възможност за вас. Тези, които живеят близо до мен, ме виждат много често във физическия свят. Но светът на сънищата също е свят, в който хората могат да се доближат до мен.

Ако ме сънувате сутрин, това често означава, че сърцето или душата ви са направили особено усилие да се свържат с мен. Може и да не сте положили никакво усилие, но аз да искам да ви видя, защото чувствам, че сърцето ви се нуждае от специално внимание. Затова ме сънувате.

Въпрос: Гуру, имам въпрос за един сън на моя съпруг. Той не е ученик, но сънят му беше за Вас. Той сънува, че сте го посетили и сте разговаряли с него за генетика, като Вие сте му казали, че околната среда не е толкова важна за духовното развитие на човека.

Шри Чинмой: Външните обстоятелства могат да засилят стремежа и духовността на човека, както могат и да ги унищожат. Твърде често обаче ние отдаваме прекалено голямо значение на средата. Много хора на земята са се родили в обикновени, лишени от стремеж семейства, но са стигнали много далече и много дълбоко във вътрешния си живот. А има и много хора, които са дошли на света в извисени, духовни семейства, и въпреки това са водили съвсем обикновен живот.

Всички духовни Учители имат братя, сестри, приятели, роднини и т.н., които живеят в същата среда като тях. Само че вие не чувате нищо за техните приятели или роднини. Когато чуете за духовния Учител, научавате и за неговите най-близки ученици, които са се обезсмъртили. Духовните чеда на Учителя стават негови истински деца, докато собствените му потомци се губят. Духовните хора около Учителя, които се молят и медитират с него, стават негови истински деца.

Ако наследим от предците си нещо добро, ние можем да го увеличим. От друга страна, дори да не получим духовна помощ от произхода си, ние все пак можем да осъзнаем и проявим Най-Висшето, ако душата излезе на преден план. Но тези, които са предопределени да бъдат духовни и божествени, не зависят нито от членовете на семейството, в което са родени, нито от обстоятелствата в средата си. Тяхната вътрешна сила ги тласка към най-големите висоти и проявява божествените им качества.

Въпрос: Но Всевишният във Вас ли беше при моя съпруг?

Шри Чинмой: Моята душа отива при всекиго. Не физическото ми съзнание, а душата ми отива при всички. Така че при него беше моята душа.

Въпрос: Какво трябва да направим, ако сънуваме страшен сън, който предвещава нечия смърт?

Шри Чинмой: Когато сънувате страшен сън, не му обръщайте внимание. Сънувате например, че в живота ви ще се случи нещо лошо. Ако се изплашите, вие вече сте мъртви. Но ако не се изплашите, то през тези няколко часа или няколко дни, които делят вашия сън от истинското събитие, вие можете да се борите срещу него. И тогава божествената Милост непременно ще ви дойде на помощ. Да кажем, сънувате, че ваш приятел или роднина ще умре, и сънят ви е съвсем правилен. Утре той със сигурност ще умре, но ако се страхувате сега, то човекът е мъртъв за вас още днес. Ако се подчините на съня, ще страдате ненужно преди самото събитие. Освен това вашият страх веднага ще проникне в бъдещата жертва и ще я обремени допълнително.

Това, което трябва да направите в такъв момент, е да опитате да се борите срещу възможната смърт на човека с молитва и медитация. Молете се на Бог: „Видях това. И, Боже, спаси го, спаси го.“ Вместо да се плашите, опитайте се да отправите молитвата си към Бог. Може би смятате, че молитвата е нещо женствено или деликатно. Не! Вашата молитва е най-голямата ви сила. Силата на Бог е Неговото Състрадание, силата на човека е неговата молитва. Или може да медитирате. Това ще е дори още по-голяма сила. Ако се борите и Божията Милост се спусне, аз ви уверявам, че ще можете да отложите тази смърт. Случвало се е много пъти духовно търсещи да сънуват, че техни близки ще умрат, и те незабавно са започвали да медитират и да се молят на Бог. Тогава Божията Милост се е спускала. Но Бог не премахва възможността. Той може само да отложи реалното събитие.

Защо Бог помага на търсещия в такива случаи? Бог помага, защото Той не е ограничен от космическия закон. Космическият закон е сътворен от Бог и Той може по всяко време да наруши собствения си закон. Ако не може да стори това, значи не е всемогъщ. С вашата душевна молитва вие можете да накарате Бог да наруши собствения си закон. Бог казва: „Това трябва да стане“. Той го е записал. Но когато човешката молитва влезе в Неговото Сърце, Той може да отмени собствената си заповед.

Ако сте сънували обнадеждаващ, просветляващ, окуражаващ сън, ако сте видели, че нещо значимо ще се случи в живота на ваш приятел, тогава трябва съзнателно да се опитате да отъждествите душата си с неговата. Как да направите това? Чрез вашата медитация. Той в крайна сметка ще изпита радост от тази случка, защото тя му принадлежи. Но по Божията Милост вие изживявате тази радост преди него. Ако обаче сте мъдри, ще влезете надълбоко и ще попиете тази радост, а после ще се опитате да я предложите вътрешно на своя приятел, преди той да я получи пряко от Бог. Иначе, ако му кажете: „Сънувах нещо чудесно, свързано с теб“, той ще се зарадва за миг, а после ще се усъмни. Ще си каже: „Всичко това е умствена фантазия.“ Въпреки най-добрите ви намерения неговият съмняващ се ум ще полее със студена вода насърчителното ви послание. Затова, вместо да казвате на човека с думи, опитайте се съзнателно да му предложите радостта от съня чрез своята медитация. В такъв момент той ще получи допълнителна сила. Преди да получи изживяването от вашия сън, което ще дойде при него наяве, той ще започне да усеща необясним вътрешен покой и вътрешна радост, защото вие сте започнали да ги вливате в него и да го подготвяте да получи нещо много възвишено, много значимо и осъществяващо. И когато сънувате хубави сънища за себе си, потопете се дълбоко навътре и се подгответе да бъдете годен инструмент, който да приеме подобаващо действителността.

Въпрос: Как можем да разберем от кое ниво на съзнание идват сънищата ни?

Шри Чинмой: Има седем висши и седем низши свята. Когато ни споходят сънища от низшите, подсъзнателни светове – или може да ги наречете несъзнателни светове – трябва да чувстваме, че те нямат стойност. Те не могат да променят нашата природа. Не могат да ни вдъхновят. Не могат да ни дадат надежда за бъдещото ни осъществяване. Когато дойде сън от виталното ниво, ще видим, че в него има постоянно движение. Ще е като бойно поле, където всичко се руши и съсипва и загиват хора. Тези сънища изобщо не могат да ни помогнат в духовния живот. Най-добре е да ги забравяме. Ако сънят дойде от менталното ниво, ще има някакво спокойствие – не пълно спокойствие, но все пак някакво равновесие, покой и тишина. Ако е от психичното ниво, ще изпитаме обич, нежност, състрадание и загриженост за предметите или хората, които виждаме. А когато сънят дойде от нивото на душата, всичко ще е Светлина, Наслада и Мир.

Въпрос: Как можем да си спомним какво сме сънували, когато се събудим?

Шри Чинмой: Някои хора казват, че изобщо не сънуват, но те грешат. Всъщност сънуват, но когато напуснат света на сънищата, ги забравят напълно. Има хора, които са способни да запазят съзнанието от сънищата, когато са вече напълно будни на сутринта. Ако имате усещане, че през нощта сте сънували, но не си спомняте съня, то опитайте да се концентрирате рано сутринта върху тази точка на тила, в горната част на шията. Когато сте имали сънища, те или ще се проявят чрез физическия ви ум, или известно време – няколко часа или дори ден-два – ще останат записани там. Затова, ако искате да си спомните някакъв сън, опитайте това. Ако успеете да се концентрирате там за десет или петнадесет минути, ще можете да почувствате как чукате на една врата. И когато вратата се отвори, ще си спомните целия сън. Всичко ще се върне при вас.

Въпрос: Кой е най-добрият начин да разберем значението на сънищата си? Има ли смисъл да четем книги?

Шри Чинмой: Ако четете книги за тълкуването на сънищата, всяка от тях ще ви даде различен отговор. Може би всяка книга е вярна по своему. Вие обаче трябва сами да тълкувате сънищата си. Когато сънувате нещо, опитайте се да усетите собственото си съществуване в съня; постарайте се да усетите, че сте вътре в самия сън. На тези, които медитират ежедневно, няма да им е трудно да го правят, защото когато медитираме десет-петнадесет минути сутрин или вечер, ние разширяваме съзнанието си.

Сега нашето съзнание е разделено на три части. В момента сме в будно съзнание. Когато спим обаче, имаме друго съзнание: спокоен сън, дълбок сън. После сме в трето съзнание: сънуване. Но този, който медитира, разширява съзнанието си и обхваща всичките три нива.

Въпрос: Лошо ли е да се молим на Бог за духовни сънища?

Шри Чинмой: Няма нищо лошо в това един обикновен търсещ да се моли на Бог за духовни сънища. Сънищата са необходими, както са необходими и преживяванията. Но ако не сънувате и нямате преживявания, това не означава, че не сте годни за духовен живот или за осъзнаване на Бог. Някои хора нямат никакви преживявания. Те смятат, че Бог е недоволен от тях. В никакъв случай! Бог е много доволен от тях. Да предположим, че искам да стигна до една врата. Има два начина да го сторя. Единият е съзнателно да отида там. Моят пресмятащ ум казва, че дотам са нужни четири или пет крачки: една, две, три, четири, пет. Всяка крачка ще е едно преживяване за мен. Ако физическият ми ум иска да бъде убеден във всеки миг, в който вървя към моята цел, тогава мога да кажа, че първата крачка е едно преживяване, втората крачка е друго преживяване и т.н. От друга страна, ако знам, че моята крайна Цел ме очаква, тогава може би не е нужно да броя крачките или постоянно да имам преживявания на всяка крачка по пътя. Това, което е необходимо в моя случай, е единствено крайната ми цел. Аз просто отивам там и Бог ме чака.

Ако искате сънища или преживявания, те могат да послужат като подготвителни стъпки, но изобщо не са необходими. Човешкият ум винаги иска да бъде убеждаван и да изпитва радост с всяка стъпка, докато прави нещо. Но ако живеем в душата, в сърцето, то не е нужно да отдаваме такова значение на преживяванията и на сънищата. Те не са нужни, защото Бог подготвя всеки един от нас по Свой Начин. Ако Той не иска да ни даде убедителни преживявания, не е беда. Но ако се молим на Бог за такива преживявания или за сладки сънища, в това няма нищо лошо. Накрая ще дойде ден, когато ще предложим на Бог най-висшата молитва: „О, Господи, ако искаш, дай ми сънища. Ако искаш, дай ми преживявания. Ако не искаш да ми даваш сънища и преживявания, от Теб зависи. Само ме направи достоен за Твоето Състрадание. И ако не искаш да ме направиш достоен за Твоето Състрадание, пак Ти решаваш. Прави с мен само това, което желаеш. Нека бъде Твоята Воля във и чрез мен. Не се интересувам от нищо освен от Твоето собствено осъществяване във и чрез мен.“ Когато носим в себе си такава молитва, Бог идва при нас и казва: „Не бъди просяк. Недей да плачеш за сънища, недей да плачеш за преживявания. Вземи Мен, самата Реалност“.

Въпрос: Как можем да сънуваме духовни сънища?

Шри Чинмой: Ако искате да сънувате сладки, вдъхновяващи сънища, ще трябва най-душевно да медитирате рано сутринта – в три и половина, в четири или в пет часа – и после да поспите тридесет-четиридесет минути. Ако медитацията ви е дълбока и искрена, ако идва от самите дълбини на вашето сърце, то каквото и да сънувате след това, ще е божествено и значимо. Това ще са сънища за ангели, за богове, за близките ви, или ще видите окуражаващи и вдъхновяващи неща. Ако искате да сънувате хубави сънища по-рано от три часа, преди лягане медитирайте десет минути върху пъпа си. Пъпът е мястото, където започват емоциите. Самата емоция не е нещо лошо, зависи само как я използваме. Когато изпитваме човешка емоция, ние само обвързваме, все обвързваме. А когато изпитваме божествена емоция, разширяваме – разширяваме нашето съзнание. Ако се концентрирате върху пъпния си център десет минути, ще овладеете човешката емоция и ще позволите на божествената емоция да се издигне от сърцето нагоре към най-висшето.

Бележка на редактора

Шри Чинмой отговаря на следващите въпроси на 2 октомври 1973г. по време на среща в неговия център в Ню Джърси.

Въпрос: Миналата година, когато бяхте в Индия, сънувах сън, в който дочувах далечна музика, Събудих се с мисълта, че или съм умрял, или съм в Небесата.

Шри Чинмой: Това е много силно преживяване, което си получил от дълбините на душата си. Дочутата музика е от душата: тази музика не може да бъде възприета от външното ухо, тя трябва да бъде доловена с нашия вътрешен орган. В обикновения живот, когато низшият или емоционален витал не възприема или не се отъждествява с нещо, веднага ни се струва, че сме мъртви. Когато тялото и виталът не възприемат музиката на душата, те са мъртви за тази музика, която вдъхновява и издига съзнанието ни. Затова, ако телесното е отделено от душата – от музиката на душата, от светлината на душата – то е мъртво. Не че ние сме мъртви, но когато лишеното от стремеж тяло не приема душата като свой Източник, ние чувстваме, че то е като мъртъв войник, все едно мъртъв – както казваме за човек, който не води духовен живот, че е мъртва душа.

Въпрос: На какво ниво на съзнание са нашите сънища?

Шри Чинмой: Сънищата са на най-различни нива; зависи от съня. Има различни видове сънища. Някои възникват на витално ниво. Тези сънища много често са смущаващи, защото във витала няма много светлина, той е свят на наслаждението. В сънищата от виталния свят има много усещания и голяма възбуда. Когато сънищата ни са във виталния свят, те много често се проявяват във физическия, защото той е най-близо до виталния. Можем също така да сънуваме в света на ума, на сърцето или на душата. Във висшите светове сънищата са светли, но в тях няма усещания. Когато сънуваме във високите сфери, в света на душите, на сънищата обикновено им трябва много време, за да се проявят тук, в грубата материя.

Ако ми кажете какво сънувате, ще мога да ви отговоря от какво ниво на съзнание идват сънищата ви. Понякога сънувате, че летите като птица или самолет накъдето пожелаете. Спускате се от покриви, докосвате земята и пак се издигате. Може да си мислите, че този сън идва от най-висшия свят, защото вие можете да летите, а другите не могат, и значи сте на много високо ниво. Но такива сънища се случват само във виталния свят. Ако сънувате мир и светлина, ако цялото ви съзнание е изпълнено с Мир, Светлина или Красота, без да знаете откъде идват – те просто съществуват и вие съществувате в тях – то трябва да знаете, че този сън протича в областта на душата, а не във витала. Така и всички сънища си имат собствено ниво.

Въпрос: Кое определя какво ще сънуваме?

Шри Чинмой: Вашите вътрешни същества, вашият стремеж и цялата вселена вътре в духовното ви сърце определят какво да сънувате. Ако обаче вашето устремено сърце не е достатъчно голямо, за да се отъждествите с вселенското съзнание, то ще ви се струва, че нещата идват отвън. Вашето устремено сърце може да стане по-голямо само чрез стремеж. Идва момент, когато устременото сърце се слива с едно друго Сърце, което е обляно в Светлина и Наслада. Това Сърце побира дори вселенското Съзнание. Именно това Сърце определя всички сънища, от най-значимия до най-маловажния.

Въпрос: Преди около година и половина сънувах как пропадам в земята и ставам затворник някъде. После с една група, аз и други затворници, трябваше да се стараем да работим заедно, за да излезем от затвора.

Шри Чинмой: Този затвор е затворът на несъзнателността, където няма никаква светлина, никаква надежда, нищо, абсолютно нищо. Затворът на несъзнателността е страна на унищожението. Ти си излязъл оттам само защото в теб има нещо много искрено, много душевно, много посветено. Затова безусловните Благословии на Всевишния са влезли в тази несъзнателност и са те извели оттам. Излязъл си, защото божествената Милост, безусловната върховна Милост те е Спасила. Казвам ти, дори и в този затвор, ако ти беше съзнателен за мен, ако изричаше името ми, щеше да бъдеш спасен.

Въпрос: Ако насън изпитаме дълбока любов към някого, как най-добре да внесем непривързана любов във външните си отношения?

Шри Чинмой: Ако в съня си изпитаме дълбока любов към някого, трябва да се опитаме да разберем дали тази любов е емоционална. Ако е емоционална, витална любов, тогава трябва веднага да предложим на Всевишния в нас и любовта си, и обекта на нашата любов. Такъв сън е като яденето на сладкиш. Отначало се опитваме изобщо да не хапваме от него, защото може да ни създаде проблеми с теглото. Но ако се окаже, че трябва да изядем сладкиша, правим го тайно. Страхуваме се да го ядем открито, защото хората ще ни видят и ще се присмеят на лакомията ни. Най-добре е обаче изобщо да не ядем сладкиша, дори и тайно. Ако съзнателно направим нещо нередно на вътрешен план, става много трудно, почти невъзможно, да се разграничим от него. Затова трябва винаги да се стараем да бъдем бдителни, за да не правим насън неща, които не трябва и не бихме правили наяве. Как можем да сме бдителни в сънищата си? Като развиваме все по-осъзната сила на волята, докато сме будни.

Въпрос: Сънувах, че съм пред дома на родителите си и виждам стар приятел, с когото се познавах преди да стана ученик. Той ме върна в някакво лошо състояние, но аз си играех с него. Внезапно от небето се спусна голям, могъщ пурпурен орел и ме връхлетя. Аз го убих и почувствах най-мощната сила, която някога съм усещал в себе си.

Шри Чинмой: Ти знаеш какво символизира орелът. Той лети високо, но съзнанието му е много ниско. Орелът е като търсещия, който се преструва, че се рее много високо в медитацията си, но съзнанието му е в низшия витал, в света на клюките или в друга небожествена област. Когато си видял стария си приятел, който е бил все още в съзнанието, което си имал преди да приемеш духовността, твоят стар небожествен живот изведнъж се е проявил и е нападнал духовния ти живот. В небожествения живот има някаква надменност и чувство на превъзходство. Не само божественият живот смята себе си за по-висш. Животът на стремежа чувства, че той е истинският, но и небожественият, този на желанията, смята, че той е истинският живот. Твоят предишен живот е следвал желанията, в него е нямало стремеж. Макар да си живял без никакъв стремеж, в теб е имало чувство на превъзходство. Смятал си се за нещо повече от хората, които са постъпвали различно от теб. Мислил си ги за глупави, защото нямат никакви изживявания. За теб те или са били страхливци, или им е липсвал усет за приключенията в живота. Такава гордост си изпитвал. Както орелът лети високо, но е с много ниско съзнание, така и ти си се издигал и възгордявал, бил си надменен и самомнителен, но съзнанието ти е било на много ниско, ниско ниво.

После, понеже си приел духовния живот, душата ти изведнъж е излязла напред. Тъй като си приел духовния живот от все сърце и съзнателно, тя е използвала силата си и е унищожила орела. Орелът олицетворява лъжливия път към издигането. Душата ще ти позволи да се издигаш и да се рееш нависоко, но истински, със стремеж, а не по другия начин – с желания и високомерие, с враждебно и разрушително чувство за превъзходство. Именно светлината на твоята душа е премахнала небожествените ти качества в този сън.

Въпрос: Веднага след като се омъжих, сънувах сън, в който виждах единствено Вашето лице. То беше много мощно и енергично, стоеше пред мен и сякаш ме притегляше.

Шри Чинмой: Много добре! Този сън означава, че си имала потребност да приемеш живота със сила и смелост. Навлязла си в нов живот и в теб е имало стаен страх. Затова в този сън аз вливах в теб огромна енергия. Тази енергия проникваше в теб и в същото време те притегляше като магнит. Чрез концентрацията си аз навлязох съзнателно в твоята душа, за да не изпитваш страх. Необходимо беше да си силна и енергична, за да жънеш в изобилие Истина, Светлина и Блаженство в новия си живот.

Въпрос: Гуру, сънувах Кришна и Арджуна. Мисля, че в съня си аз бях Арджуна. Думата "Арджуна" прозвуча от стомаха ми.

Шри Чинмой: Много добре! Кришна и Арджуна са много тясно свързани помежду си. Те са духовни братя. Арджуна олицетворява вътрешния унструмент, а самият Кришна е въплъщение на Най-Висшето. Така че Кришна иска от теб да бъдеш истински божествен, непривързан и предаден инструмент на Всевишния. Да си Арджуна означава да си най-скъп, най-действен, най-верен и предан, избран инструмент на Бог. И гласът, който е дошъл отвътре, означава, че си се отъждествил със съзнанието на Арджуна. С други думи, ти си искал да бъдеш силен, посветен, предаден на своя Учител като Арджуна на Кришна.

Въпрос: Гуру, напоследък преди лягане се моля просто за дълбок сън, защото не искам лоши сънища. Трябва ли да продължавам да правя така или просто да оставя да идват всякакви сънища?

Шри Чинмой: Първо медитирай в сърцето и почувствай истинското присъствие на светлината. После вземи тази светлина и я хвърли в тъмната бездна на пъпа, за да го пречисти. Тогава няма да сънуваш лоши сънища, защото виталът ти ще е просветлен.

Въпрос: Гуру, сънувах сън за Шри Анандамайи Ма. Тя ми даде четири снимки. Двете в средата бяха бели. Първата беше на Учителя на моя предишен Учител, а най-крайната не можах да разпозная.

Шри Чинмой: Чудесно! Много, много фалшиви учители има на земята, но Анандамайи Ма принадлежи към напълно искрените духовни Учители и действително е осъзнала Бог. Вие чувате за стотици духовни Учители, но искам да ви кажа, че вие ще осъзнаете Бог преди много от тях. Анандамайи Ма обаче е сред съвсем малобройните, които наистина са осъзнали Бог и могат да говорят за Бог достоверно.

Аз имам много близка вътрешна връзка с нея. Външно сме се срещали само веднъж, преди много години, и тогава не разговаряхме. Не беше необходимо. Просто стояхме близо един до друг, тя ме гледаше и аз я гледах. Това беше всичко. Но с поглед, който трая секунда, ние направихме вътрешно много неща, макар външно да нямахме време. После се прибрах и написах красиво стихотворение за нея, като в първия ред използвах думата Нирмала. Ако искате вярвайте, по онова време дори не знаех нейното рождено име. По-късно прочетох биографията ѝ и научих много за нея. На първата страница видях името ѝ: Нирмала.

Да се върнем на въпроса ти: белият цвят е символ на чистота. Нирмала също означава чистота. От четирите снимки, които ти е дала, двете бели са символизирали чистота. Тя ти е дала най-висшата чистота, трансценденталната чистота, и те е предупредила относно чистотата на Учителя и на другия човек, когото не си разпознал.

Въпрос: Гуру, ако насън ни се явите и ни кажете нещо много ясно, това същото ли е като да ни го кажете лице в лице?

Шри Чинмой: Разбира се! Ако ме видите като на живо, много осезаемо и отчетливо, то щом ви отправя някакво послание, все едно съм ви го казал наяве. Само че ако е нещо сериозно, по-добре да го изясните на външен план. В противен случай може да възникнат истински проблеми. Може да е било плод на ваши желания. Вярно, аз съм ви казвал, че никаква враждебна сила не може да приеме моя образ, но вие можете да ме създадете с въображението си.

Неведнъж се е случвало в съня на ученика духовният Учител да му каже нещо, което той наистина харесва. После, когато Учителят обясни наяве, че е било лъжливо, ученикът не му вярва. Зная за случай, когато един много искрен ученик писал на своя Учител: „Учителю, ти дойде при мен и беше съвсем като истинско. Ти ми каза, че в този живот няма друг начин да постигна осъзнаване, освен да се самоубия.“ Учителят отвърнал: „Не е възможно! Не съм ти казвал това!“ Но ученикът заявил: „Тук, във физическия свят, ти ми завиждаш. Ако осъзная Бог, ще съм равен с теб и затова ти отричаш. Но във вътрешния свят не завиждаш, ето защо ми каза истината. Така че най-добре е да се самоубия и тогава ще осъзная Бог.“

Винаги е за препоръчване да се слуша Учителят на физическо ниво. Ако ви споходи сън, чудесно! Кажете на Учителя, и ако е истина, той веднага ще потвърди. Ако ви се струва, че Учителят вътрешно е казал нещо, във външния свят той несъмнено ще ви каже, че е вярно. Учителят е същият този човек. Той определено ще знае дали е казал нещо на въпросния ученик. Ако отрече обаче, то не трябва да се приема за истина.

Когато духовният Учител се затруднява да отправи послание към някой ученик на физическо ниво, може да му е по-лесно вътрешно да изпрати същото послание в съня му. Това се е случвало стотици и хиляди пъти. Щом дойде при Учителя на физическо ниво, ученикът веднага вижда телесното в Учителя и в такъв момент не може да мисли за него като за своето Най-Висше. Но във вътрешния свят, където няма умствени бариери, ученикът съзира истинската висота на Учителя или поне вижда повече от неговата висота, отколкото може да види на физическо ниво. Затова в такъв момент ученикът има повече вяра в думите на Учителя. Ако Учителят каже нещо, той му вярва.

Въпрос: Усещах, че се изкачвам по много стръмен хълм. Беше зелен, покрит с тучна трева. Започна да става много стръмно и аз се изплаших, но продължих нагоре с помощта на непознат човек. Когато почти стигнах върха, ме спряха няколко монахини, които ми поднесоха цветя.

Шри Чинмой: Бих искал да кажа, че духовният път е много труден и много стръмен. Тежко е, когато трябва да се изкачвате. Съществата, които си видял, всъщност не са били монахини, а ангели. Но в съня си ги взел за монахини, защото е действал физическият ти ум. Той не е искал да разбереш, че си видял ангели, защото не е искал да изпиташ върховна радост. Такъв е умът, той разваля всичко. Със сърцето си стигнал много високо, но умът ти е искал да притъпи твоята радост. Затова те е накарал да ги видиш като монахини. Ако не беше се намесил умът, щеше много да се радваш да видиш ангели с цветя.

Въпрос: Вечер имам прекрасни медитации с Вас, а после се прибирам и сънувам много нечисти, витални сънища.

Шри Чинмой: Когато сънуваш витални сънища, те трябва да бъдат пречистени. Ако оставиш стаята си разхвърляна, не можеш да очакваш, че щом се прибереш, тя изведнъж ще се окаже чиста. Трябва да влезеш в стаята и да се постараеш да почистиш, да събереш някои вещи и да изхвърлиш други.

В медитацията си ти търсиш светлина, и тази светлина трябва да проникне във витала ти, за да го пречисти. Ако влезеш в тъмна, неосветена стая, няма да виждаш нищо и ще си мислиш, че там всичко е наред. Но щом включиш осветлението, ще видиш, че нищо не е наред, че в стаята има всякакви разрушителни сили. Това е добре, защото тогава ще можеш да преобразиш тези сили. Когато получиш светлина и блаженство от медитацията си, ще е съвсем възможно след това, навлизайки във виталния свят, да го пречистиш. Затова нека не те тревожат тези витални сънища. Когато си медитирал много добре, опитай се да внесеш светлината от медитацията си в твоите витални сънища и да ги пречистиш. Нека сънищата бъдат пречистени със силата на твоята медитация.

Въпрос: Заедно с някакъв друг човек носех към Вас голяма кутия. После Вие дойдохте и казахте, че не постъпвам правилно.

Шри Чинмой: Ти несъзнателно си поел отговорността за някого и си я носел на мен, а аз съм ти казал, че това е погрешно, защото този човек не иска да ти предаде своята отговорност.

Ти смяташ за свой морален дълг да ми донесеш товара, който тук означава някаква личност, свързана с живота ти. Затова си искал да доведеш тази личност при мен, а аз съм казал, че това изобщо не е нужно, че не е дошло време човекът да следва нашия път. За него това е само отегчение и нищо друго, защото той не е готов за духовен живот, особено за нашия път. Ако влезеш дълбоко навътре, ще разбереш кой е този човек.

Въпрос: В съня си влязох в една стая. Видях, че Вие и всички Ваши ученици имате криле.

Шри Чинмой: Крилете означават, че учениците имат извисяващ се стремеж. Това не са крилете на ангел или птица, а извисяващ се стремеж, който лети много, много високо, безкрайно по-високо от птиците. Напълно вярно е, че моите ученици съвсем искрено се опитват да развият и увеличат стремежа си. Те изпитват силен стремеж. Учениците, които се стремят, определено имат такива вътрешни криле, които се наричат стремеж.

Въпрос: Гуру, сънувах по-голямата си сестра. Беше облечена в зелено сари и стоеше на някаква пътека в здрача.

Шри Чинмой: Зеленият цвят означава нов живот. Ако сестра ти е носела зелено сари, то в нея е влязъл нов живот, нова надежда. Има два вида здрач. Единият е призори, а другият – вечер. Какъв беше здрачът в съня ти?

Въпрос: Беше вечер. Първо видях зеленото сари, а после забелязах вечерния здрач.

Шри Чинмой: Зеленото сари означава вдъхновение, динамична енергия, нова надежда, нова идентичност, нов живот, а здрачът е един вид светлина и мрак, да кажем наполовина светлина, наполовина мрак. Макар сестра ти да има надежда и вдъхновение и да плаче за нов живот, тя не е напълно готова да приеме духовния път. Готова е за петдесет процента светлина и петдесет процента тъмнина. Ако наистина се стремеше, щеше да иска сто процента светлина.

Тя има или е имала възможността да бъде енергична, да бъде много свежа и пълна с ентусиазъм, но не е обръщала внимание на тази възможност. Не се е възползвала от нея. Тя е искала да се наслаждава едновременно на външния и на вътрешния свят, което е невъзможно. Искала е и външния свят на мрака, и вътрешния свят на просветлението. Искала е живот наполовина в светлина, наполовина в тъмнина, смесица от двете. Но не можеш да ги смесваш. Трябва да си или в светлината, или в мрака; не можеш да си по средата.

Въпрос: В съня си разговарях с някого и бяхме загледани в обширно, плодородно поле. Видях и небето, което беше като златна зора – както когато слънцето се издига над земята и разпръсква златна светлина.

Шри Чинмой: Небето означава необятност. А обширното поле, което си видял, символизира същото. Високо над теб е необятност, заобиколен си също от необятност. Осъществяването ще настъпи само когато необятното горе и необятното около теб се слеят. Високата шир са Небесата, а другата е земята, на която живееш. Когато нашето земно съзнание се разшири, Небесното съзнание, което е безкрайно по-пространно, веднага се среща със земното. Щом се срещнат, ти мигновено съзираш нещо златно. Това е цветът на божествената проява. Когато земята е възприемчива, Небесната Светлина може да проникне в нея. Когато земното сърце е широко, в него веднага може да влезе Небесната Светлина. Тогава просветляващото Небесно съзнание и устременото земно съзнание се сливат. И когато се слеят, това е проявление на божествената Реалност.

Въпрос: Сънувах, че ми казвате да Ви направя синя топка.

Шри Чинмой: Синият цвят означава нещо много обширно, нещо безкрайно, а топката символизира света на вселенското Съзнание. Тук синята топка е вечният инструмент. Аз съм ти казал, че Всевишният те прави Свой надежден инструмент.

Въпрос: Не помня точно съня си, но сякаш потъвах в нещо, а когато изплувах, беше като излизане от медитация. Почти ми се искаше да остана там.

Шри Чинмой: Ти всъщност не си потъвал. Отишъл си много дълбоко навътре. Навлязъл си в сферата на своята душа за истинска почивка и осъществяване.

Въпрос: Сънувах, че съм поканил в дома си Вас, Свами Вивекананда и Шри Рамакришна.

Шри Чинмой: Чудесно! Това е много значим сън. Смисълът му е, че сме едно семейство. Ние всички сме истински духовни Учители, и значи принадлежим към едно семейство. Аз съм твой духовен баща, а те са членове на духовното ти семейство.

Въпрос: Тази сутрин сънувах сън, в който ми казахте да медитирам.

Шри Чинмой: Това означава, че искам от теб да отдаваш на вътрешния си живот по-голямо значение, отколкото на външния. Ако не обръщаш повече внимание на вътрешния живот, то без значение какво постигаш във външния свят, ти няма да си удовлетворен. И за да си удовлетворен, наистина удовлетворен и осъществен, аз искам от теб да медитираш повече. Казал съм ти не просто да медитираш, а да медитираш повече от преди.

В деня, в който поисках да отплувам

В деня, в който поисках да отплувам
със съмнението,
нашата лодка не потегли.

В деня, в който поисках да отплувам
със страха,
нашата лодка потъна
след три минути плаване.

В деня, в който поисках да отплувам
с любовта,
Бог веднага скочи в нашата лодка
и потеглихме.
Двамата с любовта
просто спяхме, пеехме и танцувахме в лодката.
Но Бог правеше нещо повече:
Той ни водеше неспирно
със Своята Нектарна Светлина.

Сънища

Тихата светлина
е сънят
на моя земен стремеж.

Звучната мощ
е сънят
на моето небесно прозрение.

Божията Наслада
е сънят
на съвършенството в живота ми.

Моят отколешен сън

О, Господи Всевишни,
научи ума ми
как да спи без напразни сънища.
О, Господи Всевишни,
научи сърцето ми
как да си върне моя отколешен сън –
съня, който разкри,
че Ти и аз сме едно,
съня, който посочи
мисиите на двама ни:
Ти да си Владетел на Небесата,
аз да съм владетел на земята.

Големи мечти, малки мечти

Неговата малка глава
имаше големи мечти.
Сега
неговата голяма глава
има малки мечти.
Той очаква
главата му да стане
по-голяма от най-голямата,
за да могат малките му мечти
да угаснат
тайно, незабелязано,
а действителните му приятели
да живеят с него
открито и плодотворно.

Роден да мечтае

Когато е в тялото си,
той е роден да спи.

Когато е във витала си,
той е роден да се бори.

Когато е в ума си,
той е роден да се съмнява.

Когато е в сърцето си,
той е роден да се жертва.

Когато е в душата си,
той е роден да прощава.

Когато е в своя Бог,
той е роден да мечтае.

Моето пътуване

Земята не е
началото на моето пътуване.

Небесата не са
краят на моето пътуване.

Моето пътуване е
нероденият Влюбен на земята.

Моето пътуване е
безсмъртният Възлюбен в Небесата.

Човек и Бог

Човешката мечта е Бог;
Божието осъществяване е човекът.
Човешката утеха е Бог;
Божията надежда е човекът.

Човекът е плачещият Бог;
Бог е борещият се човек.
Силата на човека е неговото невежество;
силата на Бог е Неговата Милост.

Моята мечта ще се сбъдне

Моята мечта ще се сбъдне
с големия празник
на огненото посвещение на предаването ми.
Твоята Усмивка, Твоята Флейта
Твоето Знаме, Светлината на Твоето Съзнание,
в моя свят ще танцуват,
аз знам, аз знам.

Разказ за мечтата и сбъдването

Мечтата все се сбъдва.
Сбъдването все мечтае.
Наистина,
това е нероденият разказ
за мечтата и сбъдването.
Прав ли съм, мой Господи?

„Сине, ти си винаги прав.
Само не забравяй:
първо лодката на мечтата,
едва тогава брегът на Сбъдването.
Не преобръщай Моята Космическа Игра.“

Всевишният

Отче, Ти си Милостта.
„Не!“
Отче, Ти си Законът.
„Не!“
Отче, Ти си Раждането
и Смъртта на творението.
„Не!“
Отче, Ти си Дете
на Твоята МЕЧТА.
„Да!“

Предговор на редактора към първото издание

Тази книга съдържа отговори на Шри Чинмой на въпроси за сънищата, задавани от ученици и търсещи. Всички въпроси са автентични. Имената на питащите не са записани.

Въпросите в книгата са отправяни към Шри Чинмой по различно време в началото на 70-те години на миналия век.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.