Мечтата-Реалност-Бряг на лодката на моя живот

Върнете се на съдържанието

1.

Всеки ден аз предизвиквам себе си.
Прощавам на непростимия -
на моя ум.

2.

Всяка сутрин моят Господ Всевишен
ми помага да подновя
членството си в комитета на моето сърце.

3.

Мирът е повече от
разказ за приятелството.
Мирът е песен на единството.

4.

Мой Господи,
всеки път, когато погледна
Твоето Око-Сладост,
Ти ми даваш частица
от Твоето Сърце-Пълнота.

5.

Мой Господи,
моят ум иска
много неща от Теб.
А моето сърце иска
само малко местенце
в Твоите Състрадателни Нозе.

6.

Не дължа нищо на моето лице.
Но дължа всичко на моето сърце.

7.

Всеки ден
поне за час
аз се наслаждавам на разговор сърце със сърце
с моята душа.

8.

Моят Господ Всевишен
състрадателно ми казва,
че няма "краен срок"
за преобразяването на моята природа.


9.

Къде виждам моя ум?
Виждам моя ум в увяхващите надежди.
Къде чувствам моето сърце?
Чувствам моето сърце в разцъфващите обещания.

10.

Със способностите на своя ум
той изненадва света.
Със способностите на своето сърце
той се вслушва и радва
само своя Господ Всевишен.

11.

Сила непоклатима
идва не от външното упражнение,
а от вътрешното пробуждане.

12.

Нека всеки ден за мен
въвежда
удовлетворяваща Бог надежда.

13.

Вчера Бог Състраданието
взе от мен
моя надут от его ум.
Днес Бог Удовлетворението
получава от мен
моето изпълнено със стремеж сърце.

14.

От просветление моят ум се нуждае.
От осъзнаване моето се сърце се нуждае.
От преобразяване моят живот се нуждае.
А от какво се нуждая аз?
Нужда се от Прошката-Състрадание на Бог.

15.

Можеш да влезеш направо
в градината на стремежа,
без да вървиш на пръсти
през гората на желанията.

16.

Красотата на надеждата започва
вътрешното пътуване.
Чистотата на вярата завършва
вътрешното пътуване.

17.

Никога не е твърде късно умът
да свали теглото на съмнението
и сърцето
да спечели силата на вярата.

18.

Вчера извърших
три истински чудеса
и тези три чудеса
траеха цял ден:
аз победих моя отрицателен ум.
Аз провъзгласих победата
на моето искащо сърце
и се превърнах в безусловното предаване на моя живот
на Божията Воля.

19.

Моето сърце-стремеж
и моят живот-посветеност
нежно и гордо
зависят един от друг.

20.

Свободата е откриване на Бог.
Свободата е господство над себе си.
Свободата е възвръщане на удовлетворението.

21.

Не успях да осъзная Бог
във висотите на моя досег.
Но осъзнах Бог
в дълбините на моята любов.

22.

Моето сърце на стремеж ме моли
да гледам нагора, за да видя Божиите Нозе,
които са толкова милостиви.
Моят живот на посветеност ме моли
да гледам напред, за да видя Божиите Очи,
които са толкова красви.

23.

Ако простиш на света,
Бог ще използва твоето сърце-благоухание
за Свой скъпоценен Трон.

24.

Способността на готовността е едновременно
най-красива и най-мощна.

25.

Уви, моето сърце стои
между
моя закъснял стремеж
и моето загинало съвършенство.

26.

Не продиктувана от страха молитва,
а вдъхновена от любовта медитация
може и в действителност радва Божието Сърце.

27.

Когато съм в света на притежанието
на моя ум,
моят живот е трудност.
Когато съм в света на отречението
на моето сърце,
моят живот е привилегия.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lbd
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.