Мой Господи, как можеш да си толкова безсърдечно жесток към мен?

Върнете се на съдържанието

1.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо напусна
така издевателски
орбитата на моя поглед?

2.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо се боиш толкова
да ме приемеш като Твой,
всецяло Твой?

3.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли,
че най-плътни облаци
са покрили напълно
небето на сърцето ми?
защо спи Твоето Състрадание,
защо?

4.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Тътенът на разочарованието
ехти.
Горкият ми ум не може никак
да намери собствения си гроб.
Не можеш ли да дойдеш и да спасиш
моя безнадеждно безпомощен ум?

5.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Те умолявам
толкова отдавна
да дойдеш при мен,
за да мога да Те възцаря
в къдрите на моето чело.

6.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не ми даваш
способността да почувствам,
че Ти си
всичко най-важно
в земните и Небесни домове на сърцето ми?

7.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Твоето пълно безразличие
към моя живот на желания
ме прониза съкрушително.

8.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не отваряш Окото си
дори за един неуловим миг,
за да видиш как огънят на копнежа
гори безсънно в сърцето ми?

9.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко дълго искаш да проливам
потоци от сълзи
за Твоето преднамерено отлагано
идване?

10.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Спаси ме!
Спаси ме по какъвто начин
пожелаеш!

11.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли, че най-накрая
умът ми спря да се съмнява
в Твоето Съществуване?
Не може ли той да очаква от Теб
една ослепителна небесна Усмивка?
Мой Господи,
Мълчанието Ти ме изтезава
далеч отвъд Твоето Въображение.

12.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз нямам кого да нарека свой.
Уви, никога не съм мислил,
че моят печален опит
ще трябва да включва и Теб!

13.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо бавиш без нужда
освобождаването ми от поне един
капан на света-изкушение?

14.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Твоята несправедливост ме убива напълно.
Ти си спасил и възвисил
много създания,
несъмнено по-низши от мен.
Уви, в моя случай,
Ти даде на Себе си
ужасно възмутително ново име:
Равнодушие.

15.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Уви, как можеш да си един от ония,
които ми казват,
че всичките ми божествени качества
са ме напуснали завинаги?

16.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз плача,
защото Ти преднамерено
държиш увреден
слуха на Твоите Уши.

17.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ако наистина Те е грижа за мен,
няма ли да си направиш труда
да смириш и унизиш
моята немислима гордост
в името на пълното съвършенство
на моя живот?

18.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

За Теб аз изметох пътя си
с готовност, порив и устрем.
Как е възможно
Твоето преливащо от Състрадание Око
да не вижда
какво съм направил за Теб?

19.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще ми дадеш способността
да Те обявя за мой, всецяло мой
тук, там и навсякъде?

20.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Как така
Ти не можеш
да мислиш за мен тъкмо в този момент,
когато умирам за Теб?

21.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не ми позволяваш
да бъда безсънен роб
на Твоите Нозе?

22.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога възнамеряваш да дойдеш
и да загасиш пожара
на раздялата ми
с Твоето Сърце?

23.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не можеш ли да почувстваш поне веднъж
мъчителните спазми
на Твоето отсъствие,
които разяждат
сърцето ми?

24.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Потоци от сълзи се стичат
от моите предани очи,
за да Те удовлетворят по Твой собствен Начин.
Но Твоето нежелание да ги приемеш
изтръгва от корен
дървото на живота ми.

25.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли,
че змията на нашата раздяла
ме ужили силно
и смразяващо,
и моят жив дъх замира
без сладостта да зърне веднъж
Твоето Състрадателно Око
и Твоето Удовлетворено Сърце?

26.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще ми дадеш
безсънна и неутолима жажда
за Теб?

27.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ти ме мамиш, като казваш,
че аз съм всецяло Твой
и Ти си всецяло мой.
Аз мисля и чувствам,
че това е възможно най-лошата лъжа
от всички, които някога
от някого съм чувал!

28.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо ми позволяваш
да сънувам други неща?
Не знаеш ли,
че аз искам
да сънувам само Теб?

29.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога Твоето Сърце ще Ти каже,
че аз вечно умирам от желание
да Те виждам
и да бъда в Твое Присъствие?

30.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не искам да продължавам
този човешки живот.
Върни ми животинския.
Аз искам да бъда Твое вярно куче,
да Те следвам,
където и да отидеш.

31.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко пъти съм Ти казвал,
че без Теб животът ми не е живот?
И все пак ясно виждам,
че Ти изобщо не държиш на мен,
нито във вътрешния,
нито във външния ми живот.
Защо, защо?

32.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко пъти още
трябва да Ти кажа
да плениш сърцето ми,
така че моето сърце
да стане само чистота
и само обич към Теб?

33.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ако Ти наистина ме обичаш,
няма ли да преобразиш
всичко в живота ми,
за да удовлетвори Теб?

34.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не идваш
да се храниш с мен на моята маса,
когато Те умолявам отново и отново?
Нима съм презряно създание?
Аз мислех, че Ти си моят Създател.
Изглежда ще трябва
да променя мнението си.

35.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Как искам да Ти липсвам бездиханно
само веднъж
така, както Ти ми липсваш.
Тогава ще разбереш
какво преживяваме аз и моето сърце
В Твое отсъствие.

36.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Те моля
да засилиш моя стремеж
и да отслабиш моите желания.
Не разбирам защо трябва
желанията ми да се засилват,
а стремежът ми да отслабва!
Как можеш да не чувстваш искреността
на моята усилена молитва?

37.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Ти се моля за Твоята Близост.
Ти ми даваш успех след успех,
така че живот на успех да ми попречи
да бъда близо до Теб.
Уверявам Те, че един ден
Ти ще трябва да се подчиниш
на моя стремеж
за пределна Близост до Теб.

38.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Наистина ли се страхуваш
от моята нарастваща привързаност
към Теб?
Кажи ми честно.

39.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Моля Те, бъди добър с мен веднъж завинаги
и ми кажи кога ще мога да стана
сияйна отломка
от моя окован в желания земен живот.

40.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Опитвам се да Ти дам моя страх.
Ти не го приемаш.
Опитвам се да Ти дам моята любов.
Ти не я приемаш.
Кажи ми тогава какво мога да Ти дам,
за да Те зарадвам по Твой собствен Начин.

41.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Те търсих векове наред.
Няма ли сега да ми бъде позволено
поне няколко години
да се грижа за Теб?

42.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Как да повярвам,
че съм сътворен само от Твоята Радост,
щом не Те виждам щастлив
никога?

43.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Забрави ли,
че ми даде тържествено обещание,
да се притечеш незабавно
на помощ,
когато се проваля?

44.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще мога да вдишвам
Твоята Състрадателна Усмивка?
А кога ще мога да издишвам
радостта от моето предаване?

45.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо си ми дал
такава немощна посветеност,
която не ще може никога да стигне
до Твоите Нозе?

46.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ти никога не поиска от мен
да Ти изпея
песен-дъга
за моето себеотдаване.

47.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Няма ли да позволиш на пламъците в душата ми
да осветят цялото ми същество
поне един-единствен път?

48.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Как е възможно
право пред Теб Самия
сърцето ми да не е станало
вечно изкачващ се по дървото на живота катерач?

49.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не можеш ли да ми дадеш
особена утринна медитация,
която бързо да умножи
пламъците на стремежа в моето сърце?

50.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли
как струящите сълзи на сърцето ми
се стичат отново и отново
към началото на напредъка в моя живот?
С нищо ли не можеш да ми помогнеш?

51.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога смяташ
да минеш оттук?

52.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не мислиш ли,
че даваш само празни обещания?
Ти си ми обещавал
толкова пъти,
че ще се промъкнеш в сърцето ми
и ще ми вземеш всичко,
което имам и което съм.

53.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко дълго ще оставаш
безразличен и несмущаван
от моите сирашки сълзи?

54.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ще дойде ли ден в живота ми,
рано сутринта,
в моите молитви и медитации,
когато ще се погълнем един друг
с нашата взаимна любов и нежност?

55.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не беше ли искрено Твоето обещание,
когато ми каза,
че ще дойдеш пак,
за да ме отведеш със Себе си
да видя Твоите трансцендентални Висоти?

56.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Толкова ли ще Те затрудни
да сломиш моето его
преди то да е сломило мен?

57.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли,
че външният ми живот
е напълно съсипан,
а моят вътрешен живот
е изцяло лишен от надежда?

58.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Моля Те, кажи ми
защо престана да отговаряш
на писмата на моето сърце,
защо?

59.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Мой Господи, не знаеш ли,
че когато Ти не ми се усмихваш,
аз незабавно губя
компаса и котвата
на лодката на моя живот?

60.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз искам да Те осъзная
колкото може по-скоро,
но ако Ти непрестанно
разбиваш сърцето ми,
тогава, уверявам Те,
е ред на Твоето Сърце!

61.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз ясно чувствам,
че самото Твое Докосване
може с лекота да преобрази
гората на моя ум
в цветя на сърцето ми.

62.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не ми посочиш
тайния път към Твоето Сърце,
защо?

63.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Трябва ли да Ти казвам
отново и отново,
че Ти лекуваш сърцето ми
с Твоята бегла Усмивка?

64.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не съзнаваш ли,
че когато Те няма,
аз се давя в самотните сълзи
на сърцето си?

65.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не съзнаваш ли,
че всяка проява
на Твоята любяща Грижа
засилва любовта на сърцето ми
към Теб?

66.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Сърцето ми е направо опустошено.
За мен единството с Теб
означава тук и сега,
точно в тоя миг,
а не в далечното бъдеще.

67.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Неописуем егоизъм
погубва цялото ми същество,
но Ти пазиш пълно мълчание.

68.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Мой Господи,
не е ли крайно време
да унищожиш
моя неохотен, тираничен ум?

69.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз имам само една молитва,
и тази молитва е
да ме направиш достоен
за Твоите упреци.
Но дори тази едничка молитва
Ти никога не одобряваш!

70.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не ми даваш никакъв шанс
да Ти се усмихна,
да направя сърцето си
безкрайно по-сладостно
и живота си
безкрайно по-богат?

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lhc
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.